Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Empleados de archivos' en Noruega.

  • : Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig... Statens vegvesen Vegdirektoratet - arbei.
  • : Har du god erfaring fra elektronisk arkivering, og klar for nye utfordringer? På vegne av en av våre kunder på Nedre Romerike, søker vi etter en arkivmedarbeider til et vikariat ut året. Arbeidsoppgaver: Åpne, sortere og fordele post, papir og elektronisk Føring av dokumenteri... Adecco.
  • : Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig... Fylkesmannen i Telemark.
  • :   Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA Møre og Romsdal) er eit interkommunalt selskap eigd av 36 kommunar i fylket samt Møre og Romsdal fylkeskommune. IKA Møre og Romsdal forvaltar papirbasert og digitalt depot for eigarane. Vi er ein kompetanseinstitusjon innan arkiv og... Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal.