Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Profesionales religiosos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

14 ofertas de trabajo de 'Profesionales religiosos' en Noruega.

Ledig vikariat i 100% stilling som KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG i Sør-Varanger menighet. Kateketen/menighetspedagogen er undervisningsleder i menigheten. Kateketen/menighetspedagogen deltar i undervisningsoppdraget i samarbeid med andre ansatte. Kan inneha gudstjenestelige funksjoner etter fullmakt fra biskopen. Planlegge og gjennomføre trosopplæring- og undervisningsarbeidet i...

Sokneprest i Salten prosti med tjenestested Fauske . Velkommen som søker til stillingen som sokneprest i Fauske sokn. Fauske kommune har en samlet befolkning på nærmere 10 000, mens selve byen på rundt vel 6300 innbyggere. Størsteparten er medlemmer av Den norske kirke i soknene Fauske, Sulitjelma og Valnesfjord, men det finnes også en aktiv ...

Studentprest på Nord universitet i  Sør-Hålogaland bispedømme. Vi har ledig 100 % stilling som studentprest på Nord universitet i Sør-Hålogaland bispedømme, Nordland fylke.  Som prest på Nord universitet vil du ha kontorsted på Campus Bodø. Sammen med 1 300 ansatte og 11 000 studenter vil du få en sentral rolle i tilrettelegging av studenters velferd....

Prostiprest i Salten prosti.  Salten prosti ligger sentralt i bispedømmet og består av soknene Beiarn, Saltdal, Fauske, Sulitjelma, Valnesfjord, Sørfold, Nordfold, Leiranger og Steigen. Det er ni prestestillinger i prostiet. Det er i dette prostiet vi trenger deg som prostiprest. Stillingen vil innebære tjeneste i alle...

Sokneprest i Salten prosti med tjenestested Steigen . Som sokneprest i Steigen vil du møte en kommune som kan by på magiske øyeblikk hver dag, hele året. Her er et rikt kulturliv og gode turmuligheter i vakre omgivelser. Kommunen har ca. 2 600 innbyggere, fordelt på soknene Steigen, Leiranger og Nordfold. Som sokneprest vil du ha en variert og m...

Sokneprest i Bodø domprosti med tjenestested Værøy, samt prostiprestfunksjoner. Det er nå ledig en stilling for deg som både ønsker å være lokal prest på øyen Værøy, men også ha mulighet til å gjøre tjenester i Bodø-regionen.  Værøy er den nest ytterste av Lofotkommunene med litt under 700 innbyggere, plassert i havgapet mellom Røst og Moskenes. Øya er et eldorado fo...

KATEKET - 100%. Volda kyrkjelege fellesråd har ledig stilling som kateket. Kateketen har Volda kommune som tenesteområde og fast kontorarbeidsplass ved Volda kyrkjekontor saman med resten av staben. Kyrkjekontoret ligg i godt utstyrte moderne lokale, like ved Volda kyrkje. Kateketen er leiar for undervisningsarbeidet o...

Kateket i fast 60% stilling. Kateket i 60% fast stilling Vi søker etter en allsidig og engasjert person som skal ha som hovedoppgave å lede arbeidet med trosopplæring og undervisning med hovedvekt på konfirmantarbeid i Balsfjord og Malangen Sokn. Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver: · Lede, utvikle og g...

Trosopplæringsmedarbeider. Er du vår nye trosopplæringsmedarbeider i 70%? Stillingen er ledig omgående. Vi har nå ledig en 50% fast stilling, + 20% vikariat (i et år, med mulighet for forlengelse) i arbeidet vårt med barn og unge i alderen 0-12 år. Som trosopplæringsmedarbeider vil du jobbe tett med resten av stab...

Sokneprest i Nordfjord prosti - sokna Midtgulen, Ålfoten, Davik og Rugsund. Vi har ledig stilling som sokneprest i Nordfjord prosti, med sokna Midtgulen, Ålfoten, Davik og Rugsund som tenestestad. Sokna ligg i Indre Bremanger.  Nordfjord prosti femner om fem kommunar; Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og nordre del av Kinn. Kyrkjelydane i Bremanger er delt i 7 sokn. 3...

Diakon / diakonimedarbeider. Tvedestrand kirkelige fellesråd søker diakon/diakonimedarbeider i 20 % stilling Tvedestrand er en småby på Sørlandet mellom Arendal og Risør med ca. 6100 innbyggere. Ny E18 gir god kommunikasjon til nabobyene. Tvedestrand er for mange en ferieby og kjent for en flott skjærgård og for Bokbyen...

Tros. Elverhøy er en aktiv menighet på toppen av Tromsøya. Menigheten består av tett befolkede områder med både barnefamilier og eldre mennesker. Det er ca 10 000 medlemmer i sognet, hvorav om lag 1600 barn og ungdom mellom 0-18 år.  Den som tilsettes vil ha kontor i Skippergata 16 sammen med Dom...

Sokneprest i Ofoten prosti, med Hamarøy og Sagfjord sokn som tjenestested. Vi søker en prest som liker å være i møte med mennesker og som kan lytte til og anerkjenne folks ulike tros- og livserfaringer. En av to soknepreststillinger i vakre Hamarøy kommune er nå ledig. Som sokneprest i Hamarøy og Sagfjord sokn vil du ha base i kommunesenteret Oppeid. Du vil samarb...

Kapellan i Vesterålen prosti med tjenestested Sortland. Som kapellan i Sortland menighet, blir du del av et godt, stabilt og kreativt kollegium. Prosten i Vesterålen har som et av sine viktigste mål at Vesterålen skal være et godt og givende sted å tjenestegjøre, der de er løsningsorienterte, er aktuelle og nær folk, ser muligheter og griper dem.  ...