Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Contables' en Letonia.

  • : ************ Participez au salon en ligne le 20 octobre 2017 de 10h à 14h ******************* Pour postuler utilisez le lien : https://www.europeanjobdays.eu/en/job/sap-accounting-expert-project-work-1-year Vos missions: Préparer et faire des bilans d'analyse de compte en fonction des activités...
  • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu vecakais/a gramatvedis/e Finanšu nodala(vakance uz nenoteiktu laiku) Visparejie darba pienakumi: •    veikt debitoru uzskaiti•    sagatavot Centralas statistikas parvaldes atskaites•    piedalities... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
  • : Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv)  aicina darbaAUDITA DEPARTAMENTAPADZILINATAS PARBAUDES DALASAUDITORU(ieredna amats uz noteiktu laiku)Padzilinatas parbaudes dalas komanda, kuras galvenie uzdevumi veikt Eiropas Lauksaimniecibas fonda lauku attistibai un Eiropas Lauksaimniecibas... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
  • : Izsludina konkursuuz vakantu ieredna amatu:Iekšeja audita nodalas auditors (uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: -    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;-    akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba ekonomikas vai tiesibu zinatnes studiju... 'LR SATIKSMES MINISTRIJA'.
  • : Iekšejais auditors Iekšeja audita dala    Ziemelu iela 10, Marupe Latvijas Pasts nodrošina plašako visparejo pasta pakalpojumu pieejamibu visa Latvijas teritorija, uzturot vairak neka 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, kuras ik dienu tiek apkalpoti vairak neka 10 000 klientu.Mes... Latvijas Pasts,VAS.
  • : Valsts kase (Reg.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas paklautiba esoša tiešas parvaldes iestade, kura isteno valsts parvaldes funkcijas valsts finanšu vadibas joma, organizejot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parada un naudas lidzeklu vadibu, ka ari veicot Eiropas Savienibas... 'VALSTS KASE'.
  • : Veselibas ministrija ir vadoša valsts parvaldes iestade veselibas nozare, kuras galvenais uzdevums ir izstradat un istenot valsts politiku sabiedribas veselibas nodrošinašanai vesela vide, veicinot profilaksi, popularizejot veseligu dzives veidu, ka ari radot nosacijumus, lai iedzivotaji... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
  • : ZEMKOPIBAS MINISTRIJA izsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amatu uz nenoteiktu laiku - (darba pienakumi saistiti ar iekšejo auditu veikšanu Zemkopibas ministrijas resora) Iekšeja audita nodalas auditors Prasibas pretendentam/-ei: - otra limena profesionala augstaka izglitiba vai... 'LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPIBAS MINISTRIJA'.