en Español in English auf Deutsch en Français ...

36 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Noruega.

Página: 2

  • : Barne- og familieetaten har ansvaret for det byomfattende barnevernet og for bolig- og avlastningstiltak for personer med funksjonsnedsettelse i Oslo. Virksomheten er organisert i tre avdelinger i tillegg til etatsadministrasjonen. Mottaksavdelingen har ansvaret for å tilby barneverntiltak... Oslo kommune, Barne- og familieetaten.
  • : Barneverntjenesten har 12,1 stillinger samt 2 stillinger i Sandnes barneverntjenestes tiltaksavdeling. Gjesdal er tilknyttet interkommunal barnevernvakt og deltar også i opplærings- og kompetansesamarbeid med Sandnes, Sola og Randaberg. Barneverntjenesten er organisert i to team; ett meldings-... Gjesdal kommune.
  • : Kommunen søkjer familieterapeut i 100% engasjementstilling frå medio september. Engasjementet gjeld for 1 år med mogeleg for forlenging.Arbeidsoppgåver: Familieretta arbeid, foreldreveiledning, oppfølging av barn. Stillinga er knytt til helsestasjonen, men med tett samarbeid med skule,... Naustdal kommune.
  • : Oslo universitetssykehus er Norges største sykehus med over 20 000 ansatte. Vi behandler nesten 3000 pasienter hver dag, kjører over 400 ambulanseoppdrag hver dag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, står for størstedelen av landets medisinske... Oslo universitetssykehus HF.