Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

3 ofertas de trabajo de 'Telefonistas' en Noruega.

  • : Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig... Statens vegvesen Region øst.
  • : Service Telefonen As ble etablert i 2005. Har hatt en fin progresjon/utvikling hele perioden. Vi har kunder innen de fleste nisjer, alt i fra enmannsforetak til store konsern. Service Telefonen har høyt teknologisk utstyr med bred kompetanse innenfor kommunikasjon og service.Det er ca. 10... SERVICE TELEFONEN AS.
  • : 0-TAXI startet med drosjetjenester i Asker og Bærum høsten 2009, i full konkurranse med den etablerte aktøren i området. Alle drosjene eies av løyvehaverne selv. Sentralen forestår trafikkplanlegging, bestillingssystemer, etterbehandling, oppgjør osv., og samarbeider med de dyktigste... 0-TAXI ASKER OG BÆRUM AS.