Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Profesores de universidades y de la enseñanza superior

en Español in English auf Deutsch en Français ...

50 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Noruega.

 • Universitetslektor i helse- og sykepleiefag. Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • Førsteamanuensis i bioinformatikk. Jobbnorge ID: 154288 UiB har etablert Computational Biology Unit (CBU - www.cbu.uib.no ) som eit senter for forsking og utdanning innan feltet bioinformatikk. CBU er vertskap for forskingsgrupper frå ulike institutt knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og Det medisinsk-odontologiske... Universitetet i Bergen.
 • PhD-stipendiat knyttet til prosjekt om kommune- og regionreformen. Uni Research AS er et forskningsselskap med vel 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på i underkant av 400 millioner kroner, og er inndelt i 6 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdirektør. I tillegg har Uni Research et datterselskap,... Uni Research.
 • PhD Research Fellow in Hydrogen safety (dispersion and combustion). University of South-Eastern Norway has about 18 000 students and about 1500 employees. The university is organized in four faculties, with instruction and R&D activities on eight campuses. The main profile of the university is to provide socially relevant education, geared towards specific... Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Førsteamanuensis/ førstelektor / høgskolelektor - pedagogikk PPU-Y vikariat. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap,... Høgskulen på Vestlandet.
 • Faglærer. Noroff Fagskole utvikler og skreddersyr utdanninger i den digitale transformasjonen. Dette gjøres i tett samarbeid med relevant industri, for å imøtekomme fremtidens yrkesliv og kompetansebehov. Vi jobber for å skape relevante utdanninger tilpasset en digital- og teknologisentrert fremtid... Noroff School of Technology and Digital.
 • Undervisning: Dekksoffiser - Fagskolen i Hordaland. Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig... Hordaland fylkeskommune.
 • Førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmennmedisin) ved Inst for global helse og samfunnsmedisin. Jobbnorge ID: 153598 Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det frå 1. november 2018 ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmennmedisin). Arbeidsstad er Kalfarveien 31 i Bergen.   Ein stillingsomtale med nærare presisering... Universitetet i Bergen.
 • Stipendiat 3 år ved Senter for alders- og sjukeheimsmedisin. Jobbnorge ID: 153596 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse- og samfunnsmedisin, Senter for alders- og sjukeheimsmedisin (SEFAS) er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat (100 %) for ein periode på tre (3) år. Stillinga er knytt til prosjektet " LIVE#Home.Path ",... Universitetet i Bergen.
 • PhD Fellowship in Nuclear Architecture in Laminopathy Models - KLM Forskningsseksjonen RH. Oslo University Hospital is a highly specialized hospital in charge of extensive regional and local hospital assignments. As Scandinavia's largest hospital, we carry out more than 1.2 million patient treatments each year. The hospital has a nationwide responsibility for a number of national... Oslo universitetssykehus HF.
 • Stipendiat i markedsføring/forbrukeratferd. Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet... Universitetet i Stavanger.
 • PhD scholarship in Plant Biotechnology - Gene editing - Ref. no 18/03246. Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • PhD exploring transposable elements (TEs) as agents of chromosome evolution - Ref. no 18/03098. Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • Ph.D-position in Innovation in services. Inland Norway University of Applied Sciences will build strong and enduring academic and research environments that will make an impact regionally, across Norway, and internationally.   We will develop a new and better institution, with a high academic and pedagogical quality, aiming... Høgskolen i Innlandet.
 • Stipendiat innen ultrasound for non-destructive testing in CIUS (IE 117-2018). NTNU - knowledge for a better world The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life. Jobbnorge ID: 153181 The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is offering a 3-year PhD position... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • Professor II i pedagogikk med vekt på yrkesfaglærerutdanningen. Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • Førsteamanunesis/ førstelektor / høgskolelektor i pedagogikk vikariat. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærarutdanning... Høgskulen på Vestlandet.
 • Professor / Associate Professor of Architectural Design: Space & Technique. The Oslo School of Architecture and Design (AHO) is a specialized university and a leading international architecture and design school that provides education within architecture, landscape architecture, urbanism and design. AHOs fields of knowledge focus on design in all scales; objects,... Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
 • Lecturer in Media Studies Associated with the Project Screen Cultures. The University of Oslo is Norway's oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society. The Department... Universitetet i Oslo.
 • Associate Professor in Media Studies Associated with the Project Screen Cultures. The University of Oslo is Norway's oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society. The Department... Universitetet i Oslo.
 • Stipendiat (4 år). Jobbnorge ID: 152432 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin, er det ledig ei stilling som stipendiat (100 %) i berekningsorientert bilethandsaming og maskinlæring. Stillinga er ledig for ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 månader etter... Universitetet i Bergen.
 • Førsteamanuensis i bioinformatikk, genregulering. Jobbnorge ID: 152847 Ved Universitetet i Bergen, Institutt for informatikk , er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i bioinformatikk, genregulering.   Om instituttet Instituttet har seks forskingsgruppar: algoritmar, bioinformatikk, optimering, programutviklingsteori, sikker... Universitetet i Bergen.
 • Førsteamanuensisstilling i nordisk språkvitskap (tekstforsking) ved Institutt for lingvistiske, lit. Jobbnorge ID: 152588 Ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) er det ledig ei 100 % fast stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitskap frå 1. august 2019.   LLE har rundt 60 vitskapleg tilsette, 15 administrativt tilsette, kring 50 ph.d.-kandidatar... Universitetet i Bergen.
 • Vitskaplig assistent (40 %) ved Institutt for lingvistiske, litterær. Jobbnorge ID: 152644 Ei 40 % stilling som vitskapleg assistent er ledig ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium i samband med ERC-prosjektet Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media.... Universitetet i Bergen.
 • Universitetslektor. Jobbnorge ID: 152902 Ved Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen, er det ledig 100% fast stilling som universitetslektor i informasjonsvitskap med ønsket startdato 1. august 2018 eller tidlegare   Instituttet tilbyr bachelor- og masterprogram i medievitskap og... Universitetet i Bergen.
 • Førstelektor/høgskolelektor i regnskap. Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen... Høgskolen i Innlandet.
 • Stipendiat (2 x 100 %) ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet. The University of Bergen (UiB) is an internationally recognised research university with more than 14,000 students and close to 3,500 employees at six faculties. The university is located in the heart of Bergen. Our main contribution to society is excellent basic research and education across... Universitetet i Bergen.
 • Førsteamanuensisstilling i nordisk språkvitskap (grammatikkforsking) ved Institutt for lingvistiske. Jobbnorge ID: 152581 Ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) er det ledig ei 100 % fast stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitskap frå 1. august 2019.   LLE har rundt 60 vitskapleg tilsette, 15 administrativt tilsette, kring 50 ph.d.-kandidatar... Universitetet i Bergen.
 • Førsteamanuensis/førstelektor - Paramedic. Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor knyttet til prehospitalt arbeid - Paramedic. Stillingen er ledig fra 1.8.2018.Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å... OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. HiO.
 • Stipendiat i digital markedsføring. NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Institutt for internasjonal forretningsdrift Jobbnorge ID: 152643 Ved Institutt for internasjonal forretningsdrift... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • OsloMet søker professor innen internasjonal utdanning og utvikling i det globale sør. Institutt for Internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet har en ledig stilling som professor i internasjonal utdanning og utvikling i det globale sør. Professoren vil få en betydningsfull rolle i undervisning og forskning ved instituttet, og må ha dyptgående kompetanse innen utdanningsperspektiver... OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. HiO.
 • Førsteamanuensis/universitetslektor (50 %) i pedagogikk. Jobbnorge ID: 152324 Ved Institutt for design, er det ledig ei mellombels stilling som førsteamanuensis (50 %) i pedagogikk ved Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnarar og designarar. Stillinga er for ein periode på eit år med moglegheit for forlenging. Dersom det ikkje melder... Universitetet i Bergen.
Más resultados: 1 · >>