Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Personal directivo de la administración pública' en Letonia.

  • : Ventspils pilsetas dome  izsludina atklatu konkursu uz Ventspils pilsetas pašvaldibas iestades “Ventspils pilsetas domes Izglitibas parvalde” vaditaja amatu: Mes piedavajam: • iespeju stradat profesionala un dinamiska komanda, labus darba apstaklus; • individualas izaugsmes,... 'VENTSPILS PILSETAS DOME'.
  • : ? ?Valsts kanceleja izsludina konkursu uzNEATLIEKAMAS MEDICINISKAS PALIDZIBAS DIENESTA DIREKTORA amatu Piedavajam darbu atbildigam un merktiecigam vaditajam veselibas ministra paklautiba esoša iestade, kuras darbibas merkis ir istenot vienotu valsts politiku neatliekamas mediciniskas palidzibas... 'VALSTS KANCELEJA'.
  • : Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” aicina darba direktora vietnieku  administrativi saimnieciskajos jautajumos uz nenoteiktu laiku. Prasibas pretendentam: 1.limena profesionala augstaka izglitiba namu apsaimniekošana; augstaka izglitiba finanšu vai gramatvedibas apakšnozare... 'VALMIERAS PILSETAS PAŠVALDIBA'.
  • : „ Ligatnesnovada pašvaldibas agentura “Ligatnes novada Kulturas un turisma centrs” izsludinapretendentu pieteikšanos vakancei Ligatnes turisma centra vaditajs  Ligatnes novada pašvaldibas agenturas “Ligatnes novada Kulturas unturisma centra” strukturvieniba Turisma informacijas... Pašvaldibas agentura "Ligatnes novada kulturas un.
  • : Valmieras pilsetas pašvaldiba reorganize Valmieras vajdzirdigo  bernu internatvidusskolu – attistibas centru un Valmieras pilsetas specialo pirmsskolas izglitibas iestadi „Bitite”, tas apvienojot un izveidojot jaunu Valmieras pilsetas pašvaldibas paklautiba esošu izglitibas iestadi.... 'VALMIERAS PILSETAS PAŠVALDIBA'.