Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas y servicios de personal y afines' en Letonia.

  • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzPersonalvadibas parvaldesPersonala administrešanas dalas galvena/-as personala specialista/-es ieredna amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)Personalvadibas parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta atbalsta... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr. 90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
  • : Buvniecibas uznemums SIA “KORO BUVE” aicina sava komanda PERSONALA SPECIALISTU No Tevis gaidam: ?    Augstaka juridiska izglitiba vai augstaka izglitiba personala vadiba; ?    Vismaz divu gadu pieredze personala specialista amata; ?    Velme paaugstinat un... KORO BUVE, SIA.
  • : Ja Tev ir: pirma limena profesionala augstaka izglitiba tiesibu zinatnes, socialas un cilvekricibu zinatnes, humanitaras zinatnes, komerczinibu un administrešanas vai civilas un militaras aizsardzibas tematiskaja joma;   pieredze personala vadibas joma ne mazak ka divi gadi; prasmes... Valsts robežsardze.
  • : Corporate Solutions grupa apvieno vairakus informacijas tehnologiju un biznesa vadibas konsultaciju un risinajumu uznemumus, kas jau kopš 2006. gada nodrošina pakalpojumus korporativajiem klientiem.Corporate Solutions grupas uznemumi nodarbina vairak ka 150 dažadu nozaru ekspertus.Aicinam... Corporate Solutions, SIA.
  • : Aicinam darba u000BVecako darba samaksas specialistuPrasibas pretendentam:Augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba (velams ekonomikas vai finanšu joma);Velama iepriekšeja darba pieredze lidziga amata, kas ieguta pedejo piecu gadu laika (vismaz 2 gadi);obligatas... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
  • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzPersonalvadibas parvaldesPersonala planošanas un attistibas dalas galvena/-as personala specialista/-es darbinieka amatu(vakance uz noteiktu laiku)Personalvadibas parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • : Valsts izglitibas satura centrs izsludina konkursu uz Administrativa un projektu parraudzibas departamenta Administrativas nodalas personala vaditaja (ieredna) amatu (uz ieredna prombutnes laiku) Prasibas pretendentiem: •    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;•    Augstaka... Valsts izglitibas satura centrs.
  • : Rigas Socialais dienests izsludina vecaka personala inspektora pretendentu konkursu(uz nenoteiktu laiku)Amata merkis:Veikt iestades darba uzraudzibu personala vadibas joma. Kartot personala lietvedibu. Organizet darbinieku atlases proceduru. Sekot Latvijas Republikas likumdošanas prasibam... Rigas Socialais dienests.
  • : Paula Stradina kliniska universitates slimnica ir dibinata 1910. gada un lepojas ar savu ilggadigo vesturi un tradicijam. Apgustot modernakas tehnologijas, sekojot jaunakajam tendencem un pakalpojuma kvalitates prasibam, slimnica ir kluvusi par lielako un modernako arstniecibas iestadi Latvija,... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.