Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

3 ofertas de trabajo de 'Instaladores y reparadores de líneas eléctricas' en Noruega.

  • : ABB i Norge er en del av den verdensomspennende ABB-gruppen som har hovedkontor i Sveits. ABB har virksomhet over hele landet med ca. 2400 ansatte og hadde en årlig omsetning på rundt 8,8 milliarder kroner i 2015.ABB har en over 100 år lang tradisjon innen kraft- og automasjonsteknologi... ABB AS.
  • : Bane NOR   er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.  Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging,... Bane NOR SF.
  • : Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern med en årlig midlere kraftproduksjon på 5702 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Skagerak Nett er blant de største energiselskapene i Norge med over 190 000 nettkunder. Skagerak Kraft er Norges 7. største... SKAGERAK KRAFT AS.