Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Ingenieros civiles

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Ingenieros civiles' en Letonia.

  • BUVINŽENIERIS. Profesija – Buvinženieris – profesijas kods (2142 01) Darbibas joma – buvnieciba Darba pienakumi – buvdarbu tamju izstrade, buvniecibas procesa planošana un vadišana, buvdarbu veikšanas un to kvalitates kontrolešana, buvniecibas procesa nodrošinašana, pasakumu planošana darba... Design ECO, SIA.
  • BUVINŽENIERIS. Galvenie pienakumi: sagatavot tehniskas specifikacijas buvprojekta izstrades, buvniecibas darbu, buvuzraudzibas un citiem ar projektešanu un buvniecibu saistitu pakalpojumu iepirkumiem. izskatit un izvertet buvprojektu inženierrisinajumu sadalu atbilstibu projektešanas uzdevumiem un... JELGAVAS PILSETAS DOME.
  • CELU BUVINŽENIERIS. Lielvardes novada pašvaldibas administracija izsludina pretendentu pieteikšanos uz CELU EKSPLUATACIJAS INŽENIERA amatu uz nenoteiktu laiku Prasibas: ·       Augstaka profesionala izglitiba kada no buvniecibas jomam. ·       Teicamas valsts valodas zinašanas,... LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBA.
  • TILTU BUVINŽENIERIS. Valsts akciju sabiedriba “Latvijas Valsts celi” aicina darba TILTU BUVINŽENIERI darbam Riga Galvenie amata pienakumi: •    Sagatavot prioritašu sarakstus valsts autocelos esošo tiltu atjaunošanai un parbuvei. •    Izstradat tiltu buvprojektešanas darba uzdevumus.... Latvijas Valsts celi, AS.
  • KONSTRUKCIJU BUVINŽENIERIS. Aicinam darba Inženieri/ konstruktoru betona vai metala konstrukcijam (darba vieta Liepaja, AS UPB)Prasibas:1. Augstaka vai nepabeigta augstaka izglitiba buvniecibas joma buvinženiera specialitate (var but pedeja kursa students)2. Interese par projektešanu un inženiertehniskajiem risinajumiem3.... UPB, AS.
  • EKU KONSTRUKCIJU BUVINŽENIERIS. Konsultet projektu vaditajus un marketinga menedžerus eku tehnisko risinajumu joma; Sekot lidzi atbilstošiem buvnormativiem un atbilstoši tiem veikt projektešanas darbus; Uzturet tehniskos kontaktus un konsulteties ar nepieciešamajiem specialistiem un tehniskas programmaturas izstradatajiem;... Stelur, SIA.
  • BUVINŽENIERIS. Iegut informaciju par ielu un citu transporta buvju un to elementu tehnisko stavokli un izstradat priekšlikumus to uzlabošanai. Sagatavot ielu un citu transporta buvju projektešanas programmas projektu. Sagatavot tehnisko noteikumus, ipašos noteikumus Rigas pilseta projektejamiem objektiem.... 'RIGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS'.