Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Guardianes de prisión' en Noruega.

  • : Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor... Kriminalomsorgen region sør.
  • : Region nord har det overordnede ansvar for kriminalomsorgen i Sør-og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark med 6 fengsel, 5 friomsorgskontor og en overgangsbolig. Regionadministrasjonen er lokalisert i Trondheim. Vadsø Fengsel er et fengsel med plass til 39 innsatte, fordelt på avdelinger... Kriminalomsorgen region nord.
  • : Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettetkriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3000 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet.... Politiet, Oslo politidistrikt *.
  • : Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politisidtrikt utgjør mer enn 3000 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet.... Politiet, Oslo politidistrikt *.