Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Finlandia > Profesores de enseñanza secundaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

141 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Finlandia.

 • Päätoiminen tuntiopettaja. Hyvinkään yhteiskoulun lukioon haetaan lukuvuodeksi 2018-2019 PÄÄTOIMISTA ENGLANNIN KIELEN TUNTIOPETTAJAA (aikuislinja 10 kurssia, päiväkoulu 7 kurssia) Haetaan joustavaa, itsenäiseen työhön pystyvää opettajaa, jolla on hyvät tvt-taidot Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät... Hyvinkään kaupunki.
 • Peruskoulun kotital. ja terveystiedon pt. tuntiop. Peruskoulun kotitalouden ja terveystiedon päätoimisen tuntiopettajan sijaisuus ajalle 1.8.2018-31.7.2019. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2... Juvan kunta.
 • Opettaja, matemaattiset aineet. Itä-Hämeen opisto hakee lukion matemaattis-luonnontieteelisten aineiden opettajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Pääasialliset opetettavat aineet ovat matematiikka, fysiikka ja kemia. Etuna on, jos voi opettaa myös biologiaa ja/tai maantietoa. Tehtävään valittavan on hallittava... Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö.
 • Lehtori. Salon kaupungin lasten ja nuorten palvelut julistaa haettavaksi perusopetuksessa määräaikaisesti ajalle 13.8.2018-14.5.2019: (322 142) Liikunnan lehtorin viransijaisuus, Perniön Yhteiskoulu. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen... Salon kaupunki.
 • Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoimine. Tehtävän kuvaus: Englannin ja ruotsin kielen päätoimisen tuntiopettajan tehtävä vuosiluokilla 7-9 Saarnilaakson koulussa. Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun... Espoon kaupunki.
 • Lukion matematiikan ja fysiikan lehtori. Sievin kunta julistaa haettavaksi lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin vuorotteluvapaan sijaisen ajalle 27.8.2018-21.2.2019. Hakijan tulee olla työtön työnhakija ennen työsuhteen alkua. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun... Sievin kunta.
 • Päätoiminen tuntiopettaja. Tehtäväkuvaus: Tarjoamme opettajalle mielenkiintoista ja monipuolista opetus- ja kasvatustehtävää koulumme ala- ja yläluokilla. Opetusta on pääasiassa käsityössä (tekninen) ja tieto- ja viestintätekniikassa. Myös muiden oppiaineiden opettaminen on mahdollista oman erityisosaamisen... Raseborgs stad - Raaseporin kaupunki.
 • Timlärare, matematik och kemi. Övernäs skola söker TIMLÄRARE i matematik och kemi, för tiden 13.8.2018-15.6.2019 Du är tydlig, flexibel, jämlik en samarbetsvillig person som har eleven i fokus med strävan att se hela eleven i inlärningsprocessen. Vi är en 1-9 -skola i centrum av Mariehamn med ca 420 elever. Totalt... Övernäs skola.
 • Lärare, stöd i svenska. Övernäs skola söker LÄRARE i svenska, för elever med annat modersmål (stöd i svenska), för tiden 1.8.2018-31.7.2019 Du är tydlig, flexibel, jämlik en samarbetsvillig person som har eleven i fokus med strävan att se hela eleven i inlärningsprocessen. Vi är en 1-9 -skola i centrum... Övernäs skola.
 • Liikunnan ja terveystiedon opettajan sijaisuus. Tehtäväkuvaus: Karjaan yhteiskouluun ja lukioon etsitään liikunnan- ja terveystiedon opettajan sijaista alkaen 10.8.2018. Opetukseen sisältyvät poikien liikunta yläkoulussa, lukion liikunnankursseja ja terveystietoa molemmissa kouluissa, yhteensä noin 24 tuntia. Sijaisuuden kestoa ei... Raseborgs stad - Raaseporin kaupunki.
 • Tekstiilityön määräaikainen lehtori. Ranuan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi yläasteen tekstiilityön lehtorin määräaikainen virka 1.8.2018-1.6.2019. Opetusta on vuosiluokilla 6-9 sekä lukiossa. Tekstiilityön aineenopetuksen lisäksi tehtävään sisältyy elämänkatsomustiedon ja terveystiedon opetusta sekä... Ranuan kunta.
 • saksan ja ranskan tuntiopettaja. TÖÖLÖN YHTEISKOULU on yksityinen n. 1100 oppilaan ja opiskelijan oppilaitos, jossa toimivat peruskoulun vuosiluokat 7. - 9. ja lukio sekä iltaisin aikuislukio. Haemme yläkouluun saksan ja ranskan tuntiopettajaa 1.8.2018 - 31.7.2019 Hakijalta edellytämme vankkaa aineenhallintaa ja pedagogisia... TÖÖLÖN YHTEISKOULU OY.
 • ranskan tuntiopettaja. TÖÖLÖN YHTEISKOULU on yksityinen n. 1100 oppilaan ja opiskelijan oppilaitos, jossa toimivat peruskoulun vuosiluokat 7. - 9. ja lukio sekä iltaisin aikuislukio. Haemme lukioon ja yläkouluun ranskan tuntiopettajaa 1.8.2018 - 31.7.2019 Hakijalta edellytämme vankkaa aineenhallintaa ja... TÖÖLÖN YHTEISKOULU OY.
 • Musiikin tuntiopettaja. TÖÖLÖN YHTEISKOULU on yksityinen n. 1100 oppilaan ja opiskelijan oppilaitos, jossa toimivat peruskoulun vuosiluokat 7. - 9. ja lukio sekä iltaisin aikuislukio. Haemme yläkouluun musiikin tuntiopettajaa 1.8.2018 - 31.7.2019 Hakijalta edellytämme aineenhallintaa ja pedagogisia taitoja... TÖÖLÖN YHTEISKOULU OY.
 • Suomi toisena kielenä aineenopettaja. Suomi toisena kielenä aineenopettajan sivutoiminen työ Vantaan seudun steinerkoulussa. S2-opettajan ovat tunnit perusasteella. Tehtävään valitun tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rekisteriote. outimaria.rousu#vantaansteinerkoulu.fi , sivutoiminen Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry.
 • Kielten lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus. Kielten lehtorin viransijaisuus (142175) sijoittuu Liperin yläkouluun. Opetettavana kielenä ruotsi. Liperin koulu on n. 540 oppilaan yhtenäinen peruskoulu. Koululle haetaan opettajaa, joka toimii aktiivisesti kehittäen. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä positiivista... Liperin kunta.
 • Polish L1 language teacher. European School of Helsinki is a state school which started its operation in autumn 2008. There are three language sections in the school: English, French and Finnish. The two-year nursery cycle starts at the age of four, the five-year primary cycle at the age of six and the secondary cycle... Helsingin eurooppalainen koulu.
 • S2-opettaja. Haemme Lappeen koululle tuntiopettajaa opettamaan suomi toisena kielenä tunteja vuosiluokille 1. - 6. ja varhennettua kielenopetusta englannin kielellä .1. vuosiluokalle ajaksi 1.8.2018 - 31.7.2019.   Suomi toisena kielenä tunteja on viikossa vähintään 16. Lisäksi varhennettua kielenopetusta... Lappeenrannan kaupunki.
 • Lektor i modersmål och litteratur. Lojo stad anställer lektor i modersmål och litteratur till Virkby gymnasium. Behörighetskraven enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98) ( http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986 ). Betyg och intyg som påvisar behörigheten... Lohjan kaupunki.
 • Matemaattisten aineiden lehtori. Keminmaan kunnan sivistyspalveluissa on haettavana Perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka (3071) 8.8.2018 alkaen kelpoisuudella opettaa matematiikkaa. Toimipaikkana on Keminmaan keskuskoulu (vuosiluokat 7-9). Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.... Keminmaan kunta.
 • Lehtori, IB-ruotsi ja ruotsi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Ressun lukio Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Rakennamme palvelujamme yhdessä... Helsingin kaupunki.
 • Opettaja, vieras kieli. European School of Helsinki is a state school which started its operation in autumn 2008. There are three language sections in the school: English, French and Finnish. The two-year nursery cycle starts at the age of four, the five-year primary cycle at the age of six and the secondary cycle... Helsingin eurooppalainen koulu.
 • Yläasteen ja lukion lehtori. Virolahden kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaisesti ajalle 7.8.2018-1.6.2019 liikunnan lehtorin viransijaisuus (ensisijainen sijoituspaikka Virolahden yläaste ja lukio). Hakemukseen on liitettävä CV ja kelpoisuustodistukset. Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat... Virolahden kunta.
 • Oppilaanohjauksen lehtori. Tehtävän kuvaus: Kilterin koulu on n. 550 oppilaan ja 45 opettajan ammattitaitoinen ja oppilaat osallistava työyhteisö, joka sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella Länsi-Vantaalla. Koulussamme on vuosiluokat 7 - 9, yläkoulun ruotsin kielikylpyluokka ja pienluokka jokaisella... Vantaan kaupunki.
 • Päätoiminen tuntiopettaja, venäjän kieli. ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUTUSPALVELUISSA on haettavana Määräaikaisesti ajalle 1.8.2018-17.3.2019 Päätoimisen tuntiopettajan sijaisuus (opetettava aine venäjän kieli). Opetusta on useammalla koululla, pääkouluna Korkalovaaran peruskoulu. Kelpoisuus edellä mainittuun virkaan määräytyy... Rovaniemen kaupunki.
 • Virkasuhteinen päätoiminen tuntiopettaja. Kauhavan kaupunki julistaa haettavaksi virkasuhteisen päätoimisen tuntiopettajan (opetusaineina liikunta 11 t, uskonto 5 t, maantieto 4 t) tehtävän määräaikaisesti ajalle 1.8.2018-31.7.2019. Tehtävän sijoituspaikkana on Kortesjärven yhtenäiskoulu. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät... Kauhavan kaupunki.
 • Historian ja yhteiskuntaopin lehtorin sijaisuus. Haemme historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viransijaista vuosiluokille 7-9. Tehtävään kuuluu myös kaupallisten aineiden opettamista sekä elämänkatsomustietoa. Arvostamme yhteistyökykyä sekä halua kehittyä opettajana. Viransijaisuuden kesto on 10.8. - 31.5.2019. Kelpoisuusehtona... Hämeenkyrön kunta.
 • Lukion päätoiminen tuntiopettaja. Haemme Kuusankosken lukioon päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019. Tehtäviin kuuluvat lukion erityisopettajan ja opinto-ohjauksen tehtävät. Sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa on Kuusankosken lukio. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen... Kouvolan kaupunki.
 • Perusopetuksen ja lukion lehtorin perhevapaasijais. Tuusulan kunnan opetustoimen kehittyvät ja pedagogisesti laadukkaat koulut mahdollistavat oppilaslähtöisen ja tuloksellisen oppimisen kaikille kunnan oppilaille. Tuusulan kunta hakee: Jokelan kouluun ja Tuusulan lukion Jokelan toimipisteeseen perusopetuksen ja lukion lehtorin perhevapaasijaista... Tuusulan kunta.
 • Lehtori, matemaattiset aineet. Pelkosenniemen kunnan yhtenäisessä peruskoulussa on uudelleen haettavana Määräaikainen matemaattisten aineiden lehtorin virka lukuvuodelle 7.8.2018-1.6.2019, määräaikaisuuden perusteena on virkavapauden sijaisuus. Aikaisemmat hakemukset otetaan valinnassa huomioon. Opetettaviin aineisiin... Pelkosenniemen kunta.
 • Lukion päätoiminen tuntiopettaja. Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana lukion päätoimisen tuntiopettajan tehtävä (musiikki) ajalle 17.9.2018 - 1.6.2019. Sijoituskoulu on Kuopion taidelukio Lumit. Tarjoamme jokaiselle taidelinjan opiskelijalle mahdollisuuden osallistua taiteen tekemiseen meillä... Kuopion kaupunki työnantajapalvelu.
 • Peruskoulun kotitalouden lehtori. Siikalatvan kunnan koulutoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten peruskoulun kotitalouden lehtorin virka nro 311 ajalle 7.8.2018-1.6.2019. Viran sijoituspaikka virkasuhteen alussa on Pulkkilan peruskoulu. Virka on Siikalatvan kunnan virka ja sijoituspaikka kunnan... Siikalatvan kunta.
Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · >>