Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Directores de políticas y planificación

en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Directores de políticas y planificación' en Noruega.

Rådgivar/seniorrådgivar - anskaffingar. Om stillinga Har du erfaring med offentlege anskaffingar og liker å samarbeide med andre? Er du i tillegg utviklingsorientert og har gode formidlingsevner? Miljødirektoratet kjøper årleg varer og tenester for meir enn 1 milliard kronar. Anskaffingar er eit viktig strategisk verkemiddel for...

Seksjonsleder Veg- og transportteknologi. Vil du jobbe med utvikling av den digitale vegen, grunnlaget for dagens og framtidens mobilitet på veg? Avdeling Transportutvikling har ansvaret for å utvikle og drifte digital infrastruktur for nasjonale veg- og transportdata, herunder ivareta utvikling og forvaltning av systemer for bompengeinnkreving i...

Er du vår nye plan- og ressurssjef?. https://youtu.be/3SplnEKGXPo Bindal kommune er en liten og godt drevet kommune hvor du vil lede drift av tekniske anlegg og oppgaver innen arealforvaltning, plan, landbruk, skog, vilt, klima og miljø. Kommunen legger også vekt på å utvikle bedre tjenester og vurderer løpende nye prosjekter. Som ...

Vil du stå i spissen for ei berekraftig samfunnsutvikling i Høyanger kommune?. Nyoppretta stilling som kommunalsjef  for samfunn.  Vil du vere med på å bygge laget som skal skape ei betre framtid? Vi søker ein engasjert leiar med gode kommunikasjonsevner som vil bygge eit godt lokalsamfunn. Vi treng deg som har kapasitet til å bygge og leie eit nyoppretta tenesteområde i vår ...

Ønsker du å jobbe med bærekraftrapportering?. Vår rekrutteringsavdeling opplever stor etterspørsel etter rådgivere for robuste bærekraftstrategier og bærekraftrapporter. Vi søker derfor flere spesialister på ulike rapporteringsstandarder, EUs taksonomi og rådgivere med erfaring fra bærekraftledelse og virksomhetsstyring.   Som bæ...

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) søker deg som vil lede arbeidet med godkjenning av skjermingsverdige informasjonssystemer. Seksjon for Godkjenning er del av Kontrollavdelingen i NSM. Seksjonen har ansvaret for forutgående kontroll av graderte informasjonssystemer og andre systemer med betydning for nasjonal sikkerhet. Seksjonen har videre ansvar for kontakt med internasjonale myndigheter og kravstillere i NATO, ...

Kontraktsrådgiver.   I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen s...

NHO Viken Oslo søker politisk rådgiver i Akershus. Motiveres du av å sikre politisk gjennomslag? Er du opptatt av samfunnsutviklingen og ønsker å skape gode rammebetingelser for våre medlemmer i Akershus? Som politisk rådgiver for NHO Viken Oslo vil du ha utstrakt kontakt med bedriftene, våre medlemmer, samt politikere og andre beslutningstakere på ko...

Vi søker. Helsedirektoratet har opprettet 6 regionale ALIS-kontor for å styrke spesialistutdanning i allmennmedisin og samfunnsmedisin. (ALIS = allmennlege i spesialisering). ALIS Øst har Ringsaker kommune som vertskommune og vi har kontor på Legevakten i Ottestad. ALIS Øst har også koordineringsansvar for ...

Prosjektleiar samferdsle. Sogn regionråd er samarbeidsorgan for sju kommunar. Vår visjon er: «Saman gjer vi Sogn til ein attraktiv og livskraftig region». Samferdsle er eitt av regionrådet sine satsingsområde og vi styrkar den strategiske kapasiteten med ei nyoppretta to-årig prosjektstilling.   Vi har ledig 1...