Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Dentistas' en Noruega.

  • : Jobbnorge ID: 143272 Ved Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi , er det ledig ei fast stilling som spesialtannlege (20 %) ved Seksjon for kjeveortopedi.   Arbeidsoppgåver Spesialtannlegen skal delta i seksjonen og fagområdet sin teoretiske... Universitetet i Bergen.
  • : Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et fylkeskommunalt foretak med fylkestannlegen som øverst faglige og administrative leder. Ca 170 personer arbeider på 28 tannklinkker, som er fordelt i klinikkområder og ledet av en klinikkleder. For å nå våre mål er tannhelsetjenesten... Tannhelsetjenesten i Buskerud.
  • : Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga... Hordaland fylkeskommune.
  • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
  • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
  • : Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.Vi skal vere ein god tenesteytar for innbyggjarane og ein tydeleg medspelar i utviklinga av fylket. Vårt samfunnsoppdrag... Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • : Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga... Hordaland fylkeskommune.
  • : Vital Tannhelse er en tannlegekjede som gjennom moderne og fremtidsrettede løsninger legger til rette for at våre tannleger skal kunne fokusere på gode pasientrelasjoner og tannhelsetjenester, samt faglig utvikling. Vi arrangerer interne kurs og seminarer og gjennom kjeden får du tilgang... VITAL TANNHELSE.
  • : SiO Helse er en avdeling i SiO, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Vi har tilbud til studenter innen psykisk helse, tannhelse, rådgivning og fastlege. SiO Helse er en avdeling i SiO, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Vi har tilbud til studenter innen tannhelse, psykisk helse,... SiO Helse Tannlege.
  • : Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester... Troms fylkeskommune.