Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

35 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

 • : Skrudalienas pagasta parvalde izsludina konkursu uz JURISKONSULTA amatu Darba pamatpienakumi: Izstradat normativos aktus un citus juridiska satura dokumentus atbilstoši speka esošo normativo aktu prasibam. Nodrošinat publisko iepirkumu procesu atbilstoši Publisko iepirkumu... SKRUDALIENAS PAGASTA PARVALDE.
 • : „Kulturas ministrija (registracijas Nr.90000042963) izsludina atklatu konkursu uz Mediju politikas nodalas juriskonsulta ieredna amata vietu uz nenoteiktu laiku. Galvenie pienakumi: -     sagatavot tiesibu aktu, politikas planošanas dokumentu un citu dokumentu projektus mediju politikas... 'LR KULTURAS MINISTRIJA'.
 • : Aizputes novada dome izsludina konkursu uz juriskonsulta amatu uz noteiktu laiku Pieteikuma vestuli, dzives gaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), augstako izglitibu apliecinoša dokumenta kopiju lidz 2018.gada 29.martam iesniegt Aizputes novada valsts un pašvaldibas vienotaja klientu... AIZPUTES NOVADA DOME.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu:juriskonsults /eJuridiska un iepirkumu nodrošinajuma departamentaPrecu un pakalpojumu ligumu un iepirkumu nodala uz nenoteiktu laiku Galvenie darba pienakumi: Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : Priekules novada pašvaldiba konkursa kartiba aicina darba JURISKONSULTU/-I Galvenie pienakumi: 1)   sagatavot administrativos aktus, lemumu projektus, iekšejo un arejo normativo aktu projektus, ligumus u.c. dokumentus; 2)   organizet un vadit mantas atsavinašanas procesus; Priekules novada pašvaldiba.
 • : Maksatnespejas administracija izsludina atklatu konkursu uz valsts civildienesta ieredna amatu JURISKONSULTS (uz nenoteiktu laiku) Juridiskaja departamenta (5 vakances) Prasibas pretendentiem/-em: atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam 2.limena augstaka izglitiba tiesibu... Maksatnespejas administracija.
 • : Gramatvedibas un revizijas politikas departamenta Komercsabiedribu revizijas politikas un uzraudzibas nodalas vecakais/-a juriskonsults/-eGramatvedibas un revizijas politikas departaments ir strukturvieniba, kas izstrada valsts politiku gramatvedibas, tas parskatu joma un komercsabiedribu revizijas... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Administrativas nodalas vaditaja -juriskonsulta pienakumi: Organizet un vadit Administrativas nodalas darbu Nodrošinat nodalas darba parskatu, atskaišusagatavošanu Piedalities juridisko dokumentu (rikojumu,ligumu, iekšejo normativo aktu u.tml.) izstrade, veikt to papildparbaudi,izvertejot... VALSTS SOCIALAS APRUPES CENTRS "VIDZEME".
 • : Profesija:    Juriskonsults Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas:    Pieredze publisko iepirkumu veikšana valsts vai pašvaldibas iestade vai uznemuma vismaz 2 gadiPieredze iekšejo normativo aktu, ligumu, administrativo aktu un citu... VSAC Riga.
 • : Profesija:    Juriskonsults Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas:    Pieredze publisko iepirkumu veikšana valsts vai pašvaldibas iestade vai uznemuma vismaz 2 gadiPieredze iekšejo normativo aktu, ligumu, administrativo aktu un citu... VSAC Riga.
 • : Juriskonsults/te Eiropas Savienibas fondu lietu departamenta Eiropas Savienibas (turpmak – ES) fondu lietu departaments ir strukturvieniba, kas ES fondu vadošaja iestade nodrošina ES fondu lemumu apstridešanas lietu izskatišanu un lemumu sagatavošanu, pamatojot 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : ?Latvijas Republikas Uznemumu registrs (Reg. Nr.90000270634) ir Tieslietu ministrijas parraudziba esoša valsts iestade, kas uzkraj informaciju sabiedribas interesem, lai nodrošinatu uzticamu un drošu darijumu vidi valsti. Aicinam pievienoties jaunus kolegus Juridiskas nodalas juriskonsulta/-es... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
 • : Juriskonsulta darba pienakumi: -              sniegt atzinumus par pašvaldibas darbibas atbilstibu speka esošo normativo aktu prasibam; -              izstradat tiesibu aktu un juridisko dokumentu projektus; -              parstavet pašvaldibas... 'KRASLAVAS NOVADA DOME'.
 • : ?Latvijas Republikas Uznemumu registrs (Reg. Nr.90000270634) ir Tieslietu ministrijas parraudziba esoša valsts iestade, kas uzkraj informaciju sabiedribas interesem, lai nodrošinatu uzticamu un drošu darijumu vidi valsti. Aicinam pievienoties jaunus kolegus Juridiskas nodalas juriskonsulta/-es... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
 • : Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uz Juridiska un nekustama ipašuma departamenta juriskonsulta (iepirkumi) valsts civildienesta ieredna amatu (uz nenoteiktu laiku) Amata merkis: Izglitibas un zinatnes ministrijas (turpmak – ministrija) juridisko dokumentu... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu:juriskonsults /eJuridiska un iepirkumu nodrošinajuma departamentaPrecu un pakalpojumu ligumu un iepirkumu nodala uz nenoteiktu laiku Galvenie darba pienakumi: •    darboties iepirkumu... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : ? Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests ( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834), aicina pieteikties pretendentus uzIepirkumu un nodrošinajuma parvaldesIepirkumu nodalas juriskonsulta amatu(uz noteiktu laiku, no 2018.gada 2.maija)(amata kods 2619 01) Maskavas iela 3,... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • : Amata pamatpienakumi: 1.izstradat publisko iepirkumu veikšanai nepieciešamo dokumentaciju (nolikumi, liguma projekti);2.veikt atbilstošu pazinojumu publicešanu Iepirkumu uzraudzibas biroja publikaciju vadibas sistema (PVS), atbilstoši normativajos aktos noteiktajai kartibai;3. nodrošinat... Balvu novada pašvaldiba.
 • : Ja esi gatavs jauniem izaicinajumiem, Tev ir augstaka juridiska izglitiba un velies nodarboties ar pateretaju tiesibu jautajumiem – nac stradat uz Pateretaju tiesibu aizsardzibas centru! Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs aizsarga pateretaju tiesibas ari finanšu pakalpojumu joma. Paplašinot... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • : Ja esi gatavs jauniem izaicinajumiem, Tev ir augstaka juridiska izglitiba, loti labas komunikacijas prasmes un Tu velies veidot karjeru valsts parvalde – nac stradat uz Pateretaju tiesibu aizsardzibas centru!Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs (reg. Nr. 90000068854) aizsarga pateretaju... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • : Ja esi gatavs jauniem izaicinajumiem, Tev ir augstaka juridiska izglitiba un velies nodarboties ar pateretaju tiesibu aizsardzibas jautajumiem – nac stradat uz Pateretaju tiesibu aizsardzibas centru! Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs aizsarga pateretaju tiesibas dažadas jomas. Lai 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • : Kulturas ministrija (registracijas Nr.90000042963) izsludina atklatu konkursu uz Mediju politikas nodalas juriskonsulta ieredna amata vietu uz nenoteiktu laiku. Galvenie pienakumi: -     sagatavot tiesibu aktu, politikas planošanas dokumentu un citu dokumentu projektus mediju politikas... 'LR KULTURAS MINISTRIJA'.
 • : Darbs lielakoties saistits ar trešajam pasaules valstim: Sadarbibas ligumu slegšana ar trešo valstu sporta klubiem, sporta federacijam, asociacijam , valsts un nevalstiskajam organizacijam (krievu un anglu valoda) Darbs ar migracijas lietu parvaldem Latvija un arzemes, Vizu noformešana,... Džudo klubs LIDO BDR.
 • : Uzturlidzeklu garantiju fonda administracija, registracijas Nr. 90001870675, izsludina konkursu uz piecam vakantam Juridiskas nodalas juriskonsulta amata vietam (amata saime 21, limenis III B) Saskana ar jauno Uzturlidzeklu garantiju fonda likumu, kas paredz izmainas uzturlidzeklu sanemšana,... UZTURLIDZEKLU GARANTIJU FONDA ADMINISTRACIJA.
 • : Aicinam pievienoties jaunu kolegi Funkciju izpildes departamenta Rigas regiona komersantu un uznemumu registracijas nodala valsts notara/-es ieredna amata. Mes sagaidam, ka Tev ir svarigas tadas vertibas ka kolegialitate un profesionalitate.Funkciju izpildes departamenta Rigas regiona komersantu... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
 • : Aicinam pievienoties jaunu kolegi Juridiskas nodalas juriskonsulta/-es ieredna amata (uz noteiktu laiku). Mes sagaidam, ka Tev ir svarigas tadas vertibas ka kolegialitate un profesionalitate.Juridiska nodala nodrošina dokumentu atbilstibu iestades merkiem, normativo aktu prasibam, visparejiem... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
 • : AS “Augstsprieguma tikls” ir Latvijas energosistemas mugurkauls - Latvijas elektroenergijas parvades sistemas operators, kas nodrošina nepartrauktu, drošu un ilgtspejigi efektivu elektroenergijas parvadi visa Latvija. MEKLEJAM KOLEGI JURISKONSULTU/-I Darba vieta – Darzciema... Augstsprieguma tikls, AS.
 • : ?Uzturlidzeklu garantiju fonda administracija, registracijas Nr. 90001870675, izsludina konkursu uz divam vakantajam Juridiskas nodalas juriskonsulta amata vietam (amata saime 21, limenis III B)Saskana ar jauno Uzturlidzeklu garantiju fonda likumu, kas paredz izmainas uzturlidzeklu sanemšana,... UZTURLIDZEKLU GARANTIJU FONDA ADMINISTRACIJA.
 • : Juridiskas palidzibas administracija (reg. Nr.90002069765, www.jpa.gov.lv) izsludina konkursu uz Piedzinas nodalas juriskonsulta/-es (divas vakances) ieredna amatu uz nenoteiktu laiku (amata saime 21, limenis IIIB) Galvenie amata pienakumi: - nodrošinat cietušajiem izmaksatas Juridiskas palidzibas administracija.
 • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzJuridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldes Tiesvedibas dalas dalas Pirmas nodalas galvena/-as jurista/-es ieredna amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)Juridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldes... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzFinanšu parvaldes Ligumu dalas galvena/-as jurista/-es ieredna amatu(vakance uz noteiktu laiku)Finanšu parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta (turpmak – VID) pamatdarbibas un atbalsta funkcijas istenošana... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzJuridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldes Lemumu un judikaturas analizes dalasgalvena/-as jurista/-es ieredna amats(vakance uz noteiktu laiku)Juridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldes... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.