Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales' en Letonia.

  • : 1.Vadit sporta kompleksa darbu 2.Organizet sporta aktivitates, sporta pasakumus, turisma pargajienus u.c.pasakumus 3.Sadarboties ar izglitibas iestadem sporta dzives attistiba 4.Piedalities sporta sacensibu un sporta nometnu organizešana u.c. pienakumi saskana ar amatu aprakstu Pieteikuma... Ciblas novada pašvaldiba.
  • : Kazino attistibas vaditajsPrasibas:1.    Darba pieredze kazino joma (velams starptautiskos uznemumos) vismaz 5 gadi augsta limena vaditaja amata2.    Augstaka izglitiba vadibas un/vai biznesa joma3.    Labas krievu un anglu valodas zinašanas4.    Dokuments, kas apliecina zinašanas... FURORS, SIA.
  • : Livanu novada Kulturas centrs izsludina pieteikšanos uz Livanu novadaKulturas centra strukturvienibas Rožupes Kulturas nama vaditaja amatu, kas seviapvieno darba pienakumus: Rožupes kulturas nama, Sutru Kulturas nama unJauniešu teatra vadišana. Amata pildišanai nepieciešama izglitiba,... 'LIVANU NOVADA DOME'.
  • : Priecasimies sava komanda uznemt radošu, elastigu, zinošu un pozitivu darbinieku, kuramnetrukst ideju pasakumu norisem Mersraga novada. Planot, organizet un vadit kulturas pasakumus un norises Mersraga Tautas nama unMersraga novada Sastadit un istenot Mersraga Tautas nama kulturas... MERSRAGA NOVADA PAŠVALDIBA.
  • : Latvijas Nacionala biblioteka aicina savam kolektivam pievienoties Galvenas kratuves centra vaditaju (profesijas kods 1431 11) uz nenoteiktu laiku:Amata pienakumi:•    Vadit, planot un organizet centra darbu;•    Veikt pienakumu sadali, uzdevumu delegešanu un kontroli;•    Strategiski... 'LATVIJAS NACIONALA BIBLIOTEKA'.
  • : Latvijas Nacionala biblioteka aicina savam kolektivam pievienoties Galvenas kratuves centra vaditaja vietnieku Repozitarija jautajumos (profesijas kods 1431 02) uz nenoteiktu laiku:Amata pienakumi:•    Veikt Repozitarija metodisku vadibu;•    veikt Repozitarija kratuves darba pienakumu... 'LATVIJAS NACIONALA BIBLIOTEKA'.
  • : Varkavas novada dome, registracijas Nr. 90000065434, aicina darba Varkavas novada kulturas centra vaditaju (profesijas klasifikatora kods – 1431 01). Galvenie darba pienakumi: ·         vadit kulturas centra darbu; ·         noteikt galvenos attistibas... 'VARKAVAS NOVADA DOME'.