Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Agentes de compras' en Noruega.

  • : Hvilken kunde vi søker til får du informasjon om hvis du går videre til intervju. Academic Work er Home of the Young Professionals.Vi henvender oss til deg som er akademiker med noen års arbeidserfaring, er nyutdannet, eller som fortsatt studerer ved høgskole/universitetet. Hos oss kan... Academic Work.
  • : Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Etat for utbygging har ansvar for gjennomføringen av nybygg og større rehabiliteringsprosjekter i regi... Bergen kommune.
  • : Her betyr du mer! Finnmarkssykehuset har sykehus i Kirkenes og Hammerfest, og behandling innen psykisk helsevern og rus, inkludert samisk nasjonalt kompetansetjeneste (SANKS) . Vi har et solid akuttmedisinsk fagmiljø. Mange av oss reiser for å behandle pasientene nær der de bor. Vi søker... Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF.
  • : Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner. Sykehuset behandler pasienter med behov for rehabilitering etter ryggmargsskader,... Sunnaas sykehus HF.
  • : Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har som hovedoppgave å drifte etatens barneverninstitusjoner, familievernkontor og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. I tillegg har vi ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Bufetat sine fem... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
  • : Engineering Consultants Norway er en totalleverandør av ingeniør- og prosjektadministrative konsulenttjenester til olje & gass, energi, bygg & anleggs industrien i Norge.Vi bemanner ingeniør- og prosjektadministrative oppdrag til våre kunder nasjonalt og internasjonalt, og våre konsulenter... ECN.
  • : En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører... Forsvaret.
  • : K-Group BTT Norge er det finske børsnoterte KESKO OY sin virksomhet i Norge. Samlet kundeomsetning for virksomhetene er ca. 8,4 milliarder NOK (2016).Hovedselskaper er Onninen AS og Byggmakker Handel AS, som driver to ulike konsepter med variert handelsvirksomhet innen Retail- og kjededrift,... Byggmakker Handel AS.
  • : Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3800 ansatte i mer enn 20 land. Statkrafts... Statkraft.
  • : Er du vår neste innkjøper? Innkjøper eksterne varemerker Vi søker Skandinavias beste innkjøper for kategorien jeans. Du er en vinnerskalle og opptatt av å levere resultater. Du er uredd og liker å ta initiativ og å utfordre. Du er genuint opptatt av mote og trender,... Carlings Pocoloco AB.