Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Profesionales de partería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo de 'Profesionales de partería' en Noruega.

 • : Meløy kommune har 2 ½ jordmorstilling. Jordmor har hovedkontoret ved Ørnes helsestasjon som er betjent hver dag. 3 utekontorer i Meløy. Jordmødrene deler på bakvakt. De siste årene har det vært ca. 70 fødsler i Meløy kommune pr. år. Stillingstittel: Jordmor, 50 %, men kan til... Meløy kommune, jordmortjenesten.
 • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Helse Bergen.
 • : Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal.  Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har omlag... Helse Møre og Romsdal HF.
 • : Meløy kommune har 2 ½ jordmorstilling. Jordmor har hovedkontoret ved Ørnes helsestasjon som er betjent hver dag. 3 utekontorer i Meløy. Jordmødrene deler på bakvakt. De siste årene har det vært ca. 70 fødsler i Meløy kommune pr. år. Stillingstittel: Jordmor, 50 %, men kan til... Melöy kommune, jordmortjenesten.
 • : Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også... Nordreisa kommune.
 • : Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også... Nordreisa kommune.
 • : Randstad Care AS er det ledende vikarbyrået for leger i Norge. Vi tilbyr også oppdrag for sykepleiere/spesialsykepleiere, og søker deg som ønsker en fleksibel og kvalitetsbevisst arbeidsgiver. Kontakt Randstad Care dersom du vil ha en profesjonell, engasjert og lydhør aktør til å ivareta... Randstad Care AS.
 • : Vestre Viken Sykehus består av Drammen, Bærum, Kongsberg og Ringerike sykehus. Vestre Viken leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 450 000 mennesker i 27 kommuner i området vest for Oslo. Vestre Viken søker jordmødre til alle Vestre Vikens 4 fødestuer. Vi ønsker å se... Vestre Viken HF.
 • : Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.... Stavanger Universitetssykehus.
 • : Haugesund er en by du kan oppleve noe av det beste Norge har å tilby. Regionen strekker seg fra det åpne havet i vest til fjord - og fjellandskapet i øst. Her finner du både fjord, foss, fjell, idylliske øyesamfunn og en unik vikinghistorie. Byen har et rikt liv i sommerhalvåret... Helse Fonna HF.
 • :   Andøy kommune har rundt 5.000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. Kommunen har gode kommunikasjoner, med flere daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. Det er rike muligheter for kulturaktiviteter, og et unikt friluftsliv.  Flytter du... Andøy kommune.