en Español in English auf Deutsch en Français ...

89 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

Página: 2

 • : Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte... Buskerud fylkeskommune.
 • : Ecit Services har gjennom den seneste tiden vokst til å bli en ledende leverandør av forretningsmessige støttetjenester innenfor økonomi & IT. Nå ønsker vi å få med oss flere positive og hjelpsomme mennesker som kan bidra til å løfte vår suksess videre. Selskapet er en del av Ecit... Ecit Services.
 • : Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3800 ansatte i 16 land.To... Statkraft.
 • : Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Politidistriktet er landets nest største med over 1750 medarbeidere som betjener 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt... Politiet, Øst pd.
 • : Sikker Bemanning AS (SIBE) ble etablert i august 2012 og har sitt hovedkontor på Tåsen i Oslo. SIBE har hatt kontinuerlig vekst siden oppstarten og teller i dag 9 ansatte i administrasjonen. SIBE er medlem av NHO Service og Startbank. I tillegg til dette ble SIBE i 2016 godkjent som Revidert... Sikker Bemanning AS.
 • : Hvaler kommune ligger sør i Østfold, langt ute i Oslofjorden. Her er nærhet til natur og sjøliv, med god forbindelse til Fredrikstad og Oslo: 17 daglige bussavganger på hverdager. Det er ca. 4.500 innbyggere i kommunen. Om sommeren øker folketallet til 35 – 40.000 pga. de mange hytte-... Den norske kirke.
 • : Ruter As er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, som planlegger, bestiller og markedsfører kollektivtrafikktilbudet. Aksjonærene er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %), og Ruter er deres kompetanseorgan for kollektivtrafikk. Årlig foretas... Ruter As.
 • : Hesselbergtak er en totalleverandør av taktekkings- og membranisoleringsløsninger. Med 50 års erfaring som leverandør til profesjonelle og private kunder har vi bygget opp solide kunnskaper og profesjonalitet ved gjennomføring av våre prosjekter. Hesselbergtak er en del av Sigurd Hesselberg... Hesselbergtak AS.
 • : Nilsen og Kokkersvold AS er en bedrift med 60 års erfaring i transportbransjen. Vårt hovedkontor ligger i Langangen i Porsgrunn kommune. Transport med tankbiler er selskapets kjernevirksomhet. Sammen med våre kunder utvikler vi effektive og sikre transportløsninger. Selskapet har nytt og... Nilsen og Kokkersvold AS.
 • : Drangedal, Bamble og Porsgrunn er tre kommuner som ligger nederst i Telemark. Tilsammen bor det ca. 173.300 personer i fylket vårt. Ca. 54.000 av disse bor i kommunene Drangedal, Bamble og Porsgrunn. I Telemark er det godt å bo. Vi kan by på allsidige naturopplevelser, et rikt arbeidsliv... Porsgrunn kommune.
 • : Insider Facility Services er en del av Jobzone-konsernet, som er det største norskeide bemanningsselskapet med en omsetning på 1,2 milliarder og over 40 lokale kontorer.Insider Facility Services leverer i dag tjenester innenfor:° Daglig renhold og temporære tjenester i alle bransjer° Flyrenhold°... Insider Facility Services AS.
 • : Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser... Universitetet i Stavanger.
 • : Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene samt varetekt som blir besluttet av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og fem regionadministrasjoner som er overordnet lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgens... Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).
 • : Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger og et fritidstilbud... Vadsø kommune.
 • : CargoNet AS er en del av NSB- konsernet og Norges største godstransportør på skinner. Virksomhetens transportnett dekker godsterminaler ved større norske byer. Godstransport på jernbane er en suksessfaktor for miljøet og trafikksikkerheten, og CargoNet satser på videre utvikling og vekst.... CargoNet.
 • : Namdal regionråd er et nyoppretta regionråd for 14 kommuner i Nord-Trøndelag. Forløperen Region Namdal har fungert i flere år. Regionrådet er et politisk samarbeidsorgan organisert etter kommuneloven § 27 som består av ordførerne (og rådmenn med tale og forslagsrett) i Namdalen.Regionrådet... Namdal regionråd.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.  Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter... Universitetet i Oslo.
 • : SpareBank 1 Forsikring er Norges tredje største forsikringsvirksomhet, heleid av SpareBank 1 Gruppen.  Vi er 770 høyt motiverte og kompetente medarbeidere som kontinuerlig jobber for å ha forsikringsbransjens mest fornøyde kunder. SpareBank 1 Forsikring tilbyr produkter innenfor skadeforsikring,... SpareBank 1 Skadeforsikring AS.
 • : Aberia er et av de eldste foretakene i Norge som tilbyr plasseringer i bofellesskap etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Grunnleggende verdier i selskapet er trygghet, respekt og verdighet. Disse verdiene gjenspeiles i praksis gjennom de ansattes atferd og holdninger. Dette fordrer... Aberia Avlastning /BPA AS.
 • : Gravferdsetatens hovedoppgaver er å gravlegge byens døde. Dette skal skje med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn. Byens gravlunder og kirkegårder skal være velstelte og ha god tilgjengelighet. Gravferdsetaten har ca 130 fast ansatte medarbeidere. I sommerhalvåret arbeider... Oslo kommune, Gravferdsetaten.
 • : Kelly Services er en av verdens ledende aktører innen fleksible bemanningsløsninger, og betjener hvert år 200 000 kunder via 700 egeneide kontorer i over 30 land. Kelly Scientific er en spesialistavdeling som rekrutterer til naturvitenskaplige stillinger ± fra FoU til produksjon, salg,... Kelly Services.
 • : Møre og Romsdal politidistrikt har 266 000 innbyggjarar 36 kommuner. Politidistriktet har over 500 medarbeidarar, i tillegg har distrikt årleg mellom 40-50 politistudentar i praksis frå Politihøgskulen. Møre og Romsdal politidistrikt skal som statleg arbeidsgjevar utnytte breidda i... Politiet.
 • : Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i 32 kommuner. 26 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Hordaland og 1 i Vest-Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i... Politiet, Sør-Vest politidistrikt.
 • : Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i 32 kommuner. 26 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Hordaland og 1 i Vest-Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i... Politiet, Sør-Vest politidistrikt.
 • : Sogndal kommune har omlag 8000 innbyggjarar og er regionsenter i Sogn.Sogndal kommune har 630 tilsette og er største arbeidsgjevar i kommunen. Kommunen kan tilby storslått natur, med høge toppar, djupe fjordar og vakre dalar. Det er spesielt gode mogelegheiter for skikøyring, klartring... Sogndal kommune.
 • : Sogndal kommune har omlag 8000 innbyggjarar og er regionsenter i Sogn.Sogndal kommune har 630 tilsette og er største arbeidsgjevar i kommunen. Kommunen kan tilby storslått natur, med høge toppar, djupe fjordar og vakre dalar. Det er spesielt gode mogelegheiter for skikøyring, klartring... Sogndal kommune.
 • : Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i 32 kommuner. 26 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Hordaland og 1 i Vest-Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i... Politiet, Sør-Vest politidistrikt.
 • : Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i 32 kommuner. 26 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Hordaland og 1 i Vest-Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i... Politiet, Sør-Vest politidistrikt.
 • : Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i 32 kommuner. 26 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Hordaland og 1 i Vest-Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i... Politiet, Sør-Vest politidistrikt.
 • : Bydel Vestre Aker ligger vest i Oslo.Bydelen grenser mot Nordmarka og Bærum med kort vei til sentrum. Det bor ca.50 000 innbyggere i dette område. De ansatte er en viktig ressurs for bydelen og vi er opptatt av å rekruttere dyktige medarbeidere og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.Arbeidsplassene... Oslo kommune, Bydel Vestre Aker.
 • : Leksvik og Rissa kommune er i sammenslåingsprosess og blir Indre Fosen kommune fra 01.01.2018. Det er i samarbeid mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norge tatt initiativ til et nyskapings- og omstillingsarbeid som skal omfatte Indre Fosen kommune. Hovedmålet for omstillingen er å sikre... Indre Fosen kommune.
 • : Hurdal er stedet for driftige og dyktige folk som vil se resultater. I lille Hurdal tenker vi stort: Med rundt 2850 innbyggere er vi Akershus' minste kommune, men vi gnistrer av utviklingsvilje! Her skal det skje mye de nærmeste årene - kommunen har nytt kultursenter, et nytt sentrum er under... Hurdal kommune.