Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

19 ofertas de trabajo de 'Supervisores de secretaría' en Letonia.

 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura(reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv)aicina darba  Starptautisko pakalpojumu nodalaspakalpojumu lietvedi(vakance uz noteiktu laiku ar darba vietu Lacpleša iela 70A, Riga) Galvenie pienakumi: •    veikt sanemto un nosutamo dokumentu registraciju... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Rigas 267. Pirmsskolas izglitibas iestade aicina darba lietvedi. Prasibas : labas datorprasmes, velama pieredze programmas- Tedis, RDLIS, Horizon Web, Kadri. Pilna slodze. Darba samaksa pirms nodoklu nomaksas EUR 494.00 Sutiet savu CV uz iestades e- pastu: r267pii#riga.lv, talr. 67848387 RIGAS 267.PIRMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE.
 • : Darba pienakumi: •biroja ikdienas darba nodrošinašana un saimniecisko jautajumu kartošana;•biroja apmekletaju uznemšana;•korespondences un dokumentu apstrade, talruna zvanu un e-pasta koordinešana;•dokumetu sagatavošana un noformešana, arhivešana,•asistešana kolegiem ikdienas... INVL Asset Management, AS.
 • : JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA (mazakumtautibu) Aicina darba: lietvedi Prasibas pretendentiem: Atbilstoša izglitiba; Valsts valodas zinašanas augstakaja limeni. Krievu valodas zinašanas Darba vieta: Jurmala, Lielupes iela 21. Pieteikties lidz 27.11.2017 Pieteikuma vestuli  un... 'JURMALAS PILSETAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA'.
 • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNodrošinajuma parvaldesDokumentu parvaldibas dalasOtras dokumentu registracijas nodalas vecaka/-as lietveža/-des darbinieka amatu(vakance uz noteiktu laiku)Nodrošinajuma parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • : Darba pienakumi: 1. organizet un vadit sekretariata/biroja darbu kopuma.2. atbildet par efektivu informacijas un dokumentu plusmas nodrošinašanu.3. nodrošinat kancelejas un saimniecibas precu sagadi.4. dokumentet sapulces un sagatavot prezentacijas.5. organizet lietiškas tikšanas un uznemt... Pakistanas Tirdzniecibas palata Latvija, BDR.
 • : Valsts probacijas dienests aicina pieteikties uz šadu vakanto darbinieka amata vietu:Administrativas vadibas departamentaDokumentu parvaldibas nodalas VECAKAIS/-A LIETVEDIS/-E (1 vakance uz noteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: -    profesijai atbilstoša izglitiba, kas nav zemaka par... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts SIA „Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums” juridiska adrese Nicgales iela 26, Riga, LV – 1035, R.n. LV40003480798aicina darba:Informacijas biroja administratoru (profesiju klasifikatora kods 3341 01)Galvenas prasibas pretendentam/-tei:1.    Teicamas latviešu, labas... Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums VSI.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agenturas(reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv)Valmieras regionala nodalaaicina darba pakalpojumu lietvedi (vakance uz noteiktu laiku ar darba vietu Rigas iela 16, Limbažos) Amata merkis: Nodrošinat vadibas, pakalpojumu un arhiva dokumentu parvaldibu. Galvenie... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Amata pienakumu pildišanai nepieciešams: profesionala vai augstaka izglitiba iestažu darba organizacijas un vadibas joma; zinašanas lietišku dokumentu sastadišana; iemanas darba ar biroja tehniku un programmaturam (word, excel, Power Point); vismaz divu svešvalodu zinašanas; praktiska... Pašvaldibas agentura "Cesu Kulturas un Turisma cen.
 • : Uznemumu grupa SIA „Livland Group”, kas apvieno tadus zimolus ka “Livland Group”, “Smart Energy”, “Finanza” aicina savai komandai pievienotiesBIROJA VADITAJUJa Tev ir: •    Augsta atbildibas sajuta un precizitate;•    Speja stradat intensivos darba apstaklos;•    Prasmes... Livland Group SIA.
 • : Darba pienakumi: Pienemt un izrakstit preces; Komplektet un izsniegt preces pec pasutijuma; Koordinet pasutijumu izpildi; Ienakošas, izejošas un citas informacijas plusmas nodrošinašana; Uzskatit esošas preces, piedalities inventarizacijas; Rupeties par kartibu biroja, uzturet... Premium Brands, SIA.
 • : Valsts policijas Rigas regiona parvaldes Baložu iecirknisDokumentu parvaldibas grupas Vecakais specialists (uz darba liguma pamata)Profesijas klasifikatora kods: 334103 18.3 saime II limenis Amata pienakumi: - Veikt dokumentu/materialu registraciju, nodrošinat to uzskaiti un virzibas kontroli;-... LR IeM Valsts policijas Rigas regiona parvalde.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agenturas(reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv)Rigas pilsetas Kurzemes nodala aicina darba pakalpojumu lietvedi ( vakance uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Baldones iela 2, Riga )Amata merkis: Nodrošinat vadibas, pakalpojumu un arhiva dokumentu parvaldibu. Galvenie... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • : Darba pienakumi ietver lietveža pienakumus (kadru dala (ligumi, darba drošiba, atbrivošana, atvalinajumi, rikojumi, pilnvaras, celazimes u.c.), darba grafiki, darba tabelu veidošana, ienakumu/izdevumu pastaviga uzskaite, zemes, eku projektu dokumentu sagatavošana, FSC sertifikacijas atskaišu... LAIMDOTAS, SIA.
 • : Prasibas: - velama pieredze lietveža darba; - datorprasmes. Darbs uz pilnu slodzi - nepieciešamibas gadijuma par darba laiku var vienoties. Darba vieta: Riga, Baltasbaznicas iela 11 (pie kulturas pils Ziemelblazma) CV sutit uz e-pastu: mjcmds#riga.lv t. 67349473 Bernu un jauniešu centrs "Milgravis".
 • : veikt Eiropas Savienibas lidzfinanseto programmu projektu dokumentu apstradi, uzskaiti un apriti: veikt dokumentu registraciju un uzskaiti dokumentu vadibas sistema DocsVision; veikt projekta ietvaros izstradato dokumentu registraciju saskana ar Valsts robežsardzes reglamentejošo aktu... Valsts robežsardze.
 • : Ventspils pilsetas dome (reg. Nr. 90000051970) aicina pieteikties uz Ventspils pilsetas domes Pienemamas dalas vaditaja amatu:Mes piedavajam:•iespeju stradat profesionala un dinamiska komanda, labus darba apstaklus; •individualas izaugsmes, attistibas un apmacibu iespejas;•konkuretspejigu... 'VENTSPILS PILSETAS DOME'.
 • : Valsts socialas apdrošinašanas agentura(reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv)aicina darba Rigas pilsetas Zemgales nodalas pakalpojumu lietvedi Galvenie pienakumi:•    sagatavot lietvedibas dokumentus un nodrošinat to apriti;•    veidot un uzturet lietas saskana ar lietu nomenklaturu;•    parzinat... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.