Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

20 ofertas de trabajo de 'Analistas de gestión y organización' en Polonia.

 • : Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji, nadzór nad szkoleniami Wymagania: - wykształcenie: średnie zawodowe - konieczne - umiejętności: prawo jazdy kat B - konieczne; obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych - konieczne - pozostałe: obsługa programów komputerowych... LIDER Tomasz Piętka.
 • : Zakres obowiązków: Kontakt z przydzielonymi kierowcami, nadzór nad realizacją procesu transportowego, obsługa klienta zagranicznego, wprowadzenie danych do systemu komputerowego, wyszukiwanie ofert na giełdach transportowych, tłumaczenie dokumentów. Wymagania: - wykształcenie: wyższe...
 • : Zakres obowiązków: Rejestrowanie korespondencji i nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentacji w Oddziale. Monitorowanie stanu wyposażenia, wykorzystania materiałów biurowych, stanu bhp i p-poż. Prowadzenie sekretariatu oraz kalendarza spotkań i wyjazdów służbowych Dyrektora. Obsługa... Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • : Zakres obowiązków: Organizowanie priorytetowych imprez kulturalnych. Realizacja projektów kulturalnych o zasięgu miejskim, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych. Współpraca z organizacjami i instytucjami...
 • : Zakres obowiązków: kierowanie pracownikami, montaż i demontaż oznakowania pionowego dróg i urządzeń zabezpieczających, montaż konstrukcji wsporczych do znaków i tablic w tym słupy Wymagania: - wykształcenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; średnie zawodowe - pożądane - umiejętności:... ERPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • : Zakres obowiązków: kompletowanie towaru do wysyłki wg zamówień, dokonywanie załadunku i rozładunku, kontrola i wypełnianie dokumentów magazynowych, obsługa programów do zarządzania magazynem i wysyłkami, koordynowanie realizacji zamówień Wymagania: - wykształcenie: średnie...
 • : Zakres obowiązków: obsługa komputera, obsługa magazynu towarów gotowych i magazynu surowców, koordynowanie dostawą surowców i wysylką wyrobów gotowych Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - pożądane - umiejętności: PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA - konieczne -... ICOPAL S.A. Zduńska Wola.
 • : Zakres obowiązków: zapewnienie ciagłości dostaw materiałów i części dla funkcjonowania serwisu samochodowego Wymagania: - wykształcenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - uprawnienia: prawo jazdy kat. B - konieczne - inne zawody: Specjalista do spraw logistyki - konieczne - pozostałe:...
 • : Zakres obowiązków: prowadzenie administracji biurowej, kontakt z klientem i pracownikami Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - języki obce: ukraiński - w mowie: dobry, w piśmie: dobry - konieczne; rosyjski - w mowie: dobry, w piśmie: dobry - konieczne; angielski... "SARENS POLSKA" Sp. z o.o.
 • : Zakres obowiązków: Przygotowywanie oraz przeprowadzanie scenariuszy i przypadków testowych na podstawie wymagań biznesowych, sprawdzanie oraz zapewnianie dobrej jakości dokumentacji. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - języki obce: angielski - w mowie:...
 • : Zakres obowiązków: Współpraca z kadrą naukową na etapie tworzenia konsorcjów oraz pisania wniosków, w tym sporządzanie kalkulacji; realizacja zadań administracyjnych wynikających z umów międzynarodowych i krajowych; współudział w opracowywaniu projektów porozumień i umów,... Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.
 • : Zakres obowiązków: Wydawanie opinii i raportów związanych z procedurami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Zbieranie informacji o klientach takich jak: struktura firmy czy dane adresowane. Weryfikacja list sankcyjnych oraz formularzy związanych z procesem FATCA. Monitoring... PwC Polska Sp. z o.o.
 • : Zakres obowiązków: Prace w biurze, planowanie i realizacja założenia komunikacji z klientami (w tym aktualizacja stron internetowych), przygotowuwanie materiałów promocyjnych. Umowa zlecenie, dyspozycijność w godz. 8.00-17.00, 35 godzin pracy w tygodniu/140 godzin pracy w miesięcu....
 • : Zakres obowiązków: jw. Wymagania: - wykształcenie: średnie zawodowe - konieczne - inne zawody: Specjalista do spraw logistyki - konieczne - pozostałe: Wykształcenie średnie ogólne/ekonomiczne/techniczne; umiejętność obsługi komputera. Zakres obowiązków: przygotowywanie i wydawanie...
 • : Zakres obowiązków: Przyjmowanie i wydawanie jednostek multimodalnych na / z terminala kontenerowego. Bieżący kontakt z klientem (telefoniczny / mailowy). Ocena techniczna jednostek multimodalnych. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji jednostek multimodalnych. Kontrola zgodności... "EUROTERMINAL SŁAWKÓW" Sp. z o.o.
 • : Zakres obowiązków: Głównym obowiązkiem Menedżera IMR jest zarządzanie projektami i wsparcie zespołu Model Risk Governance, Przeprowadzanie i przygotowanie treningów i komunikacji ulepszających pracę baz danych dla modeli ryzyka, Kontakt z menedżerami zajmującymi się wprowadzaniem...
 • : Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji projektowej (finansowej, ale nie księgowej) przygotowanie wniosków o płatność oraz harmonogramów płatności planowanie płatności monitorowanie zgodności postępu rzeczowego z finansowym kontakty z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi...
 • : Zakres obowiązków: zarządzanie magazynem, planowanie zakupów, analiza kosztowa, nadzór i optymalizacja kosztów transportowych Wymagania: - wykształcenie: średnie zawodowe - pożądane - pozostałe: wykształcenie średnie logistyczne; podstawowa znajomość gospodarki magazynowej oraz... BASKETO TOMCZAK EMILIAN.
 • : Zakres obowiązków: - badanie potrzeb i wymagań użytkowników i użytkowników końcowych, definiowanie procesów, projektowanie rozwiązań IT aby spełnić oczekiwania klientów; - analizowanie ocen i opinii użytkowników w celu znalezienia optymalnych rozwiązań; - organizowanie oraz...
 • : Zakres obowiązków: - kontakty z klientami, w celu sprawdzania wymagań, - przeprowadzanie badania i oceny użytkowników końcowych dla zapewnienia najważniejszych potrzeb i celów użytkownika, - odpowiedzialność za zapewnienie, że wymagania mogą być zrozumiane zarówno przez Business...