Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

67 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Noruega.

Página: 2

 • Ledig stilling som Konsulent (sko1065) ved seksjon for sivil rettspleie - Agder politidistrikt. Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Vest- og Aust-Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 29 kommuner hvor det bor ca 290.000 mennesker. Agder politidistrikt ledes av politimester Kirsten Lindeberg og visepolitimester Arne Sundvoll. Agder... Agder politidistrikt.
 • View Vacancy - Consular Assistant (NOR18.257). The British Government is an inclusive and diversity-friendly employer. We value difference, promote equality and challenge discrimination, enhancing our organisational capability. We welcome and encourage applications from people of all backgrounds. We do not discriminate on the basis of disability,... British Embassy.
 • Førstekonsulent/rådgiver. Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken... Klima- og miljødepartementet.
 • Veileder Arbeidsavklaringspenger NAV Lørenskog - Fast stilling - NAV. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • Rådgiver/seniorrådgiver anskaffelser (vikariat). Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte... Departementenes sikkerhets- og serviceor.
 • seniorrådgiver anskaffelser. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte... Departementenes sikkerhets- og serviceor.
 • Rådgiver/seniorrådgiver - EU/ekstern finansiering. Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)... Universitetet i Oslo.
 • Seniorrådgiver forskningsadministrasjon med ansvar for infrastruktur. Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)... Universitetet i Oslo.
 • Veileder arbeidsavklaringspenger - ungdom - Nordre Aker Oppfølging 1. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • Prosjektarbeider nye Kvænangen barne- og ungdomsskole. Kvænangenkommune ligger i Nord-Troms. Kommunen har ca 1220 innbyggere og er kjent forsin unike natur med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Arealet erpå over 2000 km², så det er god plass å boltre seg på. Det offentligeservicetilbudet er meget godt utbygd, med bl.a. full... Kvænangen kommune.
 • Forsker/Førstekonsulent. Vi skal sørge for at mennesker og dyr får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler samt legge til rette for forskning og innovasjon og forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr.Behovene til pasient, helsepersonell og samfunnet er styrende for vårt arbeid. Vi er underlagt... Statens legemiddelverk.
 • Rådgjevar HMS i landbruket. Forsøk og rådgiving for gardbrukarar, i jord- og plantekultur, med tilgrensande fagområde. HMS-rådgjevaren skal i hovudsak arbeide på Sunnmøre og i Nordfjord, og samarbeider med bedriftshelsetenesta i området. Ein stor del av arbeidet er HMS-besøk på gardane knytt til avtalane bøndene... NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA.
 • Rådgjevar fruktdyrking. Norsk Landbruksrådgiving Vest SA er den største  landbruksfaglege rådgjevingsorganisasjonen på Vestlandet. Vår region strekker seg frå Sunnhordland til Sunnmøre. Vi har 32 rådgjevarar med ulik kompetanse som tilbyr bonden rådgjeving og kunnskapsformidling innan jord- og hagebruk,... NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA.
 • Rådgiver - fast 100 %. Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • IA-rådgiver - Nordlandssykehuset. Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten.... Nordlandssykehuset.
 • Seniorrådgiver. Justis- og beredskapsdepartementet har et ansvar for å ivareta trygghet og rettssikkerhet for befolkningen. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse,... Justis- og beredskapsdepartementet.
 • Saksbehandler. Nordre Vestfold tingrett er førsteinstansdomstol for Horten, Holmestrand og Re kommuner. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister.  Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest... Nordre Vestfold tingrett.
 • Rådgiver - offentlige anskaffelser (DIR-2018-39) - Arbeids-og velferdsdirektoratet. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • Saksbehandler HR-drift. Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap... Bærum kommune.
 • Seniorrådgiver - offentlige anskaffelser (DIR-2018-40) - Arbeids- og velferdsdirektoratet. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • Stillinger ledig. Rogaland fylkeskommune bidrar i utviklingen av et fylke som er godt å leve, arbeide og bo i for alle.Vi leverer gode tjenester innen opplæring,tannhelse, samferdsel, kultur, planlegging og næringsutvikling. I forvaltningen av ressurser tar vi hensyn til kommende generasjoner. Sentraladministrasjonen... Rogaland Fylkeskommune.
 • Rådgiver - Støtte og utvikling: Innkjøp. Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Av regelverket om offentlige anskaffelser... Stavanger kommune.
 • Arbeidskonsulent. HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester AS, er sammen med Briskeby videregående skole as, lokalisert i Lier ved Drammen. Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Rehabilitering og utadrettede tjenester tilbyr tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av... HLF Briskeby - rehabilitering og utadret.
 • Spesialkonsulent fosterhjem - Barnevern, seksjon Omsorg. Bydel Bjerke ligger i Groruddalen, nord-øst for Sinsenkrysset. Det er nær tilknytning til marka og kort vei til sentrum.Bydelens innbyggertall er ca. 31.500 men det er ventet en økende befolkningsvekst i årene framover, både som følge av endring i befolkningen i allerede etablerte boområder... Oslo kommune, Bydel Bjerke.
 • Konsulent til Vollebekk skole - Vollebekk skole. Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • Rådgiver - Ergoterapeut/fysioterapeut til bilområdet 2432-2918-09 - NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • Rettleiar NAV Haram 1534-2018-02 - Haram. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • Seniorrådgjevar- Vest Politidistrikt - Driftseining Sogn og Fjordane - Nordfjord lensmannsdistrikt. Vest politidistrikt dekker 55 kommunar, med til saman 578 000 innbyggjarar, og har om lag 1300 tilsette med politimeister Kaare Songstad som øvste leiar. I Vest politidistrikt, for tida Driftseining Sogn og Fjordane - Tjenesteeining Nordfjord er det ledig ei fast stilling som seniorrågjevar... Politiet, Vest pd.
 • Planleggjar. Lindås kommune er den største kommunen i Nordhordland med 15 800 innbyggjarar. Vi er ein vekstkommune med godt utbygde tenester og eit variert næringsliv. Knarvik er kommunesenter og regionsenter for Nordhordland, 30 minutt frå Bergen sentrum. Vår visjon er å vera ein kommune der draumar... LINDÅS KOMMUNE.
 • Rådgiver 100% fast Velferdsteknologi og e-helse. Skien er Telemarks fylkeshovedstad og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere. Skien kommune er også Telemarks største arbeidsgiver... Skien kommune.
 • Rådgiver lønn - Enhet HR. Sarpsborg kommune har 53 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016... Sarpsborg kommune.
 • Veileder. NAV Farsund har ledig inntil 2 stk faste 100% stillinger som veileder.Arbeids- og ansvarsoppgaver:- Oppfølging og veiledning av brukere med fokus på arbeid og aktivitet- Oppfølging av arbeidssøkere og markedsarbeid- Mottaksarbeid, veilede brukere i vårt publikumsmottak- Kartlegging, oppfølging,... NAV Farsund.
Más resultados: << · 2 · >>