Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

26 ofertas de trabajo de 'Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales' en Letonia.

 • : Nepieciešams elektrodrošibas Cz grupas deriga aplieciba. Veikt darbus dažadas elektroietaises; Nodrošinat visu veidu iekartu drošu un pareizu ekspluataciju; Nodrošinat iekartu nepartrauktu darbibu; Veikt iekartu planotas apkopes; Savlaicigi un kvalitativi izpildit visa veida... Skonto Plan Ltd, SIA.
 • : SIA „Artex Latvia” ir uznemums, kurš darbojas industrialas šušanas joma un trikotažas apgerbu ražošanas joma.Uznemuma specializacijas ir industrialo tekstila un adas izstradajumu ražošana ( mebelu un transportlidzeklu parvalki,citi interjera tekstila izstradajumi), ka ari trikotažas... Artex Latvia, SIA.
 • : Aicina darba RUPNIECISKO IEKARTU REMONATSLEDZNIEKU Prasibas: - profesionala videja / arodizglitiba tehniska specialitate -iepriekšeja darba pieredze atbilstoša profila darba- tehnisko rasejumu lasitprasme - valsts valodas zinašanas vismaz A1 limeni- speja intensivi stradat, velme macities-... VALPRO, SIA.
 • : - Apkalpot, montet, remontet produkcijas ražošanas iekartas un mehaniskos mezglus, saldejamas, siltuma, udens, spiediena un vakuuma padeves iekartas un komunikacijas. - Zinat apkalpojamo iekartu darbibas principus, ekspluatacijas, remonta un apkopes noteikumus. - Zinat savstarpejo saistito... NORTHERN SYNTHESIS, SIA.
 • : Aicina darba RUPNIECISKO IEKARTU REMONATSLEDZNIEKU Prasibas: - profesionala videja / arodizglitiba tehniska specialitate -iepriekšeja darba pieredze atbilstoša profila darba- tehnisko rasejumu lasitprasme - valsts valodas zinašanas vismaz A1 limeni- speja intensivi stradat, velme macities-... VALPRO, SIA.
 • : SIA Keramserviss ir viens no vadošajiem uznemumiem Baltija ar vairak ka 18 gadu darbibas pieredzi - profesionalo termoapstrades, siltumtehnikas un ugunsdrošibas iekartu ražošanas, tirdzniecibas un uzstadišanas joma. Aicinam pastavigam darbam pievienoties musu ražošanas komandai: Ražošanas... Keramserviss, SIA.
 • : •Veikt iekartu un mehanismu tehnisko apkopi; •Veikt iekartu un mehanismu remontu, regulešanu un parbaudi; •Stradat ar tehnisko dokumentaciju; •Sekot lidzi iekartu pareizai ekspluatacijai uc. Atalgojums; 900 Bruto EUR Darba deveja kontaktinformacija: Personala specialiste Liene Freimane... Sperre Baltic, SIA.
 • : Latvenergo aicina darba remontatsledznieku iekartu remonta dienesta Darba vieta: Rigas HES, Salaspils TEV UZTICESIM:1.    Veikt HES buvju ekspluatacijas darbus:•    dambju betoneto virsmu un šuvju tirišanu un apkopi;•    buvju betona konstrukcijas injekcijas darbus;•    drenažas... Latvenergo, AS.
 • : Vajadzigs vecakais mehanikis. Darba pienakumi: - zagešanas linijas apkopju un remontu veikšana, - iekartu diagnostika, - tehniska personala darba uzdevumu izpildes kontrole, - darbu vadišana. Prasibas:- tehniska izglitiba; - pieredze darba ar mehaniskam, hidrauliskam un pneimatiskam... Jekabpils kokapstrade, SIA.
 • : Darba deveja nosaukums un registracijas numurs    SONMAR SIA40103841574Profesija /amata kods    Remontatsledznieks – 7233 02Darbibas joma    Kugu buvniecibaDarba pienakumi    Nepieciešama kvalifikacija – attieciga izglitiba vai darba pieredze profesija.Pienakumi:- apstradat,... SONMAR, SIA.
 • : SIA SELDING piedava pastavigu darbu TEHNIKIM Vakance :(Riga, visa Latvijas teritorija) Prasibas: videja izglitiba (augstaka izglitiba tiks uzskatita par priekšrocibu); Izpratne par trauku mazgajamam mašinam, izpratne par tehniku, mehaniku, elektribu; labas latviešu... SELDING, SIA.
 • : SIA „Artex Latvia” ir uznemums, kurš darbojas industrialas un apgerbu šušanas joma Uznemuma specializacijas ir industrialo tekstila un adas izstradajumu ražošana (mebelu un transportlidzeklu parvalki, citi interjera tekstila izstradajumi), ka ari trikotažas apgerbi (termovela, sporta... Artex Latvia, SIA.
 • : LSEZ“LAUMA FABRICS” SIA sakara ar ražošanas paplašinašanu aicina darba: - Mehaniki Prasibas: - atbilstošas iemanas; augsta atbildibas sajuta; Piedavajam: - darbs mainas, stabils atalgojums, socialas garantijas. CV ar noradi uz attiecigo vakanci ludzam sutit uz cv#laumafabrics.com LAUMA FABRICS, SIA.
 • : Lauksaimniecibas tehnikas mehanikis/-e. Darba vieta – Marupe, Jelgavas celš 16. Darba alga Bruto – 930 EUR Darba apraksts:•     Lauksaimniecibas un traktortehnikas remonts uz vietas un izbraukuma.•    Uzstadito rezerves dalu uzskaite.•    Merktieciga un savlaiciga darba... SilJa, SIA.
 • :  Veikt šušanas iekartuuzstadišanu, regulešanu, apkopi, remontus u.c. tehniskos darbus, lainodrošinatu to drošu un efektivu darbaspeju Spectre Latvia šušanas filiale. Speja uznemtiesatbildibu; Speja organizet darbaprocesus, planot savu darba laiku un uzdevumus, operativi reaget... Spectre Latvia, SIA.
 • : Darba apraksts: lauksaimniecibas un traktortehnikas remonts uz vietas un izbraukuma uzstadito rezerves dalu uzskaite merktieciga un savlaiciga darba planošana un izpilde Uznemums piedava: dinamisku, izaicinajumiem pilnu un interesantu darbu musdienigus un ertus darba apstaklus darbu... SilJa, SIA.
 • : SIA “Arte Baltics” nodrošina sekojošus pakalpojumus: vajstravas sistemu ierikošana (kabeluierikošana, iekartu pieslegšana, programmešana u.tml.); vajstravu sistemu tehniska apkope. Aicinam pievienoties savai komandai Elektroniskokomunikacijas specialistu/vajstravas sistemu... Arte Baltics, SIA.
 • : BIOVAST -  starptaustiska uznemejdarbiba, kas apvieno modernus proteina ražošanas uznemumus. Uznemums nepartraukti paplašina savu darbibu un investe jaunas tehnologijas. Svariga BIOVAST uznemumu riciba ir ekologiska dzivnieku izcelsmes blakusproduktu savakšana un parstrade. BIOVAST... RENETA, SIA.
 • : Galvenie pienakumi: Izpildit visa veida darbus, saistitus ar ritenparu vai vagonu ratinu remontu saskana ar tehnologisko procesu; Veikt specialo aprikojumu un mezglu remontus; Parzinat darbu ar hidrauliskam presem, gaz vai  loka metinašanu, zinašanas metalapstrade, detalu izgatavošana. L-EKSPRESIS, SIA.
 • : Veikt Ražošanas iekartu, darba galdu un citu mehanismu tehnisko apkalpošanu; planveida profilaktisko un tekošo remontu; montešanu, regulešanu, izmeginašanu. Veikt hidraulisko iekartu remonta, montažas un demontažas darbus. Veikt paligiekartu remonta un apkalpošanas darbus, taja... L-EKSPRESIS, SIA.
 • : Rupniecisko iekartu un riku mehanikis Prasibas: - ilggadeja darba pieredze noraditaja profesija,- tehnisko materialu sagades organizacijas pieredze,- apliecinoši dokumenti par visparejo un profesionalo izglitibu,- augsta atbildibas izjuta un disciplinetiba darba.- B kategorijas autovaditaja... BALTTUR-R, SIA.
 • : Sakara ar darba apjomu pieaugumu uznemums aicina darba montetajus individualu pasutijumu izpildei. Nepieciešama iepriekšeja pieredze koka un laminata mebelu montažas darbu veikšana. Iespejami ari komandejumi arvalstis. Interesentus ludzam sutit CV vai iepriekšejo darba pieredzi VIA-S Furniture SIA.
 • : Logu baze nodarbojas ar logu izgatavošanu pec pasutijumiem un gatavu logu tirdzniecibu. Darba pienakumi:-Izbraukšana uz objektiem pie klientiem precizu merijumu nonemšanai-Logu/durvju transportešana un uzstadišana Prasibas: -Obligata iepriekšeja darba pieredze logu montešana-B kategorijas... LB Latvia, SIA.
 • : Remontatsledznieka  un amata apraksta ieklautie pienakumi Darba pienakumi: Regulari sekot iekartu tehniskajamstavoklim un pareizai iekartu ekspluatacijai. Veikt dažadu iekartu, ietaišu,komunikaciju remontus, apkopes darbus un izbuvi.       Veikt dažadu mehanismu un aprikojuma montažu,... SPODRIBA, AS.
 • : SIA Tilts ir viens no vadošajiem Baltijas uznemumiem, kas specializejastiltu, viaduktu, tunelu un citu inženierbuvju projektešana, buvnieciba un rekonstruešana, ka ari ražo metala un dzelzbetona  saliekamas konstrukcijas, veic dažada veida stiegrojuma apstradi  SIA Tilts aicina pievienoties... TILTS, SIA.
 • : Buvniecibas uznemums SIA „WP aicina darba montetajus ar tehniskam iemanam. Obligata iepriekšeja darba pieredze tada paša amata – vismaz 5 gadi.Darba pienakumi: metalu un dzelzsbetona konstrukciju montešana.Profesijas kods: 7233 05.Prasibas:Izprast buvdarbu tehnologijas, atškirt buvizstradajumu... WP, SIA.