Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

61 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Noruega.

 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.  The research... Universitetet i Oslo.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. The Institute of... Universitetet i Oslo.
 • : Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet... Universitetet i Stavanger.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society. The Institute... Universitetet i Oslo.
 • : NTNU - knowledge for a better world The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life. Jobbnorge ID: 142437 The Faculty of Humanities, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), invites... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Jobbnorge ID: 142453 Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne (7,5 sp) for alle studenter på høyere grad... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten. Politihøgskolen... Politihøgskolen.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.  The Department... Universitetet i Oslo.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Fakultet for ingeniørvitenskap Institutt for energi- og prosessteknikk Jobbnorge ID: 141631Tematiske satsingsområder... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.  The Department... Universitetet i Oslo.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.  The geosciences... Universitetet i Oslo.
 • : NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. Jobbnorge ID: 141452 I Avdeling soppsykdommer, med arbeidssted Ås, er det ledig en fast stilling... Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
 • : NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. Jobbnorge ID: 141607 Avdeling for Skoggenetikk og biomangfold har nå en ledig stilling i genetikk... Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society. The Department... Universitetet i Oslo.
 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : The Norwegian School of Sport Sciences (NSSS) is a specialized university and serves as the premier education and research institution of sport science in the Nordic countries. Our mission is to educate, investigate and present a broad range of topics within theoretical and practical sport... Norges idrettshøgskole.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.  Department of... Universitetet i Oslo.
 • : Oslo universitetssykehus er Norges største sykehus med over 20 000 ansatte. Vi behandler nesten 3000 pasienter hver dag, kjører over 400 ambulanseoppdrag hver dag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, står for størstedelen av landets medisinske... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet... Universitetet i Stavanger.
 • : Jobbnorge ID: 141045 Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium er det ledig stilling som stipendiat i filosofi med tilsetjing tidlegast frå 01.01.2018. Det kan bli aktuelt å tilsetje i to stillingar.   Om stillinga Tilsetjingsperioden er i utgangspunktet tre år, men på... Universitetet i Bergen.
 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet... Universitetet i Stavanger.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society. The Institute's... Universitetet i Oslo.
 • : NTNU - knowledge for a better world The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life. Jobbnorge ID: 139951 10 PhD Research fellowship positions in Information Security Norway aims to strengthen... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. Department of Biosciences... Universitetet i Oslo.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. Department of Biosciences... Universitetet i Oslo.
 • : Jobbnorge ID: 140779 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat (100 %).   Stillinga er ledig for ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 månader etter fullført doktorgrad... Universitetet i Bergen.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Jobbnorge ID: 140677 Fakultet for ingeniørvitenskap Institutt for maskinteknikk og produksjon og Institutt for... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : NTNU - knowledge for a better world The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life. Jobbnorge ID: 140350 The position's field of research/research project NTNU has established a new research... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Jobbnorge ID: 140708 Ved Institutt for geografi er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i geografi for... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.