Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Técnicos de laboratorios médicos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo de 'Técnicos de laboratorios médicos' en Noruega.

 • : Akvaplan-niva AS er et forskningsbasert aksjeselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning) med hovedkontor i Fram¬senteret i Tromsø. Akvaplan-niva arbeider med rådgivning og forskning innen fagområdene akvakultur, marin- og ferskvannsbiologi. Selskapet har i dag 102 ansatte.... Akvaplan-Niva AS.
 • : Akvaplan-niva AS er et forskningsbasert aksjeselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning) med hovedkontor i Fram¬senteret i Tromsø. Akvaplan-niva arbeider med rådgivning og forskning innen fagområdene akvakultur, marin- og ferskvannsbiologi. Selskapet har i dag 102 ansatte.... Akvaplan-Niva AS.
 • : Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). Vi har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og avdelingskontorer i Bodø og Trondheim samt kontorer i Oslo, Bergen, Alta, og Reykjavik. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya,... Akvaplan-niva.
 • : Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Forvaltningssenter for laboratoriefagsystemer (FSL) har ledige stillinger som bioingeniør tilsvarende 150% ressurs, arbeidssted Helgelandssykehuset. Mulighet for hel- eller brøkstilling, minimum 50%.Senteret er organisert i Diagnostisk klinikk ved UNN, med ansatte med arbeidssted ved flere... Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-N.
 • : Forvaltningssenter for laboratoriefagsystemer (FSL) har ledige stillinger som bioingeniør, arbeidssted Nordlandssykehuset. Senteret er organisert i Diagnostisk klinikk ved UNN, med ansatte med arbeidssted ved flere av sykehusene i regionen. Senteret skal følge opp bruken av applikasjoner... Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-N.
 • : Jobbnorge ID: 150981 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin er det ledig ei 50 % fast stilling som avdelingsingeniør. Stillinga er knytt til Neurotargeting forskingsgruppe.   Neurotargeting forskingsgruppe ( http://www.uib.no/fg/neurotarg ) utfører molekylær, biokjemisk,... Universitetet i Bergen.
 • : Jobbnorge ID: 150982 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin er det ledig ei 50 % stilling som avdelingsingeniør. Stillinga er finansiert av ekstern finansieringskjelde og knytt til prosjektet «Defining the invasive cell components in glioblastoma». Dette prosjektet har finansiering... Universitetet i Bergen.
 • : Jobbnorge ID: 150970 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin er det ledig ei 50 % fast stilling som avdelingsingeniør. Stillinga er knytt til Neurotargeting forskingsgruppe.   Neurotargeting forskingsgruppe ( http://www.uib.no/fg/neurotarg ) utfører molekylær, biokjemisk,... Universitetet i Bergen.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Helse Bergen.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)  er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om... Sykehuset i Vestfold HF.
 • : Jobbnorge ID: 148806 Ved Klinisk Institutt 2 ved Det medisinsk fakultet, er det ledig ei fast 100 % stilling som overingeniør frå 1.5.2018.   Den som vert tilsett, vert tilsett ved Klinisk Institutt 2, og vil tilhøyra gruppa Endokrin Medisin til professor Husebye. Endringar i gruppetilhøyring... Universitetet i Bergen.
 • : University College of Southeast Norway was established 1 January 2016, and has about 18 000 students and about 1500 employees. The university college is organized in four faculties, with instruction and R&D activities on eight campuses. The main profile of the university college is to provide... Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • :   Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyrbefolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandlingved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å giden beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt6.500... Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-N.