en Español in English auf Deutsch en Français ...

99 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Noruega.

Página: 2

 • : Byrådsavdelingfor næring og eierskap har det overordnete ansvar for kommunens nærings- ogeierskapspolitikk, herunder utøvelse av kommunens eierfunksjon i aksjeselskaper,overordnet ansvar for kommunale foretak og etater innen eiendomsforvaltning ognæring. Avdelingen er organisert i to seksjoner... Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring.
 • : Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,... Trondheim kommune.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Fusa - midt i blinken!  Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi har ca 3 800 innbyggjarar, god barnehagedekning og skuletilbod som omfattar vidaregåande skule. Frå naturen si side ligg alt til rette for å leva... Fusa kommune.
 • : Hurum kommune - flott beliggende mellom Drammens- og Oslofjorden og med 9.300 innbyggere - har kommuneadministrasjon i Sætre. Hurum kommune har som arbeidsplass høye forventninger til innsats til sine medarbeidere. Vi vil ha mennesker med ambisjoner - både på egne og Hurumsamfunnets vegne.... Hurum kommune.
 • : Vil du være med og forme morgendagens velferdssamfunn? Arbeid er viktig. Visjonen er et anstendig arbeidsliv tilgjengelig for alle som kan arbeide. Arbeids- og sosialdepartementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet og et omfattende regelverk som har avgjørende betydning for... Arbeids- og sosialdepartementet.
 • : Statpeds fagavdelinger dekker tjenester innen seks fagområder:døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap, ervervet hjerneskade, hørsel,sammensatte lærevansker, språk/tale og syn. Statped, avdeling for sammensattelærevansker (SLV), har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne... Statped sørøst.
 • : Bygge- og eiendomstjenestenProsjektutviklerSeksjon eiendom søker en utviklingsorientert, målrettet og strukturert prosjktutvikler i fast 100 % stilling.Sentrale arbeidsoppgaver er prosjektutvikling med fokus på konsept og gjennomføringsmodell, prosessledelse og ansvar for utforming av rom-... Sør-Trøndelag Fylkeskommune.
 • : I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helse- og omsorgstjenester. Vi holder til i Oslo og Trondheim. Vil du bedre pasientsikkerheten i Norge? Vi søker rådgiver/seniorrådgiver som har erfaring og kompetanse innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid... Helsedirektoratet Pasientsikkerhetsprogr.
 • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. NAV Madla er et kontor med ca. 50 ansatte.... Stavanger kommune.
 • : Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner,... Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 • : Og har du kjennskap til offentlig forvaltning? Vår offentlige kunde har behov for administrativ støtte innenfor varierte arbeidsområder. Om stillingen: Engasjement på 6 månederOppstart i oktober Arbeidsoppgaver: BudsjettplanleggingRapporteringFaktura og reiseregningerVedlikehold av... Adecco.
 • : Bydelen har ca. 38000 innbyggere, ligger syd i Oslo og grenser til marka i øst og sjøen i vest. Det er kommunikasjonsmuligheter med tog, t-bane og buss til sentrum. Vi er ca. 1200 ansatte og har fokus på at tjenestene vi leverer til bydelens innbyggere skal være preget av kvalitet, kompetanse... Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand.
 • : Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som er idømt av domsstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Troms og Finnmark friomsorgskontor inngår i Kriminalomsorgen region nord, som omfatter Trøndelagsfylkene,... Kriminalomsorgen region nord.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  HR- og HMS-avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og -forvaltning, systematisk... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, prosjekttjenester,  lønn og personal. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger... Sykehuspartner HF.
 • : Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 19 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Finnmark politidistrikt skal i likhet... Politiet, Finnmark politidistrikt.
 • : Seksjon klima, vann og landbruk søker etter rådgiver med hovedfokus på landbruk.ArbeidsstedSamfunnsplanavdelingen, seksjon klima-, vann og landbruk.Kontorplassering er på fylkeshuset i Sarpsborg.Type ansettelseFast 100 % stillingMer om stillingenVi søker en allsidig og engasjert medarbeider... Østfold fylkeskommune.
 • : Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet... Departementenes sikkerhets- og serviceor.
 • : Landbrukspolitisk avdeling har fagansvar for jordbruksavtalen og reindriftsavtalen, de årlige forhandlingene av disse og for utforming og utvikling av norsk landbrukspolitikk. Avdelinga har videre ansvar for samarbeid med flere internasjonale organisasjoner og for forhandlinger på disse områdene.... Landbruks- og matdepartementet.
 • : 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i sektor for helse og kultur Tiltredelse: Snarest. Ansvarsområde/hovedoppgaver: Bidra til oversikt over statlige føringer innen sektorens fagområder og kommunens status i forhold til disse  Plan- og utviklingsarbeid innen sektorens... Lillesand kommune.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Du... Finnmark fylkeskommune.
 • : Våler kommune i Østfold med sine 5 300 innbyggere er en usedvanlig kombinasjon av sentral beliggenhet og landlig naturskjønt landskap. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse. Vi opplever en av de kraftigste... Våler Kommune oppvekst og kultur.
 • : Sør-Øst politidistrikt ble opprettet 1. januar 2016. Distriktet består av fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold i tillegg til Jevnaker kommune i Oppland. Distriktet består av 52 kommuner, og strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor ca 700 000 innbyggere i distriktet.Kriminalitetsbildet... Politiet, Sør-Øst politidistrikt.
 • : Bydel Vestre Aker ligger vest i Oslo.Bydelen grenser mot Nordmarka og Bærum med kort vei til sentrum. Det bor ca.50 000 innbyggere i dette område. De ansatte er en viktig ressurs for bydelen og vi er opptatt av å rekruttere dyktige medarbeidere og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.Arbeidsplassene... Oslo kommune, Bydel Vestre Aker.
 • : Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er ansvarlig for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorgan med til sammen 16 000 medarbeidere. Vi skal lede og samordne politiet for å skape en forutsigbar, handlekraftig... Politidirektoratet.
 • : Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt avfallsselskap som sikrer miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering for om lag 200 000 innbyggere, fordelt på ti kommuner på Nedre Romerike. Vi skal bli best på materialgjenvinning i Norge. ROAF har Norges mest moderne... Romerike Avfallsforedling IKS.
 • : 100% fast stilling , samt vikariat i 100% stilling fram til 31.07.2018 Tønsberg kommune er en aktiv skoleeier med fokus på kvalitet og utvikling. Kommunen er i stor vekst og det forventes stor økning av antall skolebarn. Fagenhet oppvekst- skole innehar stab og støttefunksjon innenfor skoleområdet.Fagstab... Tønsberg kommune.
 • : Bydelen har ca. 38 000 innbyggere, ligger syd i Oslo og grenser til marka i øst og sjøen i vest. Det er kommunikasjonsmuligheter med tog, t-bane og buss til sentrum. Vi er ca. 1200 ansatte og har fokus på at tjenestene vi leverer til bydelens innbyggere skal være preget av kvalitet, kompetanse... Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand.
 • : Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som vegadministrasjon for fylkeskommunane og staten yter vi fagleg grunnlag... Statens vegvesen Region vest.