Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Profesionales religiosos' en Noruega.

  • : Foto: Elverum kirke Sør-Østerdal prosti består av fem kommuner: Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Trysil og Engerdal med til sammen 36 000 innbyggere. Om lag 60% av befolkningen bor i Elverum. Folket i prostiet er stolte av sine folkekirker. Prostiet har arbeidet med strategier og metode for... Den norske kirke, Hamar bispedømme.
  • : Bilde: Vang kirke Hamar domprosti består av 3 fellesrådsområder (Hamar, Stange og Løten) med til sammen 8 sokn. Hamar fellesrådsområde har to sokn: Hamar og Vang. Hamar liker å kalle seg «Innlandshovedstaden», og er administrasjonssenter for Fylkesmann og fylkesadministrasjon. Høgskolen... Den norske kirke, Hamar bispedømme.
  • : Visjon: Folkekirka i Sør-Hålogaland – ei åpen dør i tro, håpog kjærlighet Ofoten prosti består av soknene Ankenes, Ballangen, Bjerkvik, Drag/Helland, Evenes, Hamarøy, Kjøpsvik, Korsnes, Lødingen, Narvik, Sagfjord, Skjomen og Tjeldsund. I prostiet er det nå kirkelige fellesråd... Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedø.
  • : Glemmen og Gamle Glemmen menigheter har henholdsvis ca 13.000 og ca. 6000 innbyggere. Menighetene har felles stab og består av tre prester, kateket, trosopplærere/menighetsarbeidere, daglig leder, sekretær, to kantorer, korleder, diakoniarbeider, kirketjenere og renholdere.   Det er... Den norske kirke, Fredrikstad kirkelige.
  • : Lindås kommune er største kommunen i Nordhordland, og Kyrkja i Lindås femnar om lag 12.700 medlemer fordelt på 7 sokn. Lindås kyrkjelege fellesråd har vedteken plan for trusopplæringa og ei faggruppe av tilsette til støtte for  sokna sitt arbeide innan  målgruppa born og unge frå... Den norske kirke, Lindås kyrkjelege fell.