en Español in English auf Deutsch en Français ...

60 ofertas de trabajo de 'Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

Página: 2

 • : SIA Inplastec Technology ir starptautiskaisuznemums, kas nodarbojas ar plastikata materiala apstradi priekš plastikatakaršu industrijas. Sakara ar darba apjomu palielinašanu, mes meklejam paligstradniekus uz iepakošanu Amata apraksts : * Plastikata lokšnu iepakošana pakas (svars... INPLASTEC TECHNOLOGY, SIA.
 • : SIA Keizarsils aicina darba Stradniekus ražošanaDarba pienakumi:- Darbs pie darzenu apstrades linijas - mazgašana, griešana u. c. ;- Produkcijas fasešana;- Tiribas un kartibas uzturešana. Piedavajam:- Atalgojumu atbilstoši padaritajam;- Socialas garantijas;- Nepieciešamibas gadijuma... BALTIJAS DARZENI KS.
 • : Viens no vadošajiem partikas produkturažotajiem Latvija SIA “Milda KM” aicina komanda RAŽOŠANAS DARBINIEKUS (darba vieta – Koceni). Piedavajam: stabilu darba vietu, konkuretspejigu atalgojumu,apmacibas un profesionalo izaugsmi, interesantu un daudzveidigu darbu,profesionalu kolegu... MILDA KM, SIA.
 • : Patik radit tiru darba vidi?  Lieliska iespeja nopelnit – “Meklejam kolegi ar uznemigu raksturu, kura mums palidzes veikt ražošanas cehu uzkopi” LAI TU: Uzlabotu savu pašsajutu, nodrošinasim ar fiziskam aktivitatem. Sajustu savu vertibu, regulari atalgosim. GALAS PARSTRADES UZNEMUMS NAKOTNE, SIA.
 • : SIA NESSO PLUS aicina darba PALIGSTRADNIEKUS. Darba specifika - fiziski smags darbs, krasošanas,tirišanas un mazgašanas darbi ar augstspiediena udens struklu . Tiek garantets apmacibu periods. Samaksa - no 600 euro/neto.Intereseties pa talruni - 29856103(Konstantins) NESSO PLUS, SIA.
 • : Darba pienakumi :-Produktu iepakošana, roku darba kraušana, iekraušanas un izkraušanas darbi ar rohlu, liftu, elektroiekraveju. Interesentus par vakanci ludzam zvanit darba dienas plkst. 15:00-17:00 vai sutit pieteikumus uz e-pastu. Kontakti: jenson1#inbox.lv t. +37120566687 Velama... JENSON IEPAKOJUMS SIA.
 • : Tikšanas ar darba deveju NVA Bauskas filiales telpas piektdien, 29. septembri pl.11.00;  2. stava, 22.kabineta. Aicinam darba Marketajus / -as Galvenie pienakumi Roku darbs: Marku/anotaciju limešana uz preces; Markejamo precu skaita kontrole un tieša vaditaja informešana par... TRIALTO LATVIA, SIA.
 • : Metalapstrades uznemums aicina darba paligstradniekus pie metala lokšnu parvietošanas (paligs metinatajam pie lokšnu cilašanas). Darba ligums uz noteiktu laiku (apmeram 2 nedelas lidz 10. septembrim). Normals darba laiks no 8.00 lidz 17.00 Pieteikties zvanot 22338312 vai uz e-pastu: guntis#merolimet.lv... NEROLI MET, SIA.
 • : metala detalu un konstrukciju slipešana; metala detalu un konstrukciju sagatavošana pecapstradei; metala detalu un konstrukciju komplektešana un pakošana; sava darba kontrole. Piedavajam darbu stabila un augoša uznemuma. CV ludzam sutit uz epastu: metal#rubate.lv vai ari iesniegt... Rubate metal, SIA.
 • : Amata galvenais pienakums - palidzet pecapstrades ceha darbiniekiem veikt savu foršo darbu - ražot skaistas gramatas. 1.Nodrošinat ritmisku darbu pecapstrades ceha, savlaicigi pievedot pie iekartam un darba galdiem materialus/sagataves nepieciešamas produkcijas izgatavošanai. 2.Produkciju,... JELGAVAS TIPOGRAFIJA SIA.
 • : VAS „Latvijas dzelzcelš” Regionalais apsaimniekošanas iecirknis mekle atbildigu darbinieku šada vakance: Paligstradnieks (Liepaja) Profesijas kods 932909 Galv. pienakumi : - Veikt nepieciešamos remontu paligdarbus un sanitaras uzkopšanas darbus Liepajas pilsetas objektos,... Latvijas dzelzcelš, AS.
 • : NISSAN oficialais parstavis NORDE izsludina vakanci:Paligstradnieks:Galvenie pienakumi:•    Dažadu materialu nešana, kramešana un kartibas uzturešana objekta, ka ari remontdarbu veikšana.Prasibas kandidatiem:•    Iepriekšeja pieredze lidziga amata tiks uzskatita par priekšrocibu;•    precizitate... NORDE, SIA.
 • : Uznemums jau 10 gadus piegada autobuves industrijai dažadus pasivos elektrotehniskos komponentus.  Lai iegutu sikaku informaciju, apmeklejiet musu majas lapu www.efnnord.com Aicinam darba: MONTAŽAS SPECIALISTUS /-ES Darba pienakumos ietilps: Detalu montaža, parbaude, pakošana... efn NORD, SIA.
 • : SIA “Expedit Baltic” ir meitas uznemums vienam no Skandinavijas lielakajiem veikalu iekartojuma piegadatajiem, kura metalapstrades ražotne atrodas Liepaja.  Mates uznemumam A/S “Expedit” ir vairak neka 60 gadu pieredze veikalu iekartojuma ražošana mazumtirdzniecibas sektoram. Expedit... EXPEDIT BALTIC, SIA.
 • : STEIDZAMI. Aicina darba PALIGSTRADNIEKU. Fizisks darbs pie darzenu(burkanu) apstrades, mazgašanas lentes un citi saistiti darbi. Apmaciba uz vietas uznemuma. Nodrošina ar transportu no Liepajas un pusdienam. Pieteikties vakancei zvanot: 29798431 *Ja potencialajam darbiniekam ir atbilstiba... DIŽKUNKI, ZEM.
 • : SIA NESSO PLUS aicina darba PALIGSTRADNIEKUS. Darba specifika - fiziski smags darbs, krasošanas,tirišanas un mazgašanas darbi ar augstspiediena udens struklu . Tiek garantets apmacibu periods. Samaksa - no 600 euro/neto.Intereseties pa talruni - 29856103(Konstantins) NESSO PLUS, SIA.
 • : Stikla apstrades, ražošanas un tirdzniecibas firma sakara ar darbibas paplašinašanos, aicina darba: Montetaju (roku darba) Darba pienakumi:izbraukšana uz objektiem pie klientiem precizu merijumu nonemšana;darbs ražotne- stiklu komplektešana, iekraušana utt;gtavas produkcijas montešana,... STIKLA SERVISS, SIA.
 • :  Darba pienakumos dažadus saimniecisko darbu veikšana  CV iesniegt Talsos, Stendes iela 1, SIA„Ziemelkurzemes regionala slimnica” Talsu filiales administracija 3.stava (vadibasasistente L.Lormane) lidz 2017.gada 23.augustam. Telefons interesentiem-63291600 no 8.00 lidz 12.00 un 13.00... Ziemelkurzemes regionala slimnica, SIA.
 • : Aicina darba jumika paligstradniekus uz nenoteiktu laiku. Pašlaik objekts Riga. Noklušana uz darba vietu tiek nodrošinata. Piedava dzivesvietu Ogre. Velams ar B kategorijas autovaditaja apliecibu. Kontaktinformacija: Jevgenijs Leonkovs, 25874422, jumti244#inbox.lv. EMPIRU, SIA.
 • : PET BALTIJA A/S - plastmasas pudelu parstrades uznemums aicina darba  ŠKIROTAJU (ROKU DARBA) Prasibas:  velama pieredze rupnicas darbos pie konveijera lentas; Fizisks darbs. Mainu darbs; Pilna slodze; Alga pec izstrades, videji ap 700.00 EUR bruto; Nepieciešams darbu uzsakt pec... PET Baltija, AS.
 • : Uznemums SIA “AW Latvia” aicina savai komandaipievienoties: Ceha stradniekus un paligstradniekus Prasibas kandidatiem: Augta atbildibas sajuta un nopietna attieksme pret darbu; Pieredze lidziga amata veikšana; Mes piedavajam: Dinamisku, interesantu, aizraujošu darbu;... AW Latvia, SIA.
 • : Uznemums SIA “AW Latvia” aicina savai komandai pievienoties: Ceha stradniekus un paligstradniekus Prasibas kandidatiem: Augta atbildibas sajuta un nopietna attieksme pret darbu; Pieredze lidziga amata veikšana; Mes piedavajam: Dinamisku, interesantu, aizraujošu darbu;... AW Latvia, SIA.
 • : Baltija lielakais gramatu ražošanas uznemums  SIA „Livonia Print” aicina darba PALIGSTRADNIEKUS (-ces) darbam ar iekraveju. Darba pienakumi: Iespiedprodukcijas pusfabrikatu (palešu) parvietošana, palešu izkraušanu, iekraušanu un parvietošanu ar elekt LIVONIA PRINT, SIA.
 • : Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam limešanas nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • : Mebelu ražošanas uznemums  SIA COSYBED aicina darba stradniekus un stradnieces  ražošanas  ceha ar un bez darba pieredzes.Darbs mainas no 6.00-15.00 un no 15.00-23.00, iespeja stradat ari dienas maina no 8.00-17.00 no pirmdienas lidz piektdienai. Piedavajam komfortablus darba apstaklus... COSYBED, SIA.
 • : Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam formu nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • : Pavars/-e – paligstradnieks/-ce Maxima XX  veikala Limbažos, Stacijas iela 8. Mes Tev uzticesim: - gatavot pusdienas veikala personalam, - uzkopt telpas. Ko mes gaidam: - pamatizglitibu, - latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, - velmi un speju aktivi stradat.  Ko... MAXIMA Latvija, SIA.
 • : Jusu pienakumi bus: - Precu pienemšana un parbaudišana; - Precu iekraušana un izkraušana; - Precu izvietošana tirdzniecibas zale; - Uzturet kartibu noliktava; No Jums sagaidam: - Svarigakais Tava velme stradat; - Preciza ierašanas darba, darba laika ieverošana; Partikas veikalu grupa, SIA.