Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2 ofertas de trabajo de 'Guardianes de prisión' en Noruega.

  • : Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen, Kriminalomsorgsdirektoratet, er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens... Kriminalomsorgen region sør.
  • : Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene.Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen... Kriminalomsorgen region øst.