Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Directores generales y gerentes generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Directores generales y gerentes generales' en Letonia.

  • VADITAJS /DIREKTORS /GENERALDIREKTORS /PARVALDNIEKS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /IZPILDDIREKTORS /PR. SIA CIDIKIs, Registracijas Nr. 40203069963, darbibas nozare - Citur neklasificeti profesionalie, zinatniskie un tehniskie pakalpojumi (NACE 2.red. 74.90) VADITAJS/ DIREKTORS/ GENERALDIREKTORS/ PARVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSEDETAJS/ PRIEKŠNIEKS/GENERALSEKRETARS... CIDIKIs, SIA.
  • VALDES LOCEKLIS. Galvenie pienakumi: pašvaldibas kapitalsabiedribas vadišana atbilstoši nozares, pilsetas un kapitalsabiedribas attistibas strategijai, nodrošinotnormativo aktu nosacijumu ieverošanu; valdes kompetence ietilpstošo lemumu pienemšana visos kapitalsabiedribas darbibas jautajumos; ... JELGAVAS PILSETAS DOME.
  • KOMERCDIREKTORS. Mekle komercdirektoru Nodrošinat finanšu administrativo vadibu, veikala darbibu un ta rezultatiem, uzturet klientu apkalpošanas kulturu, pozitivu attieksmi. Nekustama ipašuma uzturešana. Palielinat klientu piesaisti, veikt personala atlasi. Veikt veikala saimniecisko parraudzibu, drošibu.... BAUSKAS BUVNIEKS un CO, SIA.
  • VADITAJS /DIREKTORS /GENERALDIREKTORS /PARVALDNIEKS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /IZPILDDIREKTORS /PR. Uznemums aicina darba VADITAJU/ DIREKTORu/ GENERALDIREKTORU/ PARVALDNIEKU/?PREZIDENTU/ VICEPREZIDENTU/ IZPILDDIREKTORU/ PRIEKŠSEDETAJU/ PRIEKŠNIEKU/ GENERALSEKRETARU (Profesiju klasifikatora profesijas kods 1120 01) darba vakanci ar sekojošam darbadeveja prasibam darbiniekam un darba liguma... ND Foundation, SIA.
  • KOMERCDIREKTORS. Uznemuma strategiska planošana, administrešana, klientu (pateretaju un ražotaju) tirdzniecibas pakalpojumu savstarpejo tiesibu un pienakumu nodrošinašana. Organizet un optimizet precu iepirkšanu un pardošanu, veikt precu apgrozijuma uzskaiti un kontroli, sagatavot komerciala rakstura... ESCARGOT TEAM, SIA.