Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Auxiliares laicos de las religiones' en Noruega.

  • :  Acta - barn og unge i Normisjon er ein av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjonar. Visjonen vår er:«Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus». Acta består først og fremst av våre over 600 lokale fellesskap. Til sammen i disse... NORMISJON REGION SOGN OG FJORDANE.
  • : Grue kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for de lokalt kirkelig tilsatte i Grue og Grue Finnskog menigheter. Vi holder till i Stasjonsvegen 4 i Kirkenær sentrum. Fellesrådet ledes i det daglig av kirkeverge og har i tillegg saksbehandler, kirkemusiker, tre kirketjenere og renholder tilsatt.... Grue kirkelige fellesråd.
  • : Midt i Telemark ligg Sauherad kommune med snaue 4.500 innbyggere. Her er det eit levande kulturliv og aktivt menighetsarbeid. Naturen er vakker med frukthagar, kulturlandskap, fjell og innsjøer. Det ligg godt til rette for eit variert friluftsliv både til lands og til vanns. Sauherad og Nes... Sauherad og Nes sokneråd.
  • : Masfjorden kommune ligg i Nordhordland på grensa til Sogn, og har om lag 1700 innbyggjarar. I Masfjorden er det tre sokn med tre kyrkjer, tre hovudkyrkjegardar og tre hjelpekyrkjegardar. Det er ein prest, organist, diakoni- og undervisningsleiar og kyrkjegardsarbeidar i større stillingar,... Masfjorden kyrkjelege fellesråd.
  • : Luster kyrkjelege fellesråd har 8 sokn. Her er det 2 prestar, diakon, konsulent, soknesekretær og kykjeverje. Me har eit godt samarbeid på tvers av yrkesgruppene og sokna.Me søkjer ein person som vil engasjere seg i kristent barn - og ungdomsarbeid, primært med fagleg bakgrunn innan kristendomskunnskap... Luster Kyrkjelege Fellesråd.
  • : Diakon i 100% stilling, i et vikariat med mulighet til fast tilsetting.Stillingens formålDiakonen skal legge til rette for og fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid.Diakonen skal styrke menighetens arbeid med å forebygge og avhjelpe menneskelig nød.Diakonen skal styrke... Fauske kirkelige fellesråd.