Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Ingenieros civiles' en Letonia.

  • : SIA „Rem Pro” uz attistibu versts uznemums, kurš sniedz pakalpojumus arhitekturas, projektešanas, energoaudita, projektu vadibas un buvuzraudzibas nozares ES, Krievija un Baltkrievija aicina pievienoties savai komandai EKU KONSTRUKCIJU BUVINŽENIERUS Ludzam sutit CV uz e-pastu:... REM PRO, SIA.
  • : Galvenie pienakumi: Organizet darbus -  Jelgavas pilsetas transporta buvju ikdienas un periodiskai uzturešanai;  ielu un ietvju mehanizetai tirišanai; esošo celu satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu ikdienas uzturešanai;  ielu un ietvju uzturešanai ziemas... PILSETSAIMNIECIBA JELGAVAS DOMES PAŠVAlDIBAS IESTA.
  • : Darba apraksts: Strasa Konsultanti SIA ir uznemums, kurš jau vairak ka divdesmit gadus darbojas buvprojektešanas un inženiertehnikas konsultaciju joma. Uznemuma specializacija ir ražošanas ekas un infrastrukturas objekti. Strasa Konsultanti SIA aicina pievienoties savai komandai... STRASA KONSULTANTI SIA.
  • : Aicinam pievienoties musu komandaiBuvkonstruktora paligs/ rasetajs uz pilnu darba slodzi Jelgava. Prasibas:- prasme izstradat BK un AR sadalas;- teicamas AutoCAD un MS Office prasmes;- buvniecibas jomu reglamentejošo normativo aktu parzinašana;- interese par projektešanu un inženiertehniskajiem... JD projekts, SIA.
  • : - Iegut informaciju par ielu un citu transporta buvju un to elementu tehnisko stavokli un izstradat priekšlikumus to uzlabošanai. - Sagatavot ielu un citu transporta buvju projektešanas programmas projektu. - Sagatavot tehniskos noteikumus , ipašos noteikumus Rigas pilseta projektejamajiem... 'RIGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS'.
  • : Nepieciešamas profesionalas zinašanas pretendentiem/-tem: Labas zinašanas Latvijas Republikas speka esošo normativo aktu - buvniecibas joma, (Latvijas Nacionalie standarti, Buvnormativi, likumi). Izglitibas prasibas: Augstaka tehniska izglitiba celtniecibas joma, pieredze tehniskas... Daugavpils dzivoklu un komunalas saimniecibas uzne.
  • : EKU BUVINŽENIERIS (projektetajs) Nepieciešamas profesionalas zinašanas pretendentiem/-tem: Labas zinašanas Latvijas Republikas speka esošo normativo aktu - buvniecibas joma, (Latvijas Nacionalie standarti, Buvnormativi, likumi). Izglitibas prasibas: Augstaka tehniska izglitiba... Daugavpils dzivoklu un komunalas saimniecibas uzne.
  • : Daugavpils pilsetas pašvaldibas iestade  „Komunalassaimniecibas parvalde” izsludina konkursu uz vakantam 2 amatu vietam - CELU BUVINŽENIERIS Butiskakie amata pienakumi: - Vadit projektus un organizet buvdarbus objektos; - Nodrošinat projektu kvalitates vai buvdarbu objektu... Daugavpils pilsetas pašvaldibas iestade "Komunalas.
  • : BUVINŽENIERIS/ -E Darba apraksts:•    infrastrukturas objektos veicamo buvdarbu kontrole;•    buvdarbu tehniskas dokumentacijas sagatavošana;•    valdijuma esošo buvju parzinašana, informacijas apkopošana par to tehnisko stavokli. Prasibas kandidatiem:•    augstaka... Rigas satiksme, SIA.
  • : Profesija – Buvinženieris – profesijas kods (2142 01) Darbibas joma – buvnieciba Darba pienakumi – buvdarbu tamju izstrade, buvniecibas procesa planošana un vadišana, buvdarbu veikšanas un to kvalitates kontrolešana, buvniecibas procesa nodrošinašana, pasakumu planošana... Design ECO, SIA.