en Español in English auf Deutsch en Français ...

98 ofertas de trabajo de 'Profesionales de enfermería' en Noruega.

Página: 3

 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 120.000 og omlag 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status. Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester,... Akershus universitetssykehus HF.
 • : Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold. Bydelen er en moderne sentrums- og miljøbydel, samtidig som den er tradisjonsrik med røtter tilbake til middelalderen. Med sitt mangfold av arbeidsområder og utfordringer er Bydel Gamle Oslo unik i norsk offentlig sammenheng. Bydelen... Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Kirurgisk divisjon består av 12 avdelinger... Akershus universitetssykehus HF.
 • : Eining for barn, ungdom og familie har om lag 29 årsværk fordelt på tenesteområda helsestasjon, Myra aktivitetssenter, barneverntenesta, team for psykisk helse og rus. Eininga har også familierettleiar og psykolog. Tenesta er lokalisert i Vestnes rådhus med unntak av barneverntenesta... Vestnes kommune.
 • : Lyngdal kommuneLyngdal bo- og servicesenter, korttidsavd. har ledig fast stilling for SPESIALSYKEPLEIER 100% med videreutdanning i psykiatri/ rus Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enheten består av institusjon med en korttidsavdeling... LYNGDAL BO- OG OMSORGSSENTER.
 • : Vi søker sykepleier som ønsker å jobbe i hjemmesykepleien i 100% stilling fra snarest mulig og fram til jul. Det er muligheter for forlengelse av vikariatet fram til sommeren, men dette er foreløpig ikke avklart. Arbeidssted er ca 20 minutter fra Oslo med bil. Ta kontakt med Line... Line Arnesen.
 • : - Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker,... Sørlandet sykehus HF.
 • : Jobb i Norge - møt Vacant i Karlstad & Gøteborg! Vacant Helse AS er et norsk bemanningsbyrå som holder til i Oslo. Vi har i over 10 år levert «vårdpersonal» til kommuner og sykehus over hele Norge, så dette kan vi! Onsdag 18. oktober reiser Kine og Maren til Karlstad og Gøteborg... Vacant Helse AS.
 • : VI HAR LEDIG 100 % VIKARIAT SOM ASSISTERENDE AVDELINGSLEDER VED LØDINGEN SYKEHJEM STILLING MED SAKSNR 17/724 Hovedarbeidsoppgaver for stillingen: Assisterende avdelingsleder vil være stedfortreder for avdelingsleder. Det vil ligge administrative oppgaver til stillingen, samt sykepleieroppgaver... Lødingen kommune.
 • : Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)  er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4000 årsverk og om lag 5400 ansatte.... Sykehuset i Vestfold HF.
 • : För att kunna se till de särskilda behov som våra patienter har är det viktigt att du har en välutvecklad empatisk förmåga. Vi jobbar bland annat med rehabiliterings & omsorgsarbete för människor med psykiska och/eller somatiska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionshinder.... SkanPers Kommunikation AB.
 • : Vi söker dig som kan och vill ge det lilla extra. Du är en viktig del av ett team med specialistområden som anestesi, intensivvård och operation - med stor kompetens och lång erfarenhet inom postoperativ återhämtning. Uppdrag vecka 41, från och med 9/10 till och med 12/10-17 Arbetstid... SkanPers Kommunikation AB.
 • : Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska till uppdrag vid kommunala sjukhem och/eller inom hemsjukvård i en norsk kommun nära svenska grensen, i Akershus fylke (län) Dina kunskaper och erfarenheter är efterfrågade. Din erfarenhet gör att du är van att arbeta under press och... SkanPers Kommunikation AB.
 • : Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska till uppdrag vid kommunala sjukhem och/eller inom hemsjukvård i en norsk kommun i Troms fylke (län) Dina kunskaper och erfarenheter är efterfrågade. Din erfarenhet gör att du är van att arbeta under press och kan förmedla ett budskap... SkanPers Kommunikation AB.
 • : För att kunna se till de särskilda behov som våra patienter har är det viktigt att du har en välutvecklad empatisk förmåga. Vi jobbar bland annat med rehabiliterings & omsorgsarbete för människor med psykiska och/eller somatiska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionshinder.... SkanPers Kommunikation AB.
 • : Vi söker dig som vill arbeta med dynamisk och kreativ intensivvård. Vi vårdar patienter som genomgått hjärt- och lungkirurgi, hjärt- och lungtransplantation samt kardiologiska sviktpatienter. Specialistområden är intensivvård - med fokus på postoperativ återhämtning. Arbetsuppgifter:... SkanPers Kommunikation AB.
 • : Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4000 årsverk og om lag 5400 ansatte.... Sykehuset i Vestfold HF.
 • : Vårt mål er at Hvaler kommune blir Østfolds foretrukne vekstkommune. Vi tenker fremtidsrettet og gir innbyggerne våre gode tjenester i trygge rammer. Vi er engasjerte, lærer av hverandre og søker innovative løsninger. Hvalersamfunnets utvikling bygger på vår unike plassering, vårt... Hvaler kommune.
 • : Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest komplette tilbud innen... Vestre Viken.
 • : Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har 52.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune.Skedsmo kommunes viktigste oppgave er... Husebyjordet Aktivitetssenter.
 • : Bydel Ullern ønsker å være en attraktiv bydel for innbyggere og ansatte. Vår målsetning er å bidra til aktive og trygge innbyggere gjennom et fremtidsrettet tjenestetilbud. Bydelen ligger vest i Oslo, med nærmere 680 årsverk og i overkant av 32000 innbyggere. I Bydel Ullern bryr vi... Oslo kommune, Bydel Ullern.
 • : Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak... Sykehuset Innlandet HF.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Bydel St. Hanshaugen har ca. 37 000 innbyggere og et samlet nettobudsjett på kr. 904 811 000. Bydelen strekker seg fra Oslo sentrum og nordover til Marienlyst og Ullevål universitetssykehus. Parkene og grøntområdene gir bydelen et grønt og åpent preg. Bydel St. Hanshaugens mål er å... Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen.
 • : Aras Helse er et Nord-Norsk bemanningsforetak spesialisert på helse og omsorgssektoren. Vi er i sterk vekst og har mange oppdrag i Norges vakreste landsdel. Vi er revidert arbeidsgiver og medlem av NHO Service, et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. Visjon vår er bemanning med omsorg... Aras Helse AS.
 • : Dedicare søker operasjonssykepleier til vikariat ved sykehuset i Lofoten i perioden 13.11.2017-02.01.2018. Her kan du oppleve en helt fantastisk natur og avdelingen tar i mot deg med åpne armer. Sykhuset har 3 operasjonsstuer og de har primært dagkirurgi, men også heldøgnsoperasjoner,... Dedicare AS.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Hurum er en unik naturperle med fantastisk beliggenhet mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. Den fantastiske 63 km lange kystlinjen, Hurummarka og det mangfoldige kultur- og organisasjonslivet gjør Hurum til et attraktivt sted å arbeide og bo. Hurum kommune har 9 400 innbyggere og ca. 650... Hurum kommune.
 • : St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved... St. Olavs Hospital.