Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

 • : Politiets IKT-tjenester er totalleverandør av IKT til politiet. Vår virksomhet skal bidra til å modernisere norsk politi. Det er vår oppgave å sikre stabile og fremtidsrettede IKT-løsninger som styrker politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet. Våre nærmere 500 medarbeidere... Politiet.
 • : Byrådsavdeling for finans (FIN) har ansvar for å utarbeide kommuneplan, budsjett og økonomiplan for Oslo kommune og å utvikle gode systemer for økonomistyring og rapportering. Ansvarsområdet omfatter også overordnet anskaffelsesstrategi og metodikk for gode investeringsprosesser, konsernovergripende... Oslo kommune, Byrådsavdeling for Finans.
 • : Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i 27 land verden over... Innovasjon Norge Hovedkontoret.
 • : Generell informasjon om domstolene finnes på www.domstol.no Sikkerhetsavdelingen i Trondheim tinghus Jobbnorge ID: 142053 100% stilling. Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett søker etter leder for sikkerhet- og serviceenheten i Trondheim tinghus. Administrativt ligger... Sør-Trøndelag tingrett.
 • : Schneider Electric er globalt ledende innen energihåndtering og automatisering, og hadde i 2015 en omsetning på 27 milliarder euro. Våre 160 000+ medarbeidere betjener kunder i over 100 land. Vi hjelper dem å håndtere energi og prosesser på en sikker, pålitelig, effektiv og bærekraftig... Schneider Electric Norge AS.
 • : Innleie og Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap som på vegne av våre kunder rekrutterer ledere og spesialister til faste og midlertidige stillinger. Vi har et fokus på olje og gass industrien. Våre medarbeidere har lang erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til stillinger... Innleie og Rekruttering AS.
 • : Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde. Vi tilbyr... Norges idrettshøgskole.
 • : Eminent People AS er et konsulentselskap på Vestlandet som driver med utleie og rekruttering av fagspesialister og ledere. Vi ønsker å gi våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass og som kunde vil du ha tilgang til Vestlandets mest attraktive kompetansebase innen ingeniørfagene, IT, økonomi,... Eminent People AS.
 • : Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen... Kriminalomsorgen region øst.
 • : The P&A group of Interwell specializes in plugging and abandonment operations in the oil and gas industry.Interwell P&A is working on developing a new technology concept within the field of well abandonment. The concept is based on utilizing a great amount of heat for melting the wellbore and... Interwell.
 • : Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle... Direktoratet for samfunnssikkerhet og be.
 • : Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle... Direktoratet for samfunnssikkerhet og be.
 • : PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Selskapet utvikler sikre og effektive legemidler til akvakulturnæringen med god miljøprofil gjennom målrettet forskning og dedikerte... PHARMAQ AS.
 • : Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organisations to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime,... DNV GL.
 • : Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organisations to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime,... DNV GL.