Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Jueces' en Noruega.

  • : Gjennom den sjølvstendige stillinga og den høge faglege kvaliteten er domstolane samfunnet sin fremste konfliktløysar. Domstolane yter hjelp til vern av den einskilde sine rettar. Eit viktig mål for domstolane er å skape tillit blant folket ved forsvarleg, upartisk og effektiv dømande... Domstoladministrasjonen - Dommerstilling.
  • : Haugaland tingrett er ein fullfagleg domstol som handsamar sivile tvistar, straffesaker, tvangs- og skiftesaker og utfører oppgåver som Notarius Publicus. Tingretten blir leia av sorenskrivaren og har 6 tingrettsdomarar, 2 domarfullmektigar, administrasjonssjef og 12 sakshandsamarar, leia... Haugaland tingrett.
  • : Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende... Domstoladministrasjonen - Dommerstilling.
  • : Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende... Domstoladministrasjonen - Dommerstilling.