en Español in English auf Deutsch en Français ...

60 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Noruega.

Página: 2

 • : Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og... Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • : Bjørknes Høyskole er en privat høyskole som ble etablert som et eget AS i 2008 og tilbyr høyere utdanning innen helse- og samfunnsfag, deriblant en bachelorgradi anvendt psykologi. Vi underviser om lag 1300 studenter på sted og nett med et praktisk og forskningsbasert fokus. Vi holder... Bjørknes Høyskole.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society. The Institute... Universitetet i Oslo.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.  Centre for Materials... Universitetet i Oslo.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet... Universitetet i Oslo.
 • : Jobbnorge ID: 143317 Det er ledig ei stilling som vitskapleg assistent ved det nyleg etablerte Centre for Research on Discretion and Paternalism ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap. Stillinga er for eit år, med mulegheit for ytterlegare eit år. Samla tilsetjingstid for... Universitetet i Bergen.
 • : Jobbnorge ID: 143299 Ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi , Det psykologiske fakultet, er det ledig ei fast 100 % stilling som førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi.    Den faglege verksemda ved instituttet er omfattande og held internasjonalt nivå, knytt til forsking... Universitetet i Bergen.
 • : Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. Stiftelsen Høyskolen Kristiania eier Westerdals Oslo ACT, og sammen har vi 10 000 studenter, 460 ansatte og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi... Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensen.
 • : Jobbnorge ID: 143162 Ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, er det ledig ei stilling som stipendiat (100 %). Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år med 25 % pliktarbeid. Stillinga er ein del av grunnbevillinga til Det psykologiske fakultetet... Universitetet i Bergen.
 • : Jobbnorge ID: 142987 Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for farmasi, er det ledig ei åremålsstilling som universitetslektor (20 %, bistilling) i farmasi (farmasøytisk praksis) for to (2) år frå våren 2018.   Stillinga er knytt fast hovudstilling... Universitetet i Bergen.
 • : Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society. The Institute... Universitetet i Oslo.
 • : University College of Southeast Norway was established 1 January 2016, and has about 18 000 students and about 1500 employees. The university college is organized in four faculties, with instruction and R&D activities on eight campuses. The main profile of the university college is to provide... Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • : Jobbnorge ID: 142991 Ved HEMIL-senteret Det psykologiske fakultet, er det ledig ei stilling som vitskapleg assistent. Stillinga er for ein åremålsperiode på inntil 1 år, knytt til datainnsamlinga og kvalitetssikring av data. Det psykologiske fakultet  tilbyr profesjonsutdanning for psykologar,... Universitetet i Bergen.
 • : Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 16 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte... Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • : Vi søker førsteamanuensis/førstelektor tilmasterutdanningen i yrkespedagogikkVårt institutt utdanner lærere til yrkesfag i videregående skole på bachelornivå i tillegg til mastergrad i yrkespedagogikk. Vi har praktisk-pedagogisk utdanning med yrkesfag og et bredt tilbud av etter- og... Høgskolen i Oslo og Akershus - Institutt.
 • : Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor søkes til Spesialpedagogisk fagmiljø i utviklingInstitutt for yrkesfaglærerutdanning består av 76 engasjerte pedagoger som underviser i bachelor i yrkesfaglærer, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), master i yrkespedagogikk og ulike etter-... Høgskolen i Oslo og Akershus - Institutt.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet... Universitetet i Oslo.
 • : Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og... Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.  The research... Universitetet i Oslo.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. The Institute of... Universitetet i Oslo.
 • : Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet... Universitetet i Stavanger.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society. The Institute... Universitetet i Oslo.
 • : NTNU - knowledge for a better world The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life. Jobbnorge ID: 142437 The Faculty of Humanities, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), invites... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Jobbnorge ID: 142453 Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne (7,5 sp) for alle studenter på høyere grad... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten. Politihøgskolen... Politihøgskolen.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.  The Department... Universitetet i Oslo.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Fakultet for ingeniørvitenskap Institutt for energi- og prosessteknikk Jobbnorge ID: 141631Tematiske satsingsområder... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.