Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

21 ofertas de trabajo de 'Supervisores de secretaría' en Letonia.

 • : Buvniecibas valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šadu amatu: Metodiskas vadibas un informacijas parvaldibas departamenta Informacijas vadibas nodalas lietvedis (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)Ja tici, ka buvju drošiba ir svariga nakamajam paaudzem, ja esi komunikabls,... Buvniecibas valsts kontroles birojs.
 • :     SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Zinatnes dala aicina darbaBIROJA ADMINISTRATORUPrasibas: •    augstaka vai videja speciala izglitiba; •    prasmes un pieredze lietvedibas organizešana;•    valsts valodas zinašanu atbilstiba likumdošanai (augstaka... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Kurorta Rehabilitacijas centrs „Jaunkemeri” aicina darba lietvedi (sekretaru). Darba vieta: Kolkas iela 20, Jurmala Prasibas pretendentam : augstaka vai profesionala videja izglitiba lietvedibas organizešanas prasmes atbilstoši noteikumiem; Iemanas darba ar datoru (MS... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • : Corporate Solutions grupa apvieno vairakus informacijas tehnologiju un biznesa vadibas konsultaciju un risinajumu uznemumus, kas jau kopš 2006. gada nodrošina pakalpojumus korporativajiem klientiem.Corporate Solutions grupas uznemumi nodarbina vairak ka 150 dažadu nozaru ekspertus.Aicinam... Corporate Solutions, SIA.
 • : Saulkrastu pašvaldibas policija (registracijas numurs 90010099946) aicina pievienoties komandai Administrativas nodalas vecako inspektoru (-i) lietvedi (vakance uz noteiktu laiku) Darba pienakumi: veikt Saulkrastu pašvaldibas policijas darba administrešanu, datu apkopošanu;... Saulkrastu novada dome.
 • : Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : Partikas ražošanas uznemumam vajadzigs biroja administrators – gramatveža paligs administrativo dokumentu sagatavošanai un uzturešanai, iepirkumiem, ar uzskaites iemanam, dzivojoša/-s Jelgava vai Dobele. Prasibas:                               augstaka... L.E.V. SIA.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura(reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv)aicina darba  Starptautisko pakalpojumu nodalaspakalpojumu lietvedi(vakance uz noteiktu laiku ar darba vietu Lacpleša iela 70A, Riga) Galvenie pienakumi: •    veikt sanemto un nosutamo dokumentu registraciju... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Rigas 267. Pirmsskolas izglitibas iestade aicina darba lietvedi. Prasibas : labas datorprasmes, velama pieredze programmas- Tedis, RDLIS, Horizon Web, Kadri. Pilna slodze. Darba samaksa pirms nodoklu nomaksas EUR 494.00 Sutiet savu CV uz iestades e- pastu: r267pii#riga.lv, talr. 67848387 RIGAS 267.PIRMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE.
 • : Darba pienakumi: •biroja ikdienas darba nodrošinašana un saimniecisko jautajumu kartošana;•biroja apmekletaju uznemšana;•korespondences un dokumentu apstrade, talruna zvanu un e-pasta koordinešana;•dokumetu sagatavošana un noformešana, arhivešana,•asistešana kolegiem ikdienas... INVL Asset Management, AS.
 • : JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA (mazakumtautibu) Aicina darba: lietvedi Prasibas pretendentiem: Atbilstoša izglitiba; Valsts valodas zinašanas augstakaja limeni. Krievu valodas zinašanas Darba vieta: Jurmala, Lielupes iela 21. Pieteikties lidz 27.11.2017 Pieteikuma vestuli  un... 'JURMALAS PILSETAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA'.
 • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNodrošinajuma parvaldesDokumentu parvaldibas dalasOtras dokumentu registracijas nodalas vecaka/-as lietveža/-des darbinieka amatu(vakance uz noteiktu laiku)Nodrošinajuma parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • : Darba pienakumi: 1. organizet un vadit sekretariata/biroja darbu kopuma.2. atbildet par efektivu informacijas un dokumentu plusmas nodrošinašanu.3. nodrošinat kancelejas un saimniecibas precu sagadi.4. dokumentet sapulces un sagatavot prezentacijas.5. organizet lietiškas tikšanas un uznemt... Pakistanas Tirdzniecibas palata Latvija, BDR.
 • : Valsts probacijas dienests aicina pieteikties uz šadu vakanto darbinieka amata vietu:Administrativas vadibas departamentaDokumentu parvaldibas nodalas VECAKAIS/-A LIETVEDIS/-E (1 vakance uz noteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: -    profesijai atbilstoša izglitiba, kas nav zemaka par... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts SIA „Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums” juridiska adrese Nicgales iela 26, Riga, LV – 1035, R.n. LV40003480798aicina darba:Informacijas biroja administratoru (profesiju klasifikatora kods 3341 01)Galvenas prasibas pretendentam/-tei:1.    Teicamas latviešu, labas... Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums VSI.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agenturas(reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv)Valmieras regionala nodalaaicina darba pakalpojumu lietvedi (vakance uz noteiktu laiku ar darba vietu Rigas iela 16, Limbažos) Amata merkis: Nodrošinat vadibas, pakalpojumu un arhiva dokumentu parvaldibu. Galvenie... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Amata pienakumu pildišanai nepieciešams: profesionala vai augstaka izglitiba iestažu darba organizacijas un vadibas joma; zinašanas lietišku dokumentu sastadišana; iemanas darba ar biroja tehniku un programmaturam (word, excel, Power Point); vismaz divu svešvalodu zinašanas; praktiska... Pašvaldibas agentura "Cesu Kulturas un Turisma cen.
 • : Uznemumu grupa SIA „Livland Group”, kas apvieno tadus zimolus ka “Livland Group”, “Smart Energy”, “Finanza” aicina savai komandai pievienotiesBIROJA VADITAJUJa Tev ir: •    Augsta atbildibas sajuta un precizitate;•    Speja stradat intensivos darba apstaklos;•    Prasmes... Livland Group SIA.
 • : Darba pienakumi: Pienemt un izrakstit preces; Komplektet un izsniegt preces pec pasutijuma; Koordinet pasutijumu izpildi; Ienakošas, izejošas un citas informacijas plusmas nodrošinašana; Uzskatit esošas preces, piedalities inventarizacijas; Rupeties par kartibu biroja, uzturet... Premium Brands, SIA.
 • : Valsts policijas Rigas regiona parvaldes Baložu iecirknisDokumentu parvaldibas grupas Vecakais specialists (uz darba liguma pamata)Profesijas klasifikatora kods: 334103 18.3 saime II limenis Amata pienakumi: - Veikt dokumentu/materialu registraciju, nodrošinat to uzskaiti un virzibas kontroli;-... LR IeM Valsts policijas Rigas regiona parvalde.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agenturas(reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv)Rigas pilsetas Kurzemes nodala aicina darba pakalpojumu lietvedi ( vakance uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Baldones iela 2, Riga )Amata merkis: Nodrošinat vadibas, pakalpojumu un arhiva dokumentu parvaldibu. Galvenie... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.