Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Auxiliares de maestros' en Letonia.

  • : Aluksnes pirmsskolas izglitibas iestade „SPRIDITIS” Registracijas kods 90000019327   aicina pieteikties darba uz noteiktu laiku par SKOLOTAJA PALIGU Galvenie darba pienakumi: palidz pirmsskolas izglitibas skolotajai istenot visparejo pirmsskolas izglitibas programmu un nodrošina... ALUKSNES NOVADA PAŠVALDIBA.
  • : Bernu barošana, telpu uzkopšana, palidziba pedagogam dažadas bernu dienas režima aktivitates Rigas 192.pirmsskolas izglitibas  mazakumtautibu iestade pec adreses Karla Vatsona iela 11A (Mežaparks). Talruni 67848368, 67848675. CV sutit uz e-pasta adresi r192pii#riga.lv . Ir atvieglojumi... RIGAS DOMES IZGLITIBAS, KULTURAS UN SPORTA DEPARTA.
  • : Bernu barošana, telpu uzkopšana, palidziba pedagogam dažadas bernu dienas režima aktivitates Rigas 192.pirmsskolas izglitibas  mazakumtautibu iestade pec adreses Karla Vatsona iela 11A (Mežaparks). Talruni 67848368, 67848675. CV sutit uz e-pasta adresi r192pii#riga.lv . Ir atvieglojumi... RIGAS DOMES IZGLITIBAS, KULTURAS UN SPORTA DEPARTA.
  • : Bernu barošana, telpu uzkopšana, palidziba pedagogam dažadas bernu dienas režima aktivitates Rigas 192.pirmsskolas mazakumtautibu iestade pec adreses Karla Vatsona iela 11A (Mežaparks). Talruni 67848368, 67848675. CV sutit uz e-pasta adresi r192pii#riga.lv . Ir atvieglojumi braukšanai... RIGAS DOMES IZGLITIBAS, KULTURAS UN SPORTA DEPARTA.