Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

46 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Noruega.

Página: 2

Rådgiver Humanitært Innovasjonsprogram. Under pandemien har du kanskje kjent på hva som er viktig for deg og at du har lyst til å utgjøre en større forskjell? I Innovasjon Norge jobber vi med å skape arbeidsplasser i Norge, etter pandemien er det viktigere enn noensinne. Men det er ikke nok, vi må også dreie de norske arbeidsplassene mot en...

Saksbehandler med høgskoleutdanning. Regnskap og lønn er den største avdelingen innenfor direktørområdet Innovasjon og støttetjenester. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner; faktura, regnskap og lønn, med driftsansvar for tilhørende fagsystem. Vi ser på kompetanse, kompetansedeling og utvikling som viktige suksessfaktorer for mål...

Prosjektkoordinator ved HEMIL. Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Forskar med mastergrad Ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HE...

Kommuneplanlegger -ansettelse eller oppdrag. Om stillingen Kautokeino kommune skal fornye kommuneplanens samfunnsdel og andre kommunale delplaner og ønsker i den forbindelse å engasjere deg – som ønsker å delta i å planlegge fremtidens Kautokeino. Stillingen er hovedsakelig et 3-årig engasjement med mulighet for fast ansettelse, men sti...

Vil du jobbe som saksbehandler hos NAV Arbeid og ytelser Trondheim?.   NAV Arbeid og ytelser Trondheim er en enhet i NAV Arbeid og ytelser som har ansvaret for store og viktige livsoppholdsytelser. Vår del av samfunnsoppdraget er å sørge for at våre brukere får rett ytelse til rett tid. Du blir en del av et arbeidsmiljø med 200 ansatte som behandler fagomr...

Spennende stilling som ingeniør / prosjektleder. Sektor for miljø og samfunnsutvikling har en ledig prosjektingeniørstilling på enhet for kommunalteknikk. De viktigste oppgavene er iverksetting, gjennomføring og oppfølging av vedtatte vann-, avløp- og miljøprosjekter i kommunal regi. Nittedal har stor befolkningsvekst. Det foregår mange ut...

Vil du være med å utvikle den teknologiske understøttelsen av Forsvarssektorens investeringer?  . Vi søker nå deg som har kunnskap og interesse for applikasjonsforvaltning og prosjektledelse. Du vil støtte investeringsprosessen i forsvarssektoren med funksjonell forvaltning av Forsvarets investeringsdatabase (FID). Dette innebærer drift, utvikling og test av systemene. I tillegg vil...

Administrasjon/koordinator- Miljøterapeut - Programrådgivar. Vi søkjer ein ny medarbeidar som skal ha sitt arbeid knytt til flyktningar. Ressurssenteret buset flyktningar og koordinerer eit heilårleg introduksjonsprogram, med tilrettelegging for språk og arbeidslivstrening i lokalsamfunnet. Vi administrerer kurs i vaksenopplæringa, grunnskule for vaksne, nor...

Samferdsel, Drift - Kontrollingeniør driftskontrakt, KongsvingerHamar/Elverum. Beskrivelse Vegseksjonen i samferdselsavdelingen har ledig 100 % fast stilling som kontrollingeniør driftskontrakt. Om enheten Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som...

Kontorkonsulent. Åstveit skole er en ungdomsskole i Åsane bydel. Skolen ligger i nærheten av flotte uteområder og idrettsanlegg. Inneværende skoleår har skolen 459 elever, forsterket avdeling for elever med utvidet opplæringsbehov og innføringsklasse for elever fra språklige minoriteter. Skolen er en MOT- ...

Vil du jobbe for gode oppvekstvilkår for barn og unge?. Familie- og oppvekstavdelingen Familie- og oppvekstavdelingen arbeider med politikkutvikling og forvalting på familie- og oppvekstområdet. Avdelingen forvalter de sentrale overføringene til barnefamiliene (foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte og engangsstønad), har ansvar for barne- og f...

Helsesekretær. Asker Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP) har som oppgave å gi psykiatrisk behandling til barn og unge i alderen 0 - 18 år i Asker kommune. Asker BUP har ca 30 fagstillinger fordelt på 3 kliniske team og et kontorfaglig team med 5 ansatte inkludert teamleder. Vi har nå ledig 100...

Seksjonsleder i straffesaksavdelingen. Om stillingen Vi søker en engasjert og relasjonsorientert leder til vår straffesaksavdeling i Oslo tingrett. Som seksjonsleder vil du koordinere og lede et team med 17 erfarne og engasjerte saksbehandlere i tett samarbeid med avdelingsleder/dommer og fagansvarlig rådgiver. Du vil få en v...

Vi søker naturveileder 100% fast stilling. Da vår naturveileder går over i annen stilling, søker vi nå etter en ny kollega, kanskje det er deg? Du har kunnskap og stort engasjement for fjell og villrein, og er også en dyktig formidler med praktisk-pedagogisk utdannelse. Du vil få som hovedoppgave å planlegge og gjennomføre naturveiledningsarbeidet ved vår...

Más resultados: << · 2