Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

20 ofertas de trabajo de 'Profesionales de enfermería' en Letonia.

 • : Izstradat un iesniegt iestades vaditajam veselibas punkta gada darba plana projektu; sniegt pirmo palidzibu traumuun akutu saslimšanu gadijumos izglitojamajiem, iestades darbiniekiem un apmekletajiem; nodrošinat pirmas palidzibas sniegšanu izglitojamajiem iestades organizetajos sporta un... RIGAS DOMES IZGLITIBAS, KULTURAS UN SPORTA DEPARTA.
 • : Piedavajam darbu traumatologijas un ortopedijas masai . Prasibas: - atbilstoša izglitiba - ir jabut registretam/-ai Arstniecibas personu registra ar tiesibam praktizet masas profesija - precizitate darba pienakumu veikšana - teicamas komunikacijas un sadarbibas spejas - augsta... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • : SIA ”Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Stacionara “Gailezers” Operaciju bloksaicina darba Operaciju masu Prasibas:-    videja speciala, pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba;-    registracija Arstniecibas personu (Masu) registra;-    velams... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • : DUBULTU POLIKLINIKA, SIA aicina darba AMBULATORA MEDICINAS MASU Tev piedavajam: vertigu pieredzi un dinamisku darbu; profesionalus un draudzigus kolegus; stabilu atalgojumu. Tev jabut:  medicinas masas izglitibai;  registretam arstniecibas personu registra;  velams DUBULTU POLIKLINIKA, SIA.
 • : Ambulatoras medicinas masas vakance uz laiku Izsludinam vakanci - Ambulatora medicinas masa uz laiku.Darba pienakumi:* Veikt pacienta sagatavošanu kirurgiskajam operacijam,* nodrošinat pacientiem arsta noteikto kirurgisko proceduru izpildi,* asistet arstam savas profesionalas kompetences... Rigas Stradina universitates Stomatologijas instit.
 • : Aicinam pieteikties amatam  KIRURGISKAS APRUPES MEDICINAS MASA16. IEGUTO SIRDSKAIŠU KIRURGIJAS NODALA  (UZ ILGSTOŠAS PROMBUTNES LAIKU) Galvenie amata pienakumi:Veikt pacientiem arsta nozimeto arstniecisko proceduru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu akutajam un planveida operacijam,... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Aicinam pieteikties amatam OPERACIJU MASA VAI MAKSLIGAS ASINSRITES SPECIALISTS (Latvijas Kardiologijas centra Sirds kirurgijas centra Maksligas asinsrites laboratorija) Galvenie amata pienakumi:Nodrošinat maksligo asinsriti pacientiem sirds operaciju laika, izmantojot maksligas asinsrites... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Aicinam pieteikties amatam AMBULATORAS APRUPES MASA POLIKLINIKA Galvenie amata pienakumi:Veikt pacientu sagatavošanu arsta apskatem un izmeklejumiem. Nodrošinat pacientiem arstu nozimeto proceduru izpildi, sagatavot aprikojumu manipulacijam. Vadit pacientu rindu un arstu pienemšanu norisi,... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Paula Stradina Kliniska universitates slimnicaPaula Stradina kliniska universitates slimnica ir dibinata 1910. gada un lepojas ar savu ilggadejo vesturi un tradicijam. Apgustot modernakas tehnologijas, sekojot jaunakajam tendencem un pakalpojumu kvalitates prasibam, slimnica ir kluvusi par... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Aicinam pieteikties amatam OPERACIJU MASA VAI ANESTEZIJAS, INTENSIVAS UN NEATLIEKAMAS APRUPES MASAINVAZIVAS KARDIOLOGIJAS LABARATORIJA Galvenie amata pienakumi:Sagatavot darba vidi invazivo proceduru veikšanai (materialus, aprikojumu, vienreiz lietojamos instrumentus). Sagatavot pacientus... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Aicinam pieteikties amatam INTERNA APRUPES MASA 1.ACU MIKROKIRURGIJAS NODALA, 9.ENDOKRINOLOGIJAS UN REIMATOLOGIJAS NODALA,27.VISPAREJAS KARDIOLOGIJAS NODALA20. NEIROLOGIJAS NODALAGalvenie amata pienakumi:Veikt pacientu novertešanu, nodrošinat aprupi nodalas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Aicinam pieteikties amatam INTERNA APRUPES MASA NEFROLOGIJAS CENTRA PERITONEALAS DIALIZES NODALA,1.ACU MIKROKIRURGIJAS NODALA, 9.ENDOKRINOLOGIJAS UN REIMATOLOGIJAS NODALA,27.VISPAREJAS KARDIOLOGIJAS NODALA20. NEIROLOGIJAS NODALAGalvenie amata pienakumi:Veikt pacientu novertešanu, nodrošinat... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Fizikalas un rehabilitacijas medicinas masa. Nepieciešams: Videja profesionala izglitiba vai 1.limena profesionala augstaka izglitiba; Darba pieredze obligata; Nepieciešama sanitara gramatina; Nepieciešams sertifikats specialitate. Anglu, krievu valodas zinašanas profesionala sazinas... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • : Pieaugot pacientu plusmai un turpinot attistibu, izsludinam konkursu uz Zobarstniecibas masas/ zobarsta asistenta vakanci Prasibas: Zobarstniecibas masas vai zobarsta asistenta izglitiba; Arstniecibas personu registrs; Velama, bet ne obligata iepriekšeja darba pieredze zobarstnieciba;... Rigas Stradina universitates Stomatologijas instit.
 • : BERNU MASA (dienas darbs) Galvenie darba pienakumi: Veikt jaundzimušo noverošanu, veselibas stavokla izvertešanu, arstešanu un aprupi neonatologa vadiba, nodrošinot jaundzimušajiem draudzigu vidi. Veikt dokumentu noformešanu. Prasibas pretendentiem: medicinas masas izglitiba; Jurmalas slimnica, SIA.
 • : OPERACIJU MASA (dienas darbs) Galvenie darba pienakumi: Veikt pacientiem arsta nozimeto arstnieciski proceduru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu akutajam un planveida operacijam, asistet arstam kirurgisko operaciju izpildes laika. Sagatavot vidi un aprikojumu kirurgiskam operacijam,... Jurmalas slimnica, SIA.
 • : Piedavajam darbu traumatologijas un ortopedijas masai . Prasibas: - atbilstoša izglitiba - ir jabut registretam/-ai Arstniecibas personu registra ar tiesibam praktizet masas profesija - precizitate darba pienakumu veikšana - teicamas komunikacijas un sadarbibas spejas - augsta... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • : Piedava darbu MEDICINAS MASAIDarba vieta: Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4201Darbs kirurgijas nodala uz nenoteiktu laiku.Mainu darbs. Prasibas kandidatiem-Medicinas masas izglitiba-sertifikats kirurgiskas aprupes masas specialitate-Zinašanas darba ar datoru -Likumdošanai atbilstoši registreta... Vidzemes slimnica, SIA.
 • : Rigas pirmsskolas izglitibas iestade “Pucite” steidzami aicina darba medicinas masu uz pilnu darba slodzi. Velama pieredze un prasmes edienkaršu sastadišana un darbam ar datoru. CV sutit uz e-pastu: rpiipuci#riga.lv Talrunis uzzinam: 67848302, 67848303. Erglu iela 1, Riga, LV-1012. Rigas pirmsskolas izglitibas iestade Pucite.
 • :  Rigas Centra humanitara vidusskola aicina pieteikties MEDICINAS MASAS (profesijas kods 2221 06) vakancei uz pilnu slodzi sporta kompleksa . Algas likme 661.00 EUR. Galvenie amata pienakumi: sniegt pirmo medicinisko palidzibu, ka ari citi pienakumi saskana ar amata aprakstu. Ludzu sutit... Rigas Centra humanitara vidusskola.