en Español in English auf Deutsch en Français ...

139 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales en instituciones' en Noruega.

Página: 3

 • : Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no... Helse Stavanger HF.
 • :   Ledige stillinger i et spennendefagteam, ved autismeteamet, Haukåsen omsorgsbolig.   Omsorgsboligen er en del av enhet for Utvikling,Tilrettelegging og Omsorg- UTO. Enheten haransvar for drift av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.    Erdu klar for nye utfordringer-... Frogn Kommune.
 • : Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner. Sykehuset behandler pasienter med behov for rehabilitering etter ryggmargsskader,... Sunnaas sykehus HF.
 • : Kirkens Bymisjon Oslo er en diakonal stiftelse med ca. 1300 ansatte og 1800 frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren; rusfeltet, eldreomsorg, psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet, arbeid blant barn,... VÅLERENGAHJEMMET BO- OG KULTURSENTER.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utviklingFet kommune ligger sentralt på Romerike, ved Glomma, med ca. 11.000 innbyggere.Vi er en allsidig og aktiv landkommune med god forbindelse til Lillestrøm og Oslo. Beskrivelse av stilling Fallertun bofellesskap er en heldøgns bolig... Fet kommune.
 • : Fet kommune ligger sentralt på Romerike ved Glomma med ca. 11.000 innbyggere. Vi er en allsidig landkommune med god forbindelse til Lillestrøm og Oslo.Vi søker helsefagarbeidere som har interessen for eller erfaring fra å arbeide med funksjonshemmede. Vi har nå ledig 6 helgestillinger... Fet kommune.
 • : Helse- og omsorg, helsefagarbeidar 100 % fast stilling i turnus dag/kveld og helg på Bråvolltunet / Lofthus / Utne legekontor ledig frå 18.12.2017. Søknadsfrist: 25.09.17.Nærare opplysningar om alle utlyste stillingar finn ein på heradet si heimeside.Søknad og CV skal sendast elektronisk,... Ullensvang herad.
 • : Fast stilling på natt i 35,68% - ledig fra 01.10.2017Vi har ledig stilling for assistent som kan ta seg av et multihandicappet barn i hjemmet, alternativt i avlastningsbolig ved Kirkevoll bofellesskap. Turnus inneholder kun nattevakter fortrinnsvis på helg. Opplæring i henhold til barnets... Etnedal kommune.
 • : - Saman om ei positiv utvikling!Ledige helgestillinger. HelsefagarbeiderVed Eiken bu- og omsorgssenter er det ledig inntil 4 helgestillingerSe vår hjemmeside www.haegebostad.kommune.no for fullstendig utlysning, og for å søke elektronisk.Søknadsfrist: 17.9.2017 Hægebostad kommune.
 • : Bydel Vestre Aker ligger vest i Oslo.Bydelen grenser mot Nordmarka og Bærum med kort vei til sentrum. Det bor ca.50 000 innbyggere i dette område. De ansatte er en viktig ressurs for bydelen og vi er opptatt av å rekruttere dyktige medarbeidere og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.Arbeidsplassene... Oslo kommune, Bydel Vestre Aker.
 • : Stillingen som fagarbeider er p.t. plassert i Oppfølgingsenheten, med arbeid i avdeling Psykisk helse, rus og avhengighet. Stillingen vil være i turnus med for tiden arbeid dag, kveld og hver 2. helg.Beskrivelse av arbeidsstedDette er et botilbud for en person som er etablert i egen bolig.... Tvedestrand kommune.
 • : I Aleris føler vi et stort engasjement for samfunnet vi lever i, og ønsker å medvirke til et bedre, tryggere og friskere liv. Endringene som skjer innen vår bransje, gir oss mulighet til å tenke om igjen og tenke nytt. Det liker vi, og det er noe vi mener kjennetegner oss. Raske beslutninger,... Aleris.
 • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Bergåstjern sykhjem består av 76 plasser... Stavanger kommune.
 • : Ved Lillesand bo- og aktivitetssenter er det ledige helgestillinger på 12 - 20 % - både faste og vikariater.   Vi har også til tider ledige større vikariater.  Tiltredelse:   Etter avtale Arbeidstid:   Turnus med arbeid hver 3. helg Ansvarsområde/hovedoppgaver: Utføre pleie-... Lillesand kommune.
 • : Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Org. nr: - Stillingsident: 3544585396 Presentasjon av stillingen:Det er nå ledig en fast 50% stilling... Bergen kommune.
 • : Centric Care er ett av Skandinavias ledende bemanningsselskap innen helse. Vi er en del av et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og med medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Stockholm hvor vi bemanner lengre og kortere bemanningsbehov... Centric Care AS.
 • : Centric Care er ett av Skandinavias ledende bemanningsselskap innen helse. Vi er en del av et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og med medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Stockholm hvor vi bemanner lengre og kortere bemanningsbehov... Centric Care AS.
 • : Centric Care er ett av Skandinavias ledende bemanningsselskap innen helse. Vi er en del av et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og med medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Stockholm hvor vi bemanner lengre og kortere bemanningsbehov... Centric Care AS.
 • : Holmenkollen Dagsenter og Boliger HDB er en non- profitt stiftelse som består av tre dagsenteravdelinger, én avlastningsbolig, én barnebolig og et bofellesskap. Vi holder til i Oslo med avdelinger på Holmenkollen, Tryvann og Røa. Driften finansieres gjennom salg av dagsenter- og avlastning/barneboligplasser... Holmenkollen Dagsenter og boliger avd. Ø.
 • : Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog-Høland og Skedsmo. I dag bor det 17.000 mennesker i Sørum. Sørum ligger rundt 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog. Sørum kommune tilbyr et... Blaker bo- og omsorgssenter.
 • : PSYKISK HELSE OG MILJØARBEIDBrår 12/13Brår 12/13 er et botiltak for personer med en ulike psykiske lidelser.HELSEFAGARBEIDER/MILJØTERAPEUT - arkivsaksnr. 17/1728Det er ledig 5 helgestillinger i størrelse fra 14, 16 til 21,28 % stilling med arbeid 3. hver helg. Ønskede kvalifikasjoner:... RE KOMMUNE BRÅR BOENHET.
 • : Naustdal Sjukeheim har ledig fast 100 % stilling for autoriserthjelpepleiar/helsefagarbeidar. Tredelt turnus med arbeid kvar tredje helg.Ved ynskje om meir informasjon om stillingane, kontakt seksjonsleiarLine Anita Hjorthaug på telefon 57 81 62 15.Helgestillingar: Vi treng fleire medarbeidarar... Naustdal sjukeheim.
 • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Hjemmesykepleien har som hovedoppgave å... Stavanger kommune.
 • : Centric Care er ett av Skandinavias ledende bemanningsselskap innen helse. Vi er en del av et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og med medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Stockholm hvor vi bemanner lengre og kortere bemanningsbehov... Centric Care.
 • : Rælingen kommune har ca 17 500 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. Enhet for tilrettelagte tjenester disponerer ca 87 årsverk... Rælingen kommune.
 • : Kraftkommunen Askim er et regionalt senter i Indre Østfold. Det bor over 15.700 mennesker i kommunen og 60.000 i hele regionen og ligger ca 60 km fra Oslo. Byen byr på et yrende kulturliv, et spennende boligmarked og naturopplevelser rundt Glomma. Kjente hjørnestensbedrifter er Glava, Askim... ASKIM KOMMUNE ÅPEN OMSORG.
 • : Bofellesskapene har 16 leiligheter fordelt på 2 bofellesskap. Avdelingen består også av dagsenter. Avdelingen har 28 medarbeidere med ulik kompetanse. Det er sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. Det gis hjemmesykepleie, tilsyn og praktisk bistand til leietakerne.... Gjesdal kommune.
 • : Kraftkommunen Askim er et regionalt senter i Indre Østfold. Det bor over 15.700 mennesker i kommunen og 60.000 i hele regionen og ligger ca 60 km fra Oslo. Byen byr på et yrende kulturliv, et spennende boligmarked og naturopplevelser rundt Glomma. Kjente hjørnestensbedrifter er Glava, Askim... ASKIM KOMMUNE ÅPEN OMSORG.
 • : Kraftkommunen Askim er et regionalt senter i Indre Østfold. Det bor over 15.700 mennesker i kommunen og 60.000 i hele regionen og ligger ca 60 km fra Oslo. Byen byr på et yrende kulturliv, et spennende boligmarked og naturopplevelser rundt Glomma. Kjente hjørnestensbedrifter er Glava, Askim... ASKIM KOMMUNE ÅPEN OMSORG.
 • : Rundt 20 minutter sør for Oslofinner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo iAkershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100ansatte. Vi har gode bo-... Ski kommune.
 • : Porsanger kommune har ca 4 000 innbyggere og ligger midt i Finnmark. Kommunen er trespråklig med norsk, samisk og kvensk. Sentrum er Lakselv, som med sine 2 600 innbyggere er kommunens største tettsted og administrasjonssted. Les mer om kommunen på  www.porsanger.no Jobbnorge ID: 141218... Porsanger kommune.