Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Directores generales y gerentes generales' en Letonia.

  • : TUKUMA NOVADA DOME izsludina konkursu uz Tukuma novada pašvaldibas kapitalsabiedribas Sabiedribas ar ierobežotu atbildibu „Irlavas Sarkana Krusta slimnica” valdes locekla amatu. Galvenie amata pienakumi atbilstigi Konkursa nolikuma 15.punkta minetajam: Pamatdarbibas nodrošinašana... Tukuma novada Dome.
  • : 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: apgaismes iericu vairumtirdznieciba 1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Riga, Rušonu iela 30 - 15, LV-10572. Prasibas:2.1. darba pieredze lidzigaja amata ne mazak par 3 gadiem;2.2. labas iemanas darba ar datortehniku; MS Office,... Sibmeks, SIA.
  • : 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: ekonomika (bizness) un lauksaimniecibas ražošanas parvaldišana1.2. darba apraksts:1.2.1. izstradat un realizet biznesa planus (biznesa strategijas),1.2.2. pienemt lemumus par komercsabiedribas darbibas planojumu un attistibu,1.2.3. pildit savus pienakumus, mazinot... Egg Energy, SIA.
  • : AS Norvik banka aicina sava komandaPiedavatais amatsViceprezidents uznemumu apkalpošana Galvenie darba pienakumi: -    vadit bankas korporativo klientu apkalpošanas strategijas iztradi un koordinet biznesa attistibu; -    vadit komandu, kura realize korporativo klietnu apkalpošanu... NORVIK BANKA, AS.
  • : BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDIBA aicina darba pašvaldibas kapitalsabiedribas SIA „BN KOMFORTS” valdes locekli Prasibas pretendentam:        Augstaka izglitiba inženierzinatnes, tiesibu zinatnes, ekonomika vai uznemejdarbibasvadiba;    atbilstiba Publiskas personas kapitala dalu... Burtnieku novada pašvaldiba.
  • : Sakara ar  uznemuma attistibu un investiciju ieguldišanu  jaunas ražotnes attistiba SIA “iCotton”, izsludina konkursu uz jaunu vakanci – RIKOTAJDIREKTORS Prasibas: · Augstaka izglitiba menedžmenta, uznemuma vadiba; · Pieredze ražošanas uznemuma vadišana, vismaz 5 gadi... iCotton, SIA.
  • : Sakara ar  uznemuma attistibu un investiciju ieguldišanu  jaunas ražotnes attistiba SIA “iCotton”, izsludina konkursu uz jaunu vakanci – RIKOTAJDIREKTORS Prasibas: · Augstaka izglitiba menedžmenta, uznemuma vadiba; · Pieredze ražošanas uznemuma vadišana, vismaz 5 gadi... iCotton, SIA.
  • : „Kulturas ministrija (registracijas Nr.90000042963) izsludina atklatu konkursu uz valsts sabiedribas ar ierobežotu atbildibu „Mihaila Cehova Rigas Krievu teatris” valdes locekla amatu. Prasibas pretendentiem/-em:-    nevainojama reputacija;-    akademiska augstaka vai otra... 'LR KULTURAS MINISTRIJA'.
  • : Tukuma novada dome izsludina konkursu uz vakanto Tukuma novada pašvaldibas kapitalsabiedribas Sabiedribas ar ierobežotu atbildibu “Irlavas Sarkana Krusta slimnicas valdes locekla amatu. Galvenie amata pienakumi (atbilstigi konkursa nolikumam) : Pamatdarbibas nodrošinašana... Tukuma novada Dome.
  • : Priekulu novada pašvaldiba, Cesu novada pašvaldiba un Latvijas Olimpiska komiteja aicina darba SIA “Cesu Olimpiskais centrs” valdes priekšsedetaju pilnas slodzes darbam. Prasibas kandidatiem: Videja vai augstaka izglitiba; Prasmes darba ar datoru; Merktieciga, aktiva un radoša... CESU OLIMPISKAIS CENTRS, SIA.