Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Directores de políticas y planificación' en Letonia.

  • : Finanšu ministrija aicina pievienoties savai komandai energisku, jauniem izaicinajumiem gatavu kolegi Nodoklu administrešanas un sabiedribas interešu politiku departamenta direktora amatam Ja Jums ir:?    augstaka akademiska vai otra limena augsta profesionala izglitiba ekonomikas,... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
  • : MES PIEDAVAJAM -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz nenoteiktu laiku-    stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 1103 euro lidz 1450 euro)... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
  • : Gramatvedibas un revizijas politikas departamenta Komercsabiedribu revizijas politikas un uzraudzibas nodalas vaditaja vietnieks/ce -inspektors/-eGramatvedibas un revizijas politikas departaments ir strukturvieniba, kas izstrada valsts politiku gramatvedibas, tas parskatu joma un komercsabiedribu... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
  • : Rigas pilsetas pašvaldiba izsludina atklatu konkursu uz Rigas pilsetas Pardaugavas dzimtsarakstu nodalas vaditaja vietnieka amatu Rigas pilsetas Pardaugavas dzimtsarakstu nodalas vaditaja vietnieka amata pretendentam izvirzitas prasibas:-    Civilstavokla aktu registracijas likuma... Rigas pilsetas pašvaldiba.
  • : Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
  • : Energetikas departamenta Tirgus uzraudzibas nodalas vaditajs,kas gatavs/-a uznemties atbildibu par energetikas nozares regulešanu, patik izvirzit merkus un sasniegt rezultatus, un ir velme ar savu darbu publiskaja parvalde stradat sabiedribas laba Pienakumi:-    planot, organizet, koordinet... 'SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULEŠANAS KOMISIJA'.
  • : Parzinat Dabas aizsardzibas parvaldes meža ipašumus Organizet mežsaimnieciskos darbus (meža platibu atjaunošana, jaunaudžu kopšana, kvartalstigu kopšana u.c.) Meža apsardzibas u un aizsardzibas, un meža ugunsdrošibas preventivo pasakumu administrešana sadarbiba ar atbildigajiem... Dabas aizsardzibas parvalde.
  • : •    planot, vadit, parraudzit un kontrolet Sportistu aprupes departamenta Aprupes nodalas masu un masieru darbu;•    piedalities sportistu un bernu ar paaugstinatu fizisko slodzi un skolenu fizisko un funkcionalo speju noteikšana pec EUROFIT metodes        Centra un izbraukumos... Valsts sporta medicinas centrs.
  • : Aicinam pieteikties pretendentus uz vakanto Dokumentu parvaldibas sektora vaditaja amatu Nodrošinajuma valsts agenturas Administrativi-juridiska un iepirkumu nodrošinajuma departamenta Administrativaja nodala Dokumentu parvaldibas sektora vaditaja uzdevums ir nodrošinat efektivu agenturas... Nodrošinajuma valsts agentura.