Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Profesores de universidades y de la enseñanza superior

en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Noruega.

 • Professor of pediatric, adolescent physical therapy, Faculty of Health Sc. Faculty of Health Sciences , Department of Physiotherapy OsloMet - Oslo Metropolitan University (former HiOA) is Norway's third largest university, with more than 20,000 students and over 2000 employees. We conduct research in areas that are important for welfare and value creation, for instance...
 • Førsteamanuensis i nordisk litteratur, med særlig vekt på norsk litteratur. Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)... Universitetet i Oslo.
 • PhD or postdoctoral fellow within energy system modelling - ref.no. 18/03665. Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • Førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (psykiatri) ved Klinisk institutt 1. Jobbnorge ID: 154461 Ved Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig ei åremålsstilling som førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin i fire (4) år innan fagfeltet psykiatri (enten vaksenpsykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri). Bistillinga er... Universitetet i Bergen.
 • ASSOCIATE PROFESSOR IN MEDIEVAL HISTORY. The University of Oslo is Norway's oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society. The Department... Universitetet i Oslo.
 • Stipendiat (4 år). Jobbnorge ID: 154525 Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1 er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat (100 %)   Stillinga er ledig for ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 månader etter fullført doktorgrad dersom graden er fullført... Universitetet i Bergen.
 • Professor II/førsteamanuensis (4 bistillingar). Jobbnorge ID: 154487 Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig fire åremålsstillingar som professor II (20 %, bistilling) i medisin (onkologi) i tre (3) år frå tilsetjing. Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar med professorkompetanse, vil det verte aktuelt... Universitetet i Bergen.
 • Universitetslektor i helse- og sykepleiefag. Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • PhD-stipendiat knyttet til prosjekt om kommune- og regionreformen. Uni Research AS er et forskningsselskap med vel 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på i underkant av 400 millioner kroner, og er inndelt i 6 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdirektør. I tillegg har Uni Research et datterselskap,... Uni Research.
 • Førsteamanuensis i bioinformatikk. Jobbnorge ID: 154288 UiB har etablert Computational Biology Unit (CBU - www.cbu.uib.no ) som eit senter for forsking og utdanning innan feltet bioinformatikk. CBU er vertskap for forskingsgrupper frå ulike institutt knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og Det medisinsk-odontologiske... Universitetet i Bergen.
 • PhD Research Fellow in Hydrogen safety (dispersion and combustion). University of South-Eastern Norway has about 18 000 students and about 1500 employees. The university is organized in four faculties, with instruction and R&D activities on eight campuses. The main profile of the university is to provide socially relevant education, geared towards specific... Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Faglærer. Noroff Fagskole utvikler og skreddersyr utdanninger i den digitale transformasjonen. Dette gjøres i tett samarbeid med relevant industri, for å imøtekomme fremtidens yrkesliv og kompetansebehov. Vi jobber for å skape relevante utdanninger tilpasset en digital- og teknologisentrert fremtid... Noroff School of Technology and Digital.
 • Førsteamanuensis/ førstelektor / høgskolelektor - pedagogikk PPU-Y vikariat. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap,... Høgskulen på Vestlandet.
 • Stipendiat 3 år ved Senter for alders- og sjukeheimsmedisin. Jobbnorge ID: 153596 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse- og samfunnsmedisin, Senter for alders- og sjukeheimsmedisin (SEFAS) er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat (100 %) for ein periode på tre (3) år. Stillinga er knytt til prosjektet " LIVE#Home.Path ",... Universitetet i Bergen.
 • Førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmennmedisin) ved Inst for global helse og samfunnsmedisin. Jobbnorge ID: 153598 Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det frå 1. november 2018 ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmennmedisin). Arbeidsstad er Kalfarveien 31 i Bergen.   Ein stillingsomtale med nærare presisering... Universitetet i Bergen.
 • Undervisning: Dekksoffiser - Fagskolen i Hordaland. Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig... Hordaland fylkeskommune.
 • Stipendiat i markedsføring/forbrukeratferd. Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet... Universitetet i Stavanger.
 • PhD Fellowship in Nuclear Architecture in Laminopathy Models - KLM Forskningsseksjonen RH. Oslo University Hospital is a highly specialized hospital in charge of extensive regional and local hospital assignments. As Scandinavia's largest hospital, we carry out more than 1.2 million patient treatments each year. The hospital has a nationwide responsibility for a number of national... Oslo universitetssykehus HF.
 • PhD exploring transposable elements (TEs) as agents of chromosome evolution - Ref. no 18/03098. Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • PhD scholarship in Plant Biotechnology - Gene editing - Ref. no 18/03246. Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • Professor II i pedagogikk med vekt på yrkesfaglærerutdanningen. Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • Stipendiat innen ultrasound for non-destructive testing in CIUS (IE 117-2018). NTNU - knowledge for a better world The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life. Jobbnorge ID: 153181 The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is offering a 3-year PhD position... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • Ph.D-position in Innovation in services. Inland Norway University of Applied Sciences will build strong and enduring academic and research environments that will make an impact regionally, across Norway, and internationally.   We will develop a new and better institution, with a high academic and pedagogical quality, aiming... Høgskolen i Innlandet.
 • Førsteamanunesis/ førstelektor / høgskolelektor i pedagogikk vikariat. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærarutdanning... Høgskulen på Vestlandet.