Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Letonia.

  • : Ja Tev ir:    augstaka (bakalaura grads) vai otra limena profesionala augstaka izglitiba, velams tiesibu zinatnes, komerczinibas unadministrešanas, civilas un militaras aizsardzibas, inženierzinatnes un tehnologijas vai socialas un cilvekricibas zinatnes tematiskajas jomas; pieredze... Valsts robežsardze.
  • : Galvenie darba pienakumi: Nodrošinat Mazsalacas novada domes lemumu u.c. normativo aktu izpildi; Uzraudzit pašvaldibas labiekartošanas, tehnisko stradnieku, santehnika,buvgaldnieka, darznieka tualešu apkopeja, setnieka darbu Mazsalacas novada; Uzraudzit Valsts probacijas dienesta Mazsalacas novada pašvaldiba.
  • : SIA “VITA markets” aicina darba ekspresrestorana vaditaju darbam bistro “Namma” Gravas iela 1, Kuldiga  Tavi galvenie darba pienakumi: planot, organizet un administret strukturvienibas darbu; izstradat planogrammas jauniem edieniem un ieviest tos ražošana; uzraudzit jau... VITA markets, SIA.
  • : SPORTA KOMPLEKSA ADMINISTRATORS Rigas Centra humanitaras vidusskolas sporta komplekss aicina pieteikties ADMINISTRATORA vakancei uz pilnu slodzi. Galvenie amata pienakumi: kontrolet un piedalities planotos sporta un aktivas atputas pasakumus sporta kompleksa, ka ari citi pienakumi saskana... Rigas Centra humanitara vidusskola.
  • : PIKC“Liepajas Valsts tehnikums” aicina pieteikties DARBNICU VADITAJU Darba pienakumi: - Planot un vadit praktisko macibu norisi PIKC LVT darbnicas;- Uzraudzit un uzturet visu PIKC LVT darbgaldu, iekartu un aprikojumu darbam nepieciešamaja tehniska stavokli;- Organizet iekartu apkopes,... PROFESIONALAS IZGLITIBAS KOMPETENCES CENTRS "LIEPA.
  • : Aicinam darbaSaimniecibas nodalas vaditajuGalvenie darba pienakumi•    Planot, vadit, koordinet un atbildet par muzeja saimniecisko infrastrukturu, izstradat ikgadejos un perspektivos saimnieciska darba planus un koordinet to realizaciju;•    Organizet saimniecisko darbu, parzinat... LATVIJAS KARA MUZEJS.
  • : Darba devejs: SIA LVBET, sabiedriba ar ierobežotu atbildibu, registracijas numurs 50203083121, juridiska adrese: Elizabetes iela 33/8, Riga, LV-1010, Latvija2.     Darbinieks tiks nodarbinats un ienems administratora amatu, atbilstoši Latvijas Profesiju klasifikatora profesiju koda Nr.... LVBet, SIA.