Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Personal directivo de la administración pública

en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Personal directivo de la administración pública' en Noruega.

Arbeidsleder. Vil du være med å utvikle fremtidens treavdeling i Jobbklar AS? I denne stillingen kan du bidra til at alle kan finne sin plass i arbeidslivet! Jobbklar AS har en ledig 100% fast stilling som arbeidsleder i vår treavdeling. I avdelingen er det 28 ansatte hvorav 24 har Tilrettelagt Arbeid. Vå...

Underdirektører til analyseavdelingen. Et av Norges største analysemiljøer trenger nye ledere   Analyseavdelingen i divisjon utvikling har vokst i takt med Skatteetatens ambisjon om å bruke data, analyser og maskinlæring i stor skala i etatens oppgaveløsning. Risikoarbeidet vårt styrkes og tiden er inne for å øke kapasiteten på ledersi...

Avdelingsleder - Tjenestekontoret. Er du vår nye avdelingsleder? Kommunens samfunnsoppdrag er å tilby effektive velferdstjenester, legge til rette for trygge oppveksts- og levevilkår og ha innbyggernes tillit gjennom gode tjenesteleveranser. Kommunen har livsmestring hele livet og tidlig innsats som prioritert satsningsområder. Innb...

Fagleder miljø i anskaffelser. Forsvarsbygg er Norges største eiendomsaktør, og har ambisjon om å være ledende innenfor offentlige anskaffelser. Vi realiserer store utbyggingsprosjekter samt daglig forvaltning, drift og vedlikehold gjennom våre mange leverandørkontrakter. Vi er opptatt av å ivareta Forsvarsbyggs samfunnsansvar, og sik...

Gruppeleder Energiteknologi. Har du lyst til å kombinere ledelse med å gjøre en forskjell i den grønne omstillingen av energibransjen? Da er du kanskje vår nye gruppeleder for Energiteknologi!    I over 100 år har Sweco spilt en sentral rolle i å fornye og modernisere samfunnsutviklingen gjennom banebrytende ingeniør...

Ledig stilling som internrevisor i Oslo politidistrikt. Er du analytisk og initiativrik og interessert i internrevisjon? Vi søker etter en ny kollega som vil bidra med å videreutvikle politiets arbeid i Oslo.  Oslo politidistrikts internrevisjon er politimesterens tilsynsorgan og gjennomfører uavhengige og objektive kontrolloppgaver. Stab for...

Strategiske rådgivere. Vi søker fire rådgivere til spennende og nyopprettede stillinger. Strategi- og utviklingsforum er et sekretariat for rådmannens lederteam, og skal gi kvalifiserte råd i strategisk utviklingsarbeid. Sekretariatsfunksjonen skal kombineres med rådgivningstjenester innenfor det respektive komm...

Driftssjef. GLØRs driftsjef over 6 år tar fatt på nye utfordringer og vi søker derfor hans etterfølger. Vår nye driftssjef får totalansvaret for daglig drift, planlegging og utvikling av GLØRs driftsavdeling, som blant annet består av tre gjenvinningsstasjoner, to sorteringsanlegg, deponi og oppgraderingsanlegget for biog...

Kommunedirektør. Vi søker en ny toppleder som kan fortsette arbeidet med bærekraftig drift av kommunen i en tid der kommuneøkonomien er under press, og samtidig kunne opprettholde høy kvalitet på kommunens tjenester. Kompleksiteten i en slik stilling forutsetter at aktuelle kandidater har noe erfaring fra ...

Områdestyrer. Seksjon Barnehager inngår i avdeling Oppvekst og familie, sammen med Tverrfaglig Ressursteam, NAV, Ungdomskontoret og Helsestasjon/skolehelsetjeneste.  Det er 18 kommunale barnehager i Bydel Nordre Aker. I tillegg finnes det i bydelen ett stort antall private barnehager som samarbeider med b...

Et viktig samfunnsoppdrag venter på den rette personen! Er du vår nye IT-arkivar?. Byarkivet er organisert under Fellestjenester i Drammen kommune, og er kommunens arkivdepot, dagligarkiv og arkivfaglige ressurssenter. Virksomheten er også systemansvarlig for kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem Public 360 og flere andre systemer.  Byarkivet er en fremoverlent arbeidsplass s...

Senterkoordinator. Ei fast heiltidsstilling som senterkoordinator er ledig ved forskingssenteret Neuro-SysMed på Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Stillinga er finansiert av Noregs Forskingsråd (NFR). Om Neuro-SysMed Neuro-SysMed (NSM) er eit forskingssenter for klinisk behandling i nevrologi, med H...

Rådgiver personal . Oppvekst- og kulturetaten består av sektorene barnehage, skole og kultur. Det er rådgivere knyttet til alle sektorene og til støttefunksjoner på tvers av sektorene innen personal, økonomi, digitalisering og kommunikasjon. Stilling er et vikariat som retter seg primært mot personalområdet. Rekrut...

Saksbehandler samferdsel. Trøndelag fylkeskommune har en viktig rolle og et stort ansvar for samferdselsløsningene i fylket. Vi søker nå etter en ny medarbeider til vår seksjon som arbeider med rettighetsavklaring skoleskyss, løyver for persontransport og TT-ordningen (tilrettelagt transport). Seksjonen følger også o...

Kommunikasjonsrådgiver. Vil du være med og bygge Trondheimsregionen og Trondheim sitt omdømme? Trondheimsregionen har ledig en fast 100 prosent stilling som kommunikasjonsrådgiver. Trondheimsregionen er et samarbeid mellom Trondheim, Malvik, Stjørdal, Indre Fosen, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Orkland. Kommunene sam...

Avdelingsleder - Arna og Åsane HBT - Avdeling Arna Vest. Hjemmebaserte tjenester i Arna og Åsane består av 7 geografiske hjemmesykepleiegrupper, hjemmehjelpstjeneste, 1 bofellesskap og administrasjon. Ved Avdeling Arna Vest er det ledig stilling som avdelingsleder. Til stillingen ønsker vi oss en person som er positiv, strukturert, har god muntlig og...

Rektor. Gjerdrum barneskole søker en leken, positiv, modig, raus, engasjert, utviklingsorientert og tydelig rektor som vil være en aktiv pådriver for å skape en lærende og inkluderende skole for både elever og ansatte. Vi er bare 30 minutter unna Oslo.  Gjerdrum barneskole er en barneskole med ca...

Beredskapsrådgiver. Ved Etat for helsetjenester i Bergen kommune er det ledig fast 100 % stilling som beredskapsrådgiver. Etat for helsetjenester er organisert under Byrådsavdeling for helse og omsorg, og følger opp Bergen Legevakt, Enhet for allmennmedisin, Helsevernenheten og Fengselshelsetjenesten.  Etaten har...

Seksjonsleder dokumentasjon. Oslobygg KF er et av landets største og mest spennende bygg- og eiendomsforetak med rundt 600 ansatte. Vår oppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde, utvikle og bygge Oslo kommunes offentlige bygg. Vi har ansvar for barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsbygg, br...

Sales Administrative Coordinator - r2022080671. This position will report to the Field Sales Director, and the main function is to provide administrative support to act as a link and communication channel between the staff of the Branches and Headquarters. Are you Proactive and a solution seeker? Commercially oriented with a result...

Saksbehandler. Ålgård skole søker etter en serviceinnstilt person i 100% vikariat. Du vil være en tilrettelegger, pådriver og medspiller for ledelsen og de ansatte. Din stilling vil være tilknyttet administrative oppgaver. I tillegg vil du som saksbehandler være et viktig kontaktpunkt for elever, foresatte og uli...

avdelingsdirektør - teknologi, analyse og data science. Om vår nye avdelingsdirektør Vi ser etter en avdelingsdirektør som ønsker å ta en ledende rolle, og være en sentral bidragsyter til utviklingen av innsiktarbeidet i Skatteetaten. Ledererfaring er en stor fordel, men du må ikke nødvendigvis ha vært direktør før for å kunne bli vår nye avd...