Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

  • : Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens... Norges Bank.
  • : Vi i Merge-IT rekrutterer kun IT-personell og kan med det hevde at vi er et spisskompetent selskap. Dette kommer våre kunder og kandidater til gode! Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern med en årlig midlere kraftproduksjon på 5702 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet... Skagerak Nett AS.
  • :   Conecto AS er en av Norges ledende leverandører avinnfordringstjenester. Våre kunder representerer et bredt spekter av norskebanker, næringsliv, forvaltning og organisasjoner. Vi gjenvinner mest mulig avvåre kunders fordringer samtidig som vi ivaretar deres omdømme på en god måte.Conecto... Conecto AS.
  • : Encripto is seeking an IT security consultant to join our team. The ideal candidate will be reliable, thorough, creative, analytic and share our passion for IT security.  We offer a flexible and challenging work environment, with great opportunities for personal and career development. Encripto... ENCRIPTO AS.
  • : Østfold fylkeskommune har ca. 2 800 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunens budsjett for 2017 er i overkant av 3 milliarder kroner. Med disse midlene skal Østfold fylkeskommune videreutvikle det regionale utviklingsarbeidet og sikre viktig tjenesteproduksjon... Østfold fylkeskommune.
  • : Midt-Østerdal videregående skole består av skolestedene Koppang og Nordstumoen. Skolen ligger i Stor-Elvdal kommune i Midt-Østerdalen. Skolen har 120 elevplasser. Skolen har 7 studieretninger: Studiespesialisering (ST), Elektrofag (EL), Helse- og oppvekstfag (HO), Teknikk og industriell... Midt-Østerdal videregående skole.
  • :       ØKOKRIM er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi arbeider for å beskytte velferdssamfunnet vi lever i og vårt økonomiske system. Fordi vi har omfattende, kompliserte og prinsipielle saker, er vi avhengige... ØKOKRIM.