en Español in English auf Deutsch en Français ...

86 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

Página: 3

 • : Bydel Vestre Aker ligger vest i Oslo.Bydelen grenser mot Nordmarka og Bærum med kort vei til sentrum. Det bor ca.50 000 innbyggere i dette område. De ansatte er en viktig ressurs for bydelen og vi er opptatt av å rekruttere dyktige medarbeidere og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.Arbeidsplassene... Oslo kommune, Bydel Vestre Aker.
 • : Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens kart-, plan- og byggesakstjenester. Hos oss samarbeider ca. 500 fagpersoner om å planlegge, utvikle og ta vare på Norges største og mest komplekse by, Oslo. Vi vil ha en arbeidsplass med et mangfold som gjenspeiler befolkningen i byen vår.... Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.
 • : On behalf of Norway's largest financial institutions , we are seeking an Analyst-Data Protection/ Project Manager for a 12 months assignment.You will be working in the internal control group within the organization. This group is responsible for internal control, compliance, auditing and risk... Adecco.
 • : AMBIO Ingeniørtjenester AS ble stiftet i 2000. Mange års erfaring har gjort oss til en etterspurt kompetanseleverandør av de beste fagfolkene. Vi leverer kloke hoder til konkurransedyktige betingelser, samtidig som vi tilbyr våre konsulenter faglige utfordringer såvel som gode betingelser.... Ambio Ingeniørtjenester AS.
 • : Pasientreiser HF er et nasjonalt kompetansesenter. Selskapet har sammen med 17 helseforetak ansvaret for at befolkningen møter gode og likeverdige tjenester på pasientreiseområdet. Vi leverer nasjonale tjenester innen IKT, økonomi, analyse, jus, kommunikasjon, opplæring og saksbehandling.... Pasientreiser HF.
 • : Eterni Norge AS - avd. Region ØstVår visjon er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom våre verdier ta vare på våre kunder, medarbeidere og ansatte. Våre verdier er: Engasjement, Trygghet, Entreprenørskap, Ros, Nærhet og Integritet. Eterni har en unik kompetanse... Eterni Norge AS - avd. Region Øst.
 • : Vi søker en erfaren senior brukskvalitetsansvarlig. Du er vant med å lede brukskvalitetsteam i større utviklingsprosjekter, og er klar til å lede fagarbeidet i etaten som helhet. Du håndterer samtidige krav fra bruker, forretning og teknologi. Med bred erfaring fra ulike bransjer og en... Skatteetaten.
 • :       Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver... Norges Bank.
 • : Nesodden kommune ligger vakkert og landlig til med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden. En attraktiv bokommune med god og rask kommunikasjon til Oslo og Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og et godt skole- og barnehagetilbud.Vi... Nesodden kommune - Plan, bygg og geodata.
 • : Folkeakademiet er en frivillig organisasjon med 120 frivillige lag og 3 700 medlemmer. En av våre viktigste ambisjoner er å sikre mennesker - uansett bosted, status og samfunnsplassering - tilgang til gode, utviklende kunnskaps- og kulturopplevelser. Vi har 16 ansatte, 6 i administrasjonen... Folkeakademienes Landsforbund.
 • : Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø , ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur. Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt... Steigen kommune.
 • : Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi... Forsvarsbygg.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Fakultet for ingeniørvitenskapInstitutt for vareproduksjon og byggteknikk Jobbnorge ID: 142607 Ved Institutt... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : FUS betyr først, og i FUS-barnehagene er det alltid barna som kommer først. Det er derfor vi sier at alle barn er best. Vi jobber for at alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv, og at alle skal få utnytte sitt fulle potensial. Vi skal jobbe for at de blir best mulig rustet for resten... Fus As.
 • : Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, prosjekttjenester,  lønn og personal. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger... Sykehuspartner HF.
 • : Barne- og familieetaten har ansvaret for det byomfattende barnevernet og for bolig- og avlastningstiltak for personer med funksjonsnedsettelse i Oslo. Virksomheten er organisert i tre avdelinger i tillegg til etatsadministrasjonen. Mottaksavdelingen har ansvaret for å tilby barneverntiltak... Oslo kommune, Barne- og familieetaten.
 • : Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet. Jobbnorge ID: 142479 Regjeringen har besluttet at fylkesmannsembetene i Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold... Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • : Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte... Buskerud fylkeskommune.
 • : 100 km fra fastlandet og 25 km fra nærmeste nabo i Lofoten - ligger naturperlen Røst. Med ca. 550 innbyggere og snaue 11 kvadratkilometer land er Røst kommune en av landets aller minste. Med hav på alle kanter er naturlig nok fiskeri viktigste næring, men også reiselivsnæringa har hatt... Røst kommune.
 • : 100 % fast stilling - 2. gangs utlysning. Stillingen er organisert i kultur- og bibliotekenheten. I tillegg tilfolkebiblioteket inneholder enheten kultur og fritid, eTeateret kino- og kulturhus samtLillesand by og sjøfartsmuseum. Biblioteksjefen rapporterer tilenhetsleder.   Lillesand folkebibliotek... Lillesand kommune.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : Rana kommune er i sterk utvikling og Teknisk avdeling har et stort behov for dyktige fagfolk som kan bidra i denne utviklingen.Byplanavdelingen har ansvar for teknisk lovforvaltning. Herunder overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning,... Rana kommune Byplan.