en Español in English auf Deutsch en Français ...

53 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

Página: 2

 • : Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig omlag 34 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.... Helfo.
 • : Sametinget er en nasjonal folkevalgt forsamling for samene i Norge. Sametinget har i dag ca. 150 ansatte og hovedspråket er samisk. Sametinget har kontorsteder i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Tromsø, Tysfjord , Skånland og på Snåsa. Jobbnorge ID: 141520 Sametingets språkavdeling... Sámediggi - Sametinget.
 • : Nordlandsmuseet forvalter til sammen 19 museumsanlegg i de 9 kommunene i Saltenregionen i Nordland. Samlingene gir et tverrsnitt av regionens kulturarv, samt litteraturarven etter Knut Hamsun, og er grunnlag for Nordlandsmuseets virke. Museet er spredt på et stort geografisk område fra Saltdal... Nordlandsmuseet.
 • : Marnardal er en ett sokns kommune med ca.2.250 innbyggere. I soknet er det 3 kirker og 3 kirkegårder. To av kirkene har nynorsk som liturgispråk.Soknerådet har 10 ansatte som utgjør ca. 2,2 årsverk. Kirkevergestillingen er på 50 % av full stilling.Da vår kirkeverge går av med pensjon,... Marnardal sokneråd.
 • : Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle... Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
 • : Bydel Vestre Aker ligger vest i Oslo.Bydelen grenser mot Nordmarka og Bærum med kort vei til sentrum. Det bor ca.50 000 innbyggere i dette område. De ansatte er en viktig ressurs for bydelen og vi er opptatt av å rekruttere dyktige medarbeidere og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.Arbeidsplassene... Oslo kommune, Bydel Vestre Aker.
 • : Vegårshei er en vakker innlandskommune øst i Agder. Vi har hatt positiv folketallsutvikling de siste årene, og har over 2100 innbyggere. De siste årene har kommunen prioritert utvikling av boligområder, barnehage, skole og næringsområdet. Vi skal utvikle kommunen videre både som organisasjon... NAV Vegårshei - kommunen.
 • : Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur... Folkehelseinstituttet.
 • : Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur... Folkehelseinstituttet.
 • : Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur... Folkehelseinstituttet.
 • : Vil du være med og forme utviklingen i en av landets største hyttekommuner i hallingdal?Nes kommune er beliggende i Hallingdal i Buskerud, ca. 170 km nordvest fra Oslo og ca. 300 km øst for Bergen. Kommunen har 3.400 innbyggere. Nes kommune er en «hyttekommune» i sterk utvikling, og med... Nes kommune.
 • : Habberstad står for kvalitet, pålitelighet og resultater.  Habberstad AS er et norsk firma som leverer prosjektledelse og rekrutteringstjenester. Selskapet er fullt ut eid av ansatte og er basert i Oslo. Valdres Brannvesen IKS er et selskap under stiftelse og søker brannsjef for nytt... Habberstad AS.
 • : Norske arkitekters landsforbund eier og utgir arkitekturtidsskriftet Arkitektur N (tidligere Byggekunst). Tidsskriftet ble startet i 1919, og med et opplag på 6700 er Arkitektur N landets ledende fagtidsskrift innen arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur. NAL samarbeider med... Norske arkitekters landsforbund.
 • : Vil du være med og videreutvikle et innovasjonsbyrå av, med og for unge? Prosjektleder og prosjektmedarbeider søkes   Arbeidsledigheten blant unge er økende og det er behov for flere veier til lønnet arbeid. Det er dette vi i MERK ønsker å gjøre noe med. Vårt mål er å skape... MERK NORGE AS.
 • : EVAT er en servicebedrift i sterk vekst med en visjon om genuint å BRY SEG om sine kunder og medarbeidere. Våre servicetjenester er innen renhold, kantine, vaktmester og uteareal. Vi har i løpet av kort tid oppnådd en solid kundebase, en sterk vekst med en sunn og god lønnsomhet. Vi har... EVAT Drammen AS.
 • : Greenpeace er en internasjonal, politisk og økonomisk uavhengig miljøorganisasjon som katalyserer endringer og løsninger for en verden i fred og økologisk balanse. Vi har kontorer i mer enn 40 land, og har eksistert i Norge siden 1987. Greenpeace driver kampanjer innen klima, genmanipulering,... Greenpeace Norge.
 • : Greenpeace er en internasjonal, politisk og økonomisk uavhengig miljøorganisasjon som katalyserer endringer og løsninger for en verden i fred og økologisk balanse. Vi har kontorer i mer enn 40 land, og har eksistert i Norge siden 1987. Greenpeace driver kampanjer innen klima, genmanipulering,... Greenpeace Norge.
 • : Kirkeverge i Sel, Sel kirkelige råd - ledig stillingVår kirkeverge pensjonerer seg og vi søker hennes etterfølger som har kompetanse og engasjement til å lede og videreutvikle en synlig folkekirke i Sel kommune. Stillingen er 100% og har stillingskode 4950 Kirkeverge. Sel kommune med ca... Sel kirkelige råd.
 • : Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn. Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente... Arkivverket.