Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Supervisores de secretaría

en Español in English auf Deutsch en Français ...

17 ofertas de trabajo de 'Supervisores de secretaría' en Letonia.

 • : Rigas Austrumu izpilddirekcija (Rigas pilsetas pašvaldiba, nodoklu maksataja registracijas Nr.LV90011524360) adrese - Daugavpils iela 31, Riga, LV -1003)izsludina atklatu konkursuRigas Austrumu izpilddirekcijas Sekretariata galvena specialista amatam (profesijas kods 3341 06)Prasibas pretendentiem:•    videja... Rigas Austrumu izpilddirekcija.
 • : Valsts agentura “Latvijas Nacionalais akreditacijas birojs” izsludina konkursu uz vecaka lietveža amatu Juridiskaja un parvaldibas nodala MES PIEDAVAJAM: • darbu musdieniga iestade un profesionala komanda• stabilu atalgojumu (8. menešalgu grupa)• profesionalo prasmju pilnveidošanas... Latvijas nacionalais akreditacijas birojs Valsts a.
 • : SIA BASE LOGIC aicina pievienoties komandai energisku darbinieku – biroja administratoru (profesiju klasifikatora profesijas kods 3341 01), uz nenoteiktu laiku ar pilnu darba slodzi. DARBA PIENAKUMI:• nodrošinat informacijas un dokumentu efektivu plusmu• organizet lietiškas tikšanas... BASE LOGIC, SIA.
 • : Buvmaterialu tirdzniecibas uznemums BAU24 SIA aicina darba lietvedi darbam ofisa Riga. Darba pienakumi: Ienakošo, izejošo dokumentu formešana, korespondence Dažadu uznemuma ligumu gatavošana Komunicešana ar klientiem nepieciešamo dokumentu sagatavošanai Dažadu finanšu atskaišu... Bau24, SIA.
 • : „Rehabilitacijas centrs „Ligatne”” aicina darbaBIROJA VADITAJU (DARBS UZ NOTEIKTU LAIKU – 2 GADIEM)Mes piedavajam:?    darbu profesionala komanda;?    stabilu darba vidi;?    adekvatu atalgojumu un socialas garantijas;Draba pienakumi: ?    Ikdienas biroja darba un... Rehabilitacijas centrs "Ligatne", SIA.
 • : Meklejam biroja administratoru/-i uz pusslodzi. Darba pienakumi: Biroja darba organizešana; Nepieciešamo kancelejas precu iegade, izsniegšana un uzskaite; Lietvedibas dokumentu sagatavošana, dokumentu aprites nodrošinašana; Lietiškas sarakstes un komunikacijas nodrošinašana;... Global Consulting Partners (Europe), SIA.
 • : Kartot personala lietvedibu; Sagatavot, noformet, registret, uzskaitit, sadalit un nosutit dokumentus; Veidot lietas saskana ar lietu nomenklaturu; Nodrošinat dokumentu arhivešanu atbilstoši normativo aktu prasibam; Kontrolet dokumentu un iesniegumu izpildes terminus; Dokumentet sapulces... 'SOCIALAS APRUPES MAJA' Saulkrastu pašvaldibas ies.
 • : Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : SIA “Smiltene Impex” Piedavatais amats VADIBAS ASISTENTS/-E  (darbs uz noteiktu laiku) DARBA PIENAKUMI: Asistešana uznemuma vadibai ikdienas darba. Parzinat un kartot uznemuma ienakošo un izejošo korespondenci. Lietvedibas dokumentu sagatavošana un koordinešana... SMILTENE IMPEX, SIA.
 • : Dzintaru koncertzale, SIA ? aicina darba Biroja vaditaju - lietvedi. Galvenie pienakumi: Organizet, koordinet un vadit biroja ikdienas darbu Nodrošinat lietvedibas dokumentu sagatavošanu, kartošanu un uzraudzibu Nodrošinat un koordinet informacijas un dokumentu, t.sk. korespondences,... Dzintaru koncertzale, SIA.
 • : Latvijas – Austrijas kopuznemums SIA “voestalpine VAE RIGA”, kas nodarbojas ar dzelzcela un tramvaja parmiju un parmiju rezerves dalu izgatavošanu, piedava darbu Biroja administratoram. Pienakumi:- Sadarbiba ar uznemuma vadibu un asistešana.- Ikdienas biroja darba organizešana (telefona... voestalpine VAE RIGA, SIA.
 • :   Projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002KOMPETENCU PIEEJA MACIBU SATURAValsts izglitibas satura centrs izsludina konkursu uz lietvedibas specialista amatu ESF projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetencu pieeja macibu satura” Prasibas pretendentiem: •    augstaka akademiska va Valsts izglitibas satura centrs.
 • : Aluksnes novada pašvaldibas agentura “ALJA” Adrese: Pilssalas iela 10, Aluksne, Aluksnes novads, LV 4301 Aicina pieteikties darba uz lietvedes/ža amatu (1.0 slodze) Prasibas:     Augstaka izglitiba;     Zinašanas lietvediba, gramatvediba, dokumentu sagatavošana;    ... Aluksnes novada pašvaldibas agentura "ALJA".
 • : Profesionala lietvedibas procesu organizešana, nodrošinašana un uzturešana atbilstoši normativajam prasibam; Sanemtas un nosutamas korespondences registrešana, apstradašana, organizešana; Asistešana uznemuma vadibai un atbalsta sniegšana kolegiem ikdienas darba procesa; Veikt... jo-jo.lv, SIA.
 • : VSIA „Bernu kliniska universitates slimnica” Riga, Vienibas gatve 45 Vienotais registracijas Nr.40003457128 Mekle jaunu kolegi - vecako lietvedi Prasibas kandidatiem: Pirma limena profesionala augstaka izglitiba, velama apmaciba dokumentu parvaldiba;... Bernu kliniska universitates slimnica, SIA.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura (reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz PAKALPOJUMU LIETVEŽA amatu(vakance uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Daugavpils regionalaja nodala) Piedavajam: •    menešalgu no euro 574.00 lidz 647.00 (bruto);•    iespeju pilnveidot... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Adros Baltija klients – auto riepu, disku un rezerves dalu tirdzniecibas uznemums, aicina savai komandai pievienoties: VADITAJA ASISTENTS/-E Galvenie pienakumi: •    Asistešana un atbalsta sniegšana;. •    Dokumentu apstrade, piedavajumu izstrade pec noteiktam vadlinijam;•  ... ADROS BALTIJA, SIA.