Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

67 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Noruega.

 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning... Høgskulen på Vestlandet.
 • : Simula#OsloMet (Simula Metropolitan Center for Digital Engineering) is a new research institute that is jointly owned by Simula Research Laboratory and Oslo Metropolitan University (OsloMet) It is the home of Simula-s research activities on networks and communications, machine learning and... Simula@OsloMet.
 • : University College of Southeast Norway was established 1 January 2016, and has about 18 000 students and about 1500 employees. The university college is organized in four faculties, with instruction and R&D activities on eight campuses. The main profile of the university college is to provide... Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • : University College of Southeast Norway was established 1 January 2016, and has about 18 000 students and about 1500 employees. The university college is organized in four faculties, with instruction and R&D activities on eight campuses. The main profile of the university college is to provide... Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • : UiT The Arctic University of Norway is the largest research and educational institution in northern Norway with about 15,800 students and 3,400 employees. UiT is a founding member of the University of the Arctic, an international network of study and research institutions of the circumpolar... UiT Norges arktiske universitet.
 • : Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.... UiT Norges arktiske universitet.
 • : Jobbnorge ID: 148680 Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig stilling som professor/førsteamanuensis i samisk språkvitenskap med hovedvekt på nordsamisk. Stillingen er tilknyttet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for språk og kultur. Flere... UiT Norges arktiske universitet.
 • : Jobbnorge ID: 148679 Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i yrkesdidaktikk/yrkespedagogikk ved praktisk-pedagogisk utdanning. Stillingen er tilknyttet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning,... UiT Norges arktiske universitet.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : IRIS is a research and innovation company established in 2006 with origin in Rogalandsforskning. The research activities at IRIS cover both commissioned research and basic research. Main research areas are energy, environment and social science. The goal is to fill the society's need for knowledge... IRIS.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Lovisenberg diakonale høgskole - LDH - er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som et eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.... Lovisenberg diakonale høgskole.
 • : The Oslo School of Architecture and Design (AHO) is a specialized university and a leading international architecture and design school that provides education within architecture, landscape architecture, urbanism and design. AHOs fields of knowledge focus on design in all scales; objects,... Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
 • : Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som et eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.... Lovisenberg diakonale høgskole.
 • : Jobbnorge ID: 148192 Ved Institutt for geovitenskap er det ledig ei stilling som stipendiat i mikrobiell metagenomikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år og er knytt til K. G. Jebsen-senter for dyphavsforskning.   Om prosjektet/arbeidsoppgåver K. G. Jebsen-sentret representerer... Universitetet i Bergen.
 • : The Institute of Marine Research is Europe's largest center of marine research. Our main activities are research, advisory work and monitoring. We have a staff of around 1000 and a wide range of research facilities and laboratories of high international standard. The Institute owns and operates... Havforskningsinstituttet.
 • : Jobbnorge ID: 148118 Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig ei stilling som professor / førsteamanuensis i energiteknologi / prosessikkerheitsteknologi. Stillinga er knytt til forskingsgruppa i energi, teori og prosessteknologi. Det må gå fram av søknaden om ein søkjer... Universitetet i Bergen.
 • : Jobbnorge ID: 148214 Ved Det juridiske fakultet i Bergen er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat innan fagfeltet politirett og påtalerett. Tiltreding etter avtale, men seinast 15. juni 2018. Stillinga er ein del av eit femårig forskingsprosjekt; «Politi- og påtalerett» som... Universitetet i Bergen.
 • : NKI ble etablert i Norge i 1959, og er med sine 10 000 studenter årlig første og største aktør på nettbasert utdanning i Norge. Vi tilbyr kurs/studier innenfor et bredt fagfelt og på alle nivåer. Som en del av konsernet Intendia Group , er vi blant Skandinavias største private leverandør... Intendia.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden; tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg. Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. ... Høgskolen i Østfold.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst,... Nord universitet.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society. The Department... Universitetet i Oslo.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society. The Department... Universitetet i Oslo.
 • : Development Studies at OsloMet invites candidates to apply for a 3-year PhD Fellowship, starting September 1st 2018.Area of research and work descriptionThe position is part of a new research network on Gender, Education, Media and Development in Southern Africa at Oslo Met. The network's research... OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høg.
 • : Jobbnorge ID: 146369 Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk. Stillingen er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), med kontorsted Alta. Nærmere opplysninger om stillingen... UiT Norges arktiske universitet.