Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Personal directivo de la administración pública' en Letonia.

  • : Rujienas novada pašvaldiba aicina pieteikties konkursam uz vakanto iestades Socialas aprupes centrs Lode vaditaja amata vietu Galvenie amata pienakumi: * Vada un organize aprupes centra darbu, nodrošina darbibas nepartrauktibu;* Nosaka aprupes centra darbinieku kompetenci un atbildibu;*... Rujienas novada pašvaldiba.
  • : Saulkrastu novada dome mekle radošu UN ENERGISKU pašvaldibas agenturas “SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS”   DIREKTORU Galvenie amata pienakumi : planot un vadit agenturas darbu, noteikt agenturas darbibas virzienus un darbibas prioritates, izstradat agenturas... Saulkrastu novada dome.
  • : Kulturas ministrija (registracijas Nr.90000042963) izsludina atklatu konkursu uz valsts sekretara vietnieka kulturpolitikas jautajumos ieredna amata vietu uz nenoteiktu laiku. Galvenie pienakumi: - savas kompetences ietvaros planot, vadit, organizet un kontrolet politikas izstadi, tas istenošanu,... 'LR KULTURAS MINISTRIJA'.
  • : Cesvaines turisma informacijas centra vaditaja amats.Prasibas pretendentiem:      - augstaka izglitiba;     - velama izglitiba vai darba pieredze turisma joma;     - izpratne par uznemejdarbibu;     - komunikacijas prasmes;     - svešvalodu zinašanas;     - organizatoriska... Cesvaines novada dome.
  • : Pirmsskolas izglitibas iestades “Zilite” vaditajs Prasibas amata pretendentiem/-em: Augstaka pedagogiska izglitiba atbilstoši Izglitibas likuma un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo kvalifikaciju un profesionalas pilnveides kartibu... 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
  • :  LIEZERES PAGASTA PARVALDES VADITAJA AMATs. Pretendentiem/-em tiek izvirzitas šadas minimalaskvalifikacijas prasibas: Augstaka vai videja izglitiba; Pieredze darba vadoša amata; B kategorijas autovaditaja aplieciba; Datorprasmes (darbs ar dokumentu apstradesprogrammam). Ka... Madonas novada pašvaldiba.
  • : Ventspils pilsetas dome  izsludina atklatu konkursu uz Ventspils pilsetas pašvaldibas iestades “Ventspils pilsetas domes Izglitibas parvalde” vaditaja amatu: Mes piedavajam: • iespeju stradat profesionala un dinamiska komanda, labus darba apstaklus; • individualas izaugsmes,... 'VENTSPILS PILSETAS DOME'.