Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

34 ofertas de trabajo de 'Directores de servicios de salud' en Noruega.

 • : Du får möjlighet att leda engagerade och kompetenta medarbetare i ett gott arbetsmiljö. Den vård som vi tillhandahåller kännetecknas av den kännedom vi har till varje enskilda beboare, hos oss skall både boende och släktingar ses och hörs. Vi lägger stor vikt vid medbestämmande,... SkanPers Kommunikation AB.
 • : Barne- og familieetaten har ansvaret for det byomfattende barnevernet og for bolig- og avlastningstiltak for personer med funksjonsnedsettelse i Oslo. Virksomheten er organisert i tre avdelinger i tillegg til etatsadministrasjonen. Mottaksavdelingen har ansvaret for å tilby barneverntiltak... Oslo kommune, Barne- og familieetaten.
 • : Lofoten er et fantastisk skue - med sin storslåtte og varierte natur. Vinterstid kan du oppleve naturkreftene i en intens storm med voldsomme bølger. I neste nu er det stille, og nordlyset folder seg ut over nattehimmelen og skaper ren magi. Sommertid kan du vandre langs sandstrender, nyte... Leknes Bo- og servicesenter.
 • : Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten.... Nordlandssykehuset.
 • : Lofoten er et fantastisk skue - med sin storslåtte og varierte natur. Vinterstid kan du oppleve naturkreftene i en intens storm med voldsomme bølger. I neste nu er det stille, og nordlyset folder seg ut over nattehimmelen og skaper ren magi. Sommertid kan du vandre langs sandstrender, nyte... Vestvågøy kommune.
 • : Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)  er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4000 årsverk og om lag 5400 ansatte.... Sykehuset i Vestfold HF.
 • : Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)  er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4000 årsverk og om lag 5400 ansatte.... Sykehuset i Vestfold HF.
 • : FET KOMMUNE- Sammen skaper vi trivsel og utviklingFet kommune ligger sentralt på Romerike ved Glomma med ca. 11.000 innbyggere. Vi er en allsidig landkommune med god forbindelse til Lillestrøm og Oslo.Avdelingsleder ved Pålsetunet bo- og servicesenterPålsetunet bo- og servicesenter ligger... Fet kommune.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det odontologiske fakultet (OD), har ca. 450 studenter... Universitetet i Oslo.
 • : Halden er Norgesvakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune hardrøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en littsmartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt frabarnehager... Halden kommune.
 • : Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold. Bydelen er en moderne sentrums- og miljøbydel, samtidig som den er tradisjonsrik med røtter tilbake til middelalderen. Med sitt mangfold av arbeidsområder og utfordringer er Bydel Gamle Oslo unik i norsk offentlig sammenheng. Bydelen... Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : PRO Nedre:AVDELINGSLEDERESt.nr. 79/17: 100 % st. v/MålselvtunetSt.nr. 80/17: 100 % st, vikariat, v/Målselv syke- og aldersheim, avd. A PRO Nedre er den største enheten i Målselv kommune og består av Målselv syke- og aldersheim (avd. A og C), åpen omsorg og Målselvtunet sykehjem (spesielt... Målselv kommune.
 • : Familieenheten:AVDELINGSLEDERSt.nr. 82/17: 100 % st., vikariat v/Øverbygd legetjenesteMålselv kommune ved Øverbygd legetjeneste har behov for vikar avdelingsleder i perioden 1. oktober 2017 til 15. august 2018.Øverbygd legetjeneste er underlagt Familieenheten og har 3 fastlegestillinger... Øverbygd legetjeneste.
 • : Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,... Trondheim kommune.
 • : En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører... Forsvaret.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Helt nord i Norge, vest i Finnmark, ligger en liten kommune med fantastiske naturopplevelser lett tilgjengelig gjennom hele året - topptur med eller uten ski, fiske i sjø og vann. Kjenn energien fra midnattssolen, eller la deg bergta av nordlyset en stille vinternatt!   Kvalsund er en... Kvalsund kommune.
 • : Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi og revmakirurgi. Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap... Diakonhjemmet Sykehus.
 • : NordGen, Nordic Genetic Resource Centre, is an institution under the Nordic Council of Ministers, working with conservation and sustainable use of genetic resources of farm animals, forest trees and agricultural plants. Our main objectives are to secure genetic diversity and be in the forefront... Nordiskt Genresurscenter.
 • : Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheteri Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom åsette pasienten i sentrum, og med god samhandling med omgivelsene, skalhelseforetaket sikre trygge og framtidsretta sykehustjenester basert påkvalitet, trygghet og... Helse Nord, Helgelandssykehuset HF.
 • : Vil du være med å utvikle Vestfold sammen med 2.200 dyktige og engasjerte kollegaer?Vestfold fylkeskommune har ansvar for oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Opplysninger... Vestfold Fylkeskommune.
 • : Oslo universitetssykehus er Norges største sykehus med over 20 000 ansatte. Vi behandler nesten 3000 pasienter hver dag, kjører over 400 ambulanseoppdrag hver dag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, står for størstedelen av landets medisinske... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Revmatismesykehuset AS er et privat spesialsykehus for behandling og rehabilitering av pasienter med revmatiske sykdommer. Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og har gjennom samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet HF hovedsenterfunksjon for revmatologi i Innlandet. Sykehuset... Revmatismesykehuset AS.
 • : Hurum er en unik naturperle med fantastisk beliggenhet mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. Den fantastiske 63 km lange kystlinjen, Hurummarka og det mangfoldige kultur- og organisasjonslivet gjør Hurum til et attraktivt sted å arbeide og bo. Hurum kommune har 9 400 innbyggere og ca. 650... Hurum kommune.
 • : Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • : Unicare er et norsk, privat helseforetak, med 2500 ansatte. Vi leverer tjenester til store bedrifter, til helseforetak, til kommuner og til private. Unicare er i sterk vekst og vi har økende etterspørsel etter våre tjenester. Omtanken for enkeltmennesket gjør Unicare til et godt valg, også... Unicare.
 • : 500.000 mennesker. Ahus sitt opptaksområde utgjør alle kommunenei Follo, på Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatisketjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo;Alna, Grorud og Stovner. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling,forskning, undervisning... Akershus universitetssykehus HF.
 • : Habberstad står for kvalitet, pålitelighet og resultater.  Habberstad AS er et norsk firma som leverer prosjektledelse og rekrutteringstjenester. Selskapet er fullt ut eid av ansatte og er basert i Oslo. Vil du være med å utvikle Norges mest spennende universitetssykehus? Det skal... Habberstad AS.
 • : Bergenkommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte.Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har storbetydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig ogsamfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.   ... Bergen kommune.
 • : Dag Hammerskjøldsvei bofellesskap er et nytt døgnbemannet botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Bofellesskapet skal har 3 beboere som mottar individuelt tilpassede tjenester.Dag Hammerskjøldvei bofellesskap starter opp utover høsten og vi regner med at alle skal være i full drift... Bergen kommune.
 • : Sel kommune søker engasjert virksomhetsleder til hjemmetjenesten. Virksomhetsleder har fullt faglig, økonomisk og personalmessig ansvar innenfor sin virksomhet, og har derfor en sentral rolle i utviklingsarbeid og forming av et fremtidig tjenestetilbud. Som leder må du evne å legge til... Sel kommune.