Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Finlandia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Finlandia.

  • Kansainvälisyys- ja kotouttamispäällikkö. TYÖPAIKAN ESITTELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin...
  • Projektipäällikkö. Sallan kunta julistaa haettavaksi projektipäällikön (kokoaikainen) määräaikaisen toimen. Rahoituspäätös on saatu ajalle 1.4.2018-30.9.2019. Hankkeen tavoitteena on luoda kyliin hajautetun luontolähtöisen työhön kuntoutuksen toimintamalli, jossa kylät toimivat palveluntuottajina...
  • Kunnossapitopäällikkö. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kadut ja ympäristö vastuualue hakee kunnossapitopäällikköä monipuolisiin työtehtäviin toistaiseksi voimassaolevaan virkaan. Kunnossapitopäällikkö vastaa kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapidon palveluyksiköstä. Palveluyksikköön...
  • Asiantuntija, Hallinto. ASIANTUNTIJA, HALLINTO Pyhärannan kunnan tuki- ja hallintopalveluihin haetaan ajalle 15.10.2018 - 31.12.2019 työsopimussuhteista määräaikaista HALLINNON ASIANTUNTIJAA. Työtehtäviin kuuluu kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen...
  • Hallitussihteeri. TYÖPAIKAN ESITTELY Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriö muodostettiin vuoden...
  • Opetusneuvos. TYÖPAIKAN ESITTELY Opetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja...
  • Erityisasiantuntija. TYÖPAIKAN ESITTELY Työllisyys ja toimivat markkinat -osaston vastuulla ovat työpolitiikka, työ- ja hyödykemarkkinoiden toimivuus ja siihen liittyvät elinkeinopoliittiset kysymykset sekä yritysten toimintaympäristöön liittyvän sääntelyn kehittäminen. Osaston perustehtävänä...
  • Opetusneuvos. TYÖPAIKAN ESITTELY Opetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja...
  • Neuvotteleva virkamies. TYÖPAIKAN ESITTELY Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. Ruokaosasto luo edellytyksiä ruoan alkutuotannolle ja jalostukselle sekä...