Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Directores de servicios de educación' en Letonia.

  • : Galvenie pienakumi: Nodrošinat skolas darbibu saskana ar pastavošo likumdošanu. Vadit unnodrošinat skolas saimniecisko darbibu. Prasibas pretendentam: izglitiba atbilst Izglitibas likuma un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo... Ligatnes novada dome.
  • : Kekavas novada pašvaldiba, reg.Nr.90000048491, izsludina konkursu uzKEKAVAS NOVADA SPORTA SKOLAS DIREKTORA/-ES amatuPretendentiem izvirzitas prasibas:•    bakalaura/magistra grads pedagogija vai izglitiba vai otra limena profesionala augstaka izglitiba pedagogija, vai otra limena profesionala... KEKAVAS NOVADA PAŠVALDIBA.
  • :               Aluksnes Muzikas skola (Reg. Nr. 4476902334)izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto direktora vietnieka amatu  ( nepilna slodze 0,5)                    Galvenie darba pienakumi:                     planot un... ALUKSNES NOVADA PAŠVALDIBA.
  • : Ikškiles novada pašvaldiba atkartoti izsludina konkursu Ikškiles vidusskolas direktora amatam Informacija par vakanci: 1 amata vieta, 40 stundas nedela, darba ligums tiks noslegts uz nenoteiktu laiku. Paredzama darba tiesisko attiecibu uzsakšana 2017.gada augusts. Bruto darba... Ikškiles novada pašvaldiba.
  • : Vadit un kontrolet macibu un audzinašanas darbu interešu izglitibas iestade. Velama pieredze amata un vides izglitibas joma. Planot un organizet iestades interešu izglitibas darbu. Sekot interešu izglitibas programmu realizešanas gaitai, organizet jaunu programmu izstradašanu.... RIGAS DABASZINIBU SKOLA.
  • : Pašvaldibas iestade “Ventspils pilsetas domes Izglitibas parvalde” izsludina atklatu konkursu uz Ventspils pilsetas pašvaldibas visparejas izglitibas iestades “Parventas pamatskola” direktora amatu Dzives un darba aprakstu (CV), konkreti noradot laika periodus, iegutas izglitibas... 'VENTSPILS PILSETAS DOMES IZGLITIBAS PARVALDE'.