Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Profesionales de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

91 ofertas de trabajo de 'Profesionales de enfermería' en Noruega.

Página: 2

Vi trenger sykepleiere til Norges mest moderne sykehjem. Et unikt prosjekt Oksenøya sykehjem er en del av Treklang, som er Bærum kommunes prosjekt for å skape levende og varierte nærmiljøsenter. Ved å samlokalisere skole, barnehage og sykehjem, i tillegg til en flerbrukshall, skapes en arena der unge og gamle kan møtes og trives sammen. Denne ...

Vi trenger helsefagarbeidere til Norges mest moderne sykehjem. Et unikt prosjekt Oksenøya sykehjem er en del av Treklang, som er Bærum kommunes prosjekt for å skape levende og varierte nærmiljøsenter. Ved å samlokalisere skole, barnehage og sykehjem, i tillegg til en flerbrukshall, skapes en arena der unge og gamle kan møtes og trives sammen. Denne ...

Byens beste sykehjem søker sykepleier/vernepleier. Ønsker du å jobbe med engasjerte og dyktige medarbeidere, på en arbeidsplass hvor du får mulighet til å utvikle deg? Vi har en stabil og god sykepleierdekning som vil ivareta deg som nyansatt. Ulset Sykehjem er et kommunalt drevet langtidssykehjem med 64 plasser. Vi er et sykehjem med høy ...

Sykepleier i hjemmetjenesten. Det er ledig  100% fast stilling som sykepleier i hjemmetjenesten, for tiden avd. omsorgsboligene. Oppstart etter avtale.  Hovedarbeidsoppgaver for stillingen Arbeidsoppgavene er varierende og består bl.a. av: Administrering av medikanmenter Stell/pleie Dokumentasjon  Tverrfaglig sam...

Traineestillingar og faste stillingar som sjukepleiar frå sommaren 2023 ved somatiske avdelingar. Haukeland universitetssjukehus treng fleire dyktige og engasjerte sjukepleiarar til trainee- og faste stillingar.      Oppgi i søknad kva stilling(ar) du søker i prioritert rekkefølge. I søknaden må du legge ved karakterutskrift frå sjukepleiarutdanninga og 2 referansar frå nokon som har vu...

Vi trenger helsefagarbeidere til Norges mest moderne sykehjem. Et unikt prosjekt Oksenøya sykehjem er en del av Treklang, som er Bærum kommunes prosjekt for å skape levende og varierte nærmiljøsenter. Ved å samlokalisere skole, barnehage og sykehjem, i tillegg til en flerbrukshall, skapes en arena der unge og gamle kan møtes og trives sammen. Denne ...

Sykepleier. Ved Klæbu helse- og velferdssenter er det ledig to faste 100 prosent stillinger for sykepleiere i turnus med arbeid på dag/og kveld. Begge stillingene er på sykehjemsavdelingene, men stillingene innebærer også et felles sykepleieransvar for hele enheten. Enheten har satt i gang en proses...

Vi søker sykepleier med erfaring og interesse for rehabilitering og mestring. Vi søker en faglig dyktig sykepleier til avdeling rehabilitering og mestring på Rolvsrudhjemmet. Vi har stort fokus på å utvikle et sterkt fagmiljø, og vi ønsker deg som vil være med på denne utviklingen. Hos oss vil du oppleve ett tett samarbeid med leger, sykepleiere, hjelpepleiere og kultu...

Har du lyst til å jobbe som nattvakt i en virksomhet med et viktig og meningsfylt oppdrag? Da hører vi gjerne fra deg!. Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Larkollen behandlingssenter er en virksomhet innen Kirkens Bymisjon Oslo som u...

AMK operatør. Bli med å redde liv! Vi søker AMK operatør. Hvem er du og hva kan du bidra med? Vi ser etter deg som har den nødvendige erfaringen og det faglige engasjementet for å løse våre oppgaver.   Vi har for tiden ledig et vikariat i 100 % stilling, med mulighet for fast ansettelse.   Hvor...

Sykepleier for tiden på natt Paulus sykehjem. Er du sykepleier med et engasjement i eldreomsorgen? Smestadhjemmet er et av Oslos største sykehjem. Sykehjemmet har store beboerrom, terrasse i hver etasje, hage, fotpleier, frisør og egen kafè. Vi har 14 dagsenterplasser, 32 plasser på skjermet enhet for demens, 79 ordinære plasser fordelt ...

Sykepleier/spesialsykepleier - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost UNN Tromsø. Kunne du tenkt deg å arbeide med intensiv rehabilitering og følge opp pasienter fra kort tid etter etter en skade, ulykke eller operative inngrep frem til den enkelte pasient har oppnådd styrket evne til å mestre sitt liv så godt som mulig ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov? Reh...

Sykepleier/spesialsykepleier - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost UNN Tromsø. Kunne du tenkt deg å arbeide med intensiv rehabilitering og følge opp pasienter fra kort tid etter etter en skade, ulykke eller operative inngrep frem til den enkelte pasient har oppnådd styrket evne til å mestre sitt liv så godt som mulig ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov? Reh...

Ledig Fast 100% sykepleier på avd 3AB. Løvåsen sykehjem har et trygt og positivt sykepleiermiljø, med god struktur og godt samarbeid. Innen kommunehelsetjenesten møter du ulike mennesker med ulike hjelpebehov og ulike diagnoser. Vi behandler pasientene så langt det lar seg gjøre på sykehjemmet. Vi har leger på dagtid mandag til fre...

Avdelingsleder. Klæbu helse- og velferdssenter har ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder i første etasje på sykehjemmet. Stillingen ønskes besatt fra 1. mars 2023. Klæbu helse- og velferdssenter består av 60 sykehjemsplasser fordelt på to etasjer, samt en hjemmetjenesten som per tiden yter h...

Sykepleier. Vi søker en engasjert og motivert sykepleier til 100% fast stilling ved Somatisk avdeling. Stillingen kan også bli tillagt ansvarsvakter for andre enheter på huset.  Arbeidsoppgaver Sykepleiefaglig oppfølging av beboerne, oppfølging av legevisitt dokumentasjon Pleie og stell Veiledning av ko...

Vernepleier eller sykepleier. Spennende og utviklende arbeidsoppgaver, kollegaer med høy faglig kompetanse og tverfaglig samarbeid. Er dette noe for deg vil vi gjerne ha deg som kollega i Miljøtjenesten avdeling Kongens gate 14. Kongens gate 14 er ei samlokalisering av fire bofellesskap med sentral beliggenhet i sentrum a...

Sykepleier - Kirurgisk avdeling Harstad. Kirurgisk avdeling Harstad har behov for en dyktige sykepleiere til vikariater. Vi søker etter deg som vil jobbe i 3-delt turnus, og som vil ta et felles ansvar for kvaliteten i sykepleien til våre pasienter. Kirurgisk avdeling har 14 senger, samt at vi drifter Dagkirurgisk avdeling hvor v...

Sykepleier/spesialsykepleier ved Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen. Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen er en avdeling med 5 seksjoner som består av akuttmottakene i Tromsø, Harstad og Narvik, observasjonsposten og kontortjenesten. Vi i observasjonsposten søker flere dyktige og engasjerte kolleger som kan jobbe selvstendig, men som også er en god lag...

Miljøterapeut- hvilende nattevakt (56,9%). Informasjon om arbeidsstedet og stillingen Jong ungdoms- og familiesenter er i spennende utvikling med etablering av en ny behandlingsavdeling og regionalt ressursmiljø for forebygging og håndtering av rus i barneverntiltak. Jong ungdoms- og familiesenter tilbyr rusbehandling for ungdom me...

Sykepleier/vernepleier - vikariat dagtid. Psykisk helse og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken består av 5 avdelinger: • Avdeling Sør med virksomhet lokalisert til Narvik, Harstad, Sjøvegan og Silsand • Avdeling Nord med virksomhet lokalisert til Tromsø, Storste...

Sykepleiere dag/aften. Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter har ledig tre faste 100 prosent stilling for sykepleier til en dag-/aftenstilling. Enheten kan legge til rette for 12,5 timers dag på helg, med arbeidshelg hver femte helg. Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter er et sykehjem h...

Sykepleier. Liker du en arbeidshverdag med variasjon, selvstendighet og samtidig håndtere komplekse og akutte medisinske problemstillinger? Da er Øyeblikkelig hjelp døgntilbud, ØHD, avdelingen for deg! Vi ser etter deg som vil være en del av laget, og fra 1. desember 2022 har vi ledige to faste 100 pr...

Sykepleier. Har du lyst på en spennende og lærerik jobb med varierte dager i et miljø hvor du får brukt din sykepleierkompetanse? Da håper vi at du søker! Ved Ilevollen og Ilsvika helse og velferdssenter har vi ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier på dag og aften med helgearbeid.  Stillingsprosent kan avt...

Sykepleier legevaktsentral. Ved Trondheim interkommunale legevakt er det fra 1. februar 2023 ledig tre faste 100 prosent stillinger for sykepleiere ved legevaktsentralen. Stillingsstørrelse kan tilpasses den enkelte. Opplæring vil foregå på ukedager. Stillingen er administrativt og faglig underlagt respektiv avdelingsleder. På legev...

Spesialsykepleier/ sykepleier, nattkoordinator. St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTN...

Vi søker deg som vil bidra med å utvikle og forvalte materielløsninger for forsvarssektoren. Vi har ledig en fast stilling og søker nå etter deg som vil jobbe som seniorkonsulent/systemforvalter innen sanitets- og veterinærmateriell.  Du vil jobbe i Sanitet og veterinærseksjonen som blant annet har ansvar innen sanitets- og veterinærmateriell til Forsvaret. Jobben innebærer både d...

Ønsker du å jobbe som nattvakt?. Om stillingen Sundheim er base for pleie og omsorgstjenestene i kommunen. Pr i dag har vi 72 institusjonsplasser fordelt på 3 avdelinger. Kommunen er godt i gang med planlegging av fremtidens omsorgsutfordringer de kommende år, herunder vurdere antall plasser i institusjon opp mot øvrig hels...

Sykepleier 80% - KAD/Øyeblikkelig hjelp sengepost. Skien Helsehus Skien Helsehus ble etablert som følge av samhandlingsreformen. Skien Helsehus består av følgende enheter; Korttid, Avklaring, Lindrende, Rehabilitering og Øyeblikkelig-hjelp.  Samlokaliseringen gjør at det vil være lettere å imøtekomme reformens krav til samarbeid, faglig r...

Er du sykepleier og vil være vår kollega?. Gullstøltunet Sykehjem ligger på Bønes. Vi åpnet i 1993 og har 90 enerom for fastboende, 3 avdelinger fordelt på 3 etasjer. 2 somatiske avdelinger og 1 avdeling for personer med demens. Vi har et godt arbeidsmiljø og flinke fagfolk som jobber for våre beboere i et utviklende og kreativt miljø....

Er du ein sjukepleiar som brenn for faget ditt og likar å var på farten?. Ein av våre gode kollegaer går av med pensjon. Me er på jakt etter ein kjekk og dyktig sjukepleiar som kan erstatte ho. Suldal heimeteneste har ledig fast stilling som sjukepleiar i heimesjukepleien. Vil du bli med på laget? Suldal heimetenester er den største kommunale eininga i Suldal og b...

Vi søker. Er du en sykepleier som er engasjert i faget og er opptatt av videreutvikling i tråd med morgendagens omsorg? Det er nettopp deg vi ønsker å vekke interesse hos og at du søker jobb hos oss. Kommunalmedisinsk Senter Ringsaker (KMS) består av to døgnbemannede avdelinger: en avdeling for s...

Más resultados: << · 2 · >>