Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones' en Noruega.

  • : NECON er et ingeniør- og konsulentselskap som leverer ingeniør- og spesialistkompetanse til IT, energi, olje og gass, bygg og anlegg og annen landbasert industri.Vår visjon er å løse de vanskelige oppgavene for våre kunder. Vi skal ha de beste ingeniørene innen våre bransjer og har... Necon AS.
  • : NECON is an engineering and consulting company that supply engineering and specialist expertise to IT, energy, oil and gas, the construction industry and other oneshore industries. Our vision is to solve the difficult tasks for our customers. We shall have the best engineers within our industries... Necon AS.
  • : En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag Vi er her. For at du skal være i forkant. er retningsgivende... DNB ITOP Prosjekt- og porteføljestyring.
  • : Steinsvik Group has specialized in delivering products and solutions to aquaculture, maritime industries and the oil and gas industry. They have more than 25 years of experience in developing innovative and robust solutions that will withstand the rigors of time. All of their products are made... Steinsvik Group.
  • : Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til cirka 490 000 mennesker i 26 kommuner.Helseforetaket består av somatisk virksomhet på Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har psykiatriske... Vestre Viken HF.
  • : IT er et strategisk virkemiddel for utlendingsforvaltningen, og vi er inne i en omfattende og spennende utvikling. UDI har allerede innført elektronisk saksbehandling, automatisert deler av saksbehandlingsprosessene og etablert selvbetjeningsløsninger for våre brukere. Vår ambisjon er at... UDI.
  • : IT er et strategisk virkemiddel for utlendingsforvaltningen, og vi er inne i en omfattende og spennende utvikling. UDI har allerede innført elektronisk saksbehandling, automatisert deler av saksbehandlingsprosessene og etablert selvbetjeningsløsninger for våre brukere. Vår ambisjon er at... UDI.
  • : VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket - lokalt og globalt.» Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.  Fra nyttår vil Høgskolen... VID vitenskapelige høgskole.
  • : NRK er Norges offentlig finansierte allmennkringkaster og mediehus, med et omfattende samfunnsoppdrag som er unikt i det norske mediemarkedet. NRK skal informere, opplyse, utfordre og underholde nordmenn via TV, radio og nye medieplattformer. Våre grunnleggende verdier er åpenhet, mot og... NRK.