en Español in English auf Deutsch en Français ...

37 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ingeniería civil' en Noruega.

Página: 2

  • : Con-Forms visjon er å være best på råbygg.Con-Form har utviklet et komplett byggesystem basert på prefabrikerte forskalingselementer i betong, som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass.Con-Form systemet har en rekke fordeler framfor tradisjonelle byggemetoder:... CON-FORM NORGE AS.
  • : Skien er Telemarks fylkeshovedstad og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere. Skien kommune er også Telemarks største arbeidsgiver... Skien kommune.
  • : Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og ser dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca.7200 engasjerte... Statens vegvesen.
  • : Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg har som mål å skape en konkurransedyktig bedrift som kan levere etterspurte tjenester innen eiendom, bygg og anlegg til markedsriktige priser. Forsvarsbygg har Forsvaret som største og viktigste kunde, men... Forsvarsbygg.
  • : TJENESTEOMRÅDE EIENDOM, AVDELING FORVALTNING, SØKER ETTER BYGGFORVALTER I 100 % STILLING Tjenesteområdet Eiendom ledes av kommunens eiendomssjef og er organisert i tre avdelinger; Eiendom utbygging - Eiendom forvaltning - Eiendom drift. Tjenesteområde har totalt 128 ansatte med avdelingsledere,... Lillehammer kommune.