Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

40 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

Página: 2

  • Verdens beste leder for kundeservice?. På vegne av en av våre kunder søker vi etter verdens beste leder for et supportsenter! Nøkkelperson vil være et riktig ord å bruke her - vår kunde er i ferd med å ta kvantesprang i forhold til nye tjenester i B2C markedet. Du vil få hovedansvaret for utviklingen av kundeservice avdelingen... Centric Professionals AS.
  • Leder Syns- og audiopedagogisk tjeneste - Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett. Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland (SAPT) gir råd, veiledning og tjenester knyttet til syns-... Bergen kommune.
  • Samhandlingssjef/Seksjonsleiar- Fagavdelinga - Helse Møre og Romsdal - Helse Møre og Romsdal HF. Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har om lag 4200... Helse Møre og Romsdal HF.
  • ETATSJEF - NÆRINGSETATEN. Fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsutvikler. Som følge av regionreformen forventes det at fylkeskommunen får tildelt flere oppgaver innenfor næringsfeltet. Næringsetaten skal ivareta fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler innen næringsfeltet og skal følge opp fylkeskommunens... Troms fylkeskommune.
  • Senior Prosjektleder - Agder Energi AS. Agder Energi foredler og forvalter naturlig, fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vannkraft er en evigvarende naturressurs og er grunnlaget for at Agder Energi gjennom sin virksomhet skaper verdier... Agder Energi konsern.
  • Prosjektleder Operational Excellence. INSULA AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare og storhusholdningsmarkedet.INSULAs... Insula AS.
  • Prosjektleder. Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
  • PROSJEKTLEDER. Protan er et norsk industrikonsern som er verdensledende innen membranteknologi. Vi utvikler og produserer membraner, taksystemer, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler.Hovedkontoret er i Drammen, og vi har over 750 ansatte i 15 land, med en samlet omsetning på over 1,4 milliarder.Vårt... Protan Entreprenør.
Más resultados: << · 2