Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

3 ofertas de trabajo de 'Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

  • : Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests (Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834), aicina pieteikties kandidatus – Operativas vadibas parvaldes Zvanu apstrades un resursu vadibas nodalasRigas regiona zvanu centra dispeceres amatam  (amata kods 5419 25, Hanzas iela 5,... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
  • : Liepnas internatpamatskola (re. nr. 4412900919) aicina pieteikties darba naktsdežurantu 0.85 likmes (summetais darba laiks) Darba penakumi: - dežuret skolas telpas; rupeties par izglitojamo drošibu nakts laika; Prasibas pretendentam: -izglitibu apliecinošs dokuments; -minimalas neatliekamas... ALUKSNES NOVADA PAŠVALDIBA.
  • : SIA „Rigas Dzemdibu nams” (reg.nr.40003194600) ir valsti lielaka un modernaka dzemdibu palidzibas un prenatalas aprupes iestade ar gandriz 70 gadus lielu pieredzi dzemdibu palidzibas un ginekologisko pakalpojumu sniegšanas joma. Lai saviem klientiem, pacientiem nodrošinatu pec iespejas... Rigas Dzemdibu nams, SIA.