Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Letonia.

  • : PIKC“Liepajas Valsts tehnikums” aicina pieteikties DARBNICU VADITAJU Darba pienakumi: - Planot un vadit praktisko macibu norisi PIKC LVT darbnicas;- Uzraudzit un uzturet visu PIKC LVT darbgaldu, iekartu un aprikojumu darbam nepieciešamaja tehniska stavokli;- Organizet iekartu apkopes,... PROFESIONALAS IZGLITIBAS KOMPETENCES CENTRS "LIEPA.
  • : Aicinam darbaSaimniecibas nodalas vaditajuGalvenie darba pienakumi•    Planot, vadit, koordinet un atbildet par muzeja saimniecisko infrastrukturu, izstradat ikgadejos un perspektivos saimnieciska darba planus un koordinet to realizaciju;•    Organizet saimniecisko darbu, parzinat... LATVIJAS KARA MUZEJS.
  • : Darba devejs: SIA LVBET, sabiedriba ar ierobežotu atbildibu, registracijas numurs 50203083121, juridiska adrese: Elizabetes iela 33/8, Riga, LV-1010, Latvija2.     Darbinieks tiks nodarbinats un ienems administratora amatu, atbilstoši Latvijas Profesiju klasifikatora profesiju koda Nr.... LVBet, SIA.
  • :                1. Nospraust, uzmerit, ieradit daba kapsetas sektorus, rindas un kapavietas.            2.  Uzskaitit kapavietas un registret.            3.Ieradit kapa bedres rakšanas vietu kapavietas nomniekiem un vina izveletajam apbedišanas pakalpojuma... VIDES SERVISS, SIA (GALVENAIS).
  • : Valsts SIA „Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums” juridiska adrese Nicgales iela 26, Riga, LV – 1035, R.n. LV40003480798aicina darba: Informacijas biroja administratoru Galvenas prasibas pretendentam/-tei:1.    Teicamas latviešu, labas krievu valodas zinašanas.2.    Komunikabilitate... Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums VSI.
  • : Aicinam pastaviga darba bistro darbinieku: edinašanas pakalpojumu specialistu. Prasibas: laipna, atsauciga attieksme pret klientiem; darba pieredze klientu apkalpošana un sabiedriskaja edinašana; atbildiga attieksme pret darbu. Lugums savu CV sutit uz noradito e-pastu: ... AGNE 97, SIA.
  • : Ventspils “Piejuras kempings” ir augstaka limena kempings Latvija, kurš sniedz turistiem kvalitativus, dažada veida naktsmitnes pakalpojumus Aicinam pievienoties musu komandai Administratoru uz nenenoteiktu laiku Piesakies un Tev bus iespeja: •*Stradat viena no lielakam un... VENTSPILS LABIEKARTOŠANAS KOMBINATS Pašvaldibas SI.
  • : Uznemums aicina pieteikties macibu centra administratoru. Darba pienakumi:  koordinet macibu centra darbibu, tehniski sagatavot un noformet macibu izdales materialus, sagatavot nosutamos un apstradat sanemtos dokumentus, sagatavot sertifikatus, apliecibas, pieteikumus, ligumus u. tml., nodrošinat... Sertifikacijas testešanas centrs Valsts SIA.
  • : Jurmalas pilsetas pašvaldibas iestades „Jurmalas kapi” piedava darbu Kapsetas parzinim/ei uz noteiktu laiku Galvenie pienakumi: Veikt kara laika apbedijumu apzinašanu un uzskaiti pašvaldibas kapsetas, ka ari veikt šo apbedijumu uzturešanas uzraudzibu. Uzskaitit un saglabat... Jurmalas pilsetas pašvaldibas iestade "Jurmalas ka.
  • : Darba pienakumi: -Saimniecibas vadišana (organizešana, nodrošinašana); -Saimniecisko darbu parzinašana, analizešana unsaimniekošanas procesu pilnveidošana savas kompetences ietvaros; -Teritorijas, eku un telpu apsaimniekošana; -Tehnisko darbinieku pienakumu sadale un pienakumu... SALIENAS VIDUSSKOLA.