Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Directores de servicios de educación

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Directores de servicios de educación' en Letonia.

  • : Salaspils novada dome izsludina atklatu konkursu  Salaspils novada pašvaldibas pirmsskolas  izglitibas iestades „SAIME” vaditaja (profesijas kods 1345 03, saime 1, limenis IVA) amatam 1. Obligatas prasibas pretendentam: 1.1. uz pretendentu neattiecas Izglitibas likuma... Salaspils novada dome.
  • : Alojas novada dome reg. 90000060032 Izsludina konkursu uz vakanto Alojas novada sporta skolas direktora vietnieka amatu Prasibas pretendentiem: Uz pretendentu neattiecas Izglitibas likuma un Bernu tiesibu aizsardzibas likuma noteiktie ierobežojumi stradat par pedagogu. Izglitiba... ALOJAS NOVADA DOME.
  • : Ozolnieku novada dome aicina darba Izglitibas, kulturas un sporta dalas Izglitibas nodalas vaditaju. Galvenie darba pienakumi: • planot, organizet un vadit nodalas darbu; • planot nodalas budžetu un nodrošinas tas darbibu paredzeto lidzeklu ietvaros; • organizet izglitibas... 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
  • : Priekulu novada pašvaldiba izsludina atklatu konkursu uz Janmuižas pirmsskolas izglitibas iestades vaditaja amatu. Pieteikties amatam var lidz ša gada 28.janvarim. Prasibas kandidatiem: uz pretendentu nav attiecinami Izglitibas likuma un Bernu tiesibu aizsardzibas likuma noteiktie... Priekulu novada pašvaldiba.
  • : Ikškiles novada pašvaldiba aicina pieteikties kandidatus Tinužu pamatskolas direktora amata vakancei Tinužu pamatskola reorganizacijas procesa 2018./2019.macibu gada uzsaks darbibu ka Tinužu sakumskola. Konkursa nolikums un pašvaldibas domes lemums par Tinužu pamatskolas reorganizaciju... Ikškiles novada pašvaldiba.
  • : - Nodrošinat kvalitativu sporta izglitibas procesu iestade. - Veikt sporta pasakumu kalendara plana izstradi. - Piedalities sporta skolas sacensibu organizešana. - Nodrošinat atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei. - Vadit metodisko darbu sporta pedagogiem. Papildus prasibas:... Salaspils sporta skola.