Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Directores de investigación y desarrollo' en Noruega.

  • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
  • : Jobbnorge ID: 145957 Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Bergen søkjer instituttleiar for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE). Instituttleiarstillingar er åremålsstillingar, og tilsetjingsperioden er fire år med høve til å søkje om forlenging... Universitetet i Bergen.
  • : Jobbnorge ID: 145962 Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Bergen søkjer instituttleiar for Institutt for framandspråk. Instituttleiarstillingar er åremålsstillingar, og tilsetjingsperioden er fire år med høve til å søkje om forlenging i inntil to nye periodar. Tilsetjing... Universitetet i Bergen.
  • : Gartnerhallen er Norges største produsentorganisasjon innen frukt, bær, grønnsaker og potet og eies av 1165 frukt- og grøntprodusenter. Gjennom et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler sikrer grøntprodusentene i Gartnerhallen at forbrukerne får norske kvalitetsprodukter hele året.... Gartnerhallen.
  • : Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser... Universitetet i Stavanger.
  • : Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser... Universitetet i Stavanger.