Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

68 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Finlandia.

 • : Bildningsnämnden i Närpes lediganslår ånyo en tjänst som ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap (0026) gemensam för Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium från den 1.8.2018. De som sökt tjänsten tidigare kvarstår som sökande om de så önskar. Tjänsten är i dagsläget... Närpes stad.
 • : Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en ordinarie tjänst som ämneslärare i engelska samt modersmål och litteratur från den 1.8.2018. Initialplacering är Närpes högstadieskola. Närpes högstadieskola har inkommande läsår ca 270 elever. Vi förväntar oss att du är väl insatt... Närpes stad.
 • : Beskrivning av jobbet: Timlärare i judisk religion i Mattlidens skola för svenskspråkiga elever i Esbo ca. 2h i veckan. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Behörighetskrav: Ämneslärare i judisk religion. timlärare i bisyssla,... Espoon kaupunki.
 • : Lärare i bildkonst och textilslöjd. En av Kotka Svenska Samskolas eldsjälar och skolans mångåriga lärare i bildkonst och textilslöjd Lena går i pension efter det här läsåret. Vi söker en lärare i bildkonst och textilslöjd för grundskolan och gymnasiet. Du hittar mera information... KOTKA SVENSKA SAMSKOLAS GARANTIFÖRENING R.F.
 • : Oxhamns skola är en skola med ca 570 elever i åk 6 - 9 inom den grundläggande utbildningen. I åk 7 - 9 finns också språkbadsklasser med svenska elever i finskt språkbad. Vi har därför också ett nära samarbete med den finska skolan på motsvarande nivå. Målet för verksamheten... Jakobstad Stad.
 • : Oxhamns skola är en skola med ca 570 elever i åk 6 - 9 inom den grundläggande utbildningen. I åk 7 - 9 finns också språkbadsklasser med svenska elever i finskt språkbad. Vi har därför också ett nära samarbete med den finska skolan på motsvarande nivå. Målet för verksamheten... Jakobstad Stad.
 • : En skola i tiden Vi i Jakobstads gymnasium har glädjen att få arbeta i en modern studiemiljö. Här finns bland annat ändamålsenliga klassrum med ny teknik, ett stort auditorium och en ljus och rymlig restaurang . Skolan ligger mitt i staden invid skolparken och vi har nära till idrottsanläggningar,... Jakobstad Stad.
 • : En skola i tiden Vi i Jakobstads gymnasium har glädjen att få arbeta i en modern studiemiljö. Här finns bland annat ändamålsenliga klassrum med ny teknik, ett stort auditorium och en ljus och rymlig restaurang . Skolan ligger mitt i staden invid skolparken och vi har nära till idrottsanläggningar,... Jakobstad Stad.
 • : En skola i tiden Vi i Jakobstads gymnasium har glädjen att få arbeta i en modern studiemiljö. Här finns bland annat ändamålsenliga klassrum med ny teknik, ett stort auditorium och en ljus och rymlig restaurang . Skolan ligger mitt i staden invid skolparken och vi har nära till idrottsanläggningar,... Jakobstad Stad.
 • : Lopen kunnassa on haettavana päätoimisen tuntiopettajan tehtävä (010) yläkoulussa ja lukiossa ajalle 5.3.-2.6.2018. Opetettavat aineet ovat musiikki ja liikunta. Opetustunteja on 18 tuntia viikossa, joista 16 tuntia musiikkia ja 2 tuntia liikuntaa. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen... Lopen kunta.
 • : Perhon kunta julistaa haettavaksi TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LIIKUNNAN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN   Perhon yläkouluun ja lukioon. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (968/1998) mukaisesti. Eduksi katsomme käytännön kokemuksen,... Perhon kunta.
 • : Pirkkalan kunta hakee vakituiseen virkaan lukion lehtoria 1.8.2018 alkaen, opetusaineina terveystieto ja liikunta. Sijoituspaikkana viran alkaessa on yhteislukio. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Edellytämme... Pirkkalan kunta.
 • : Yrkesinstitutet Prakticum är en skola med många möjligheter. Prakticum är den enda yrkesläroanstalten i huvudstadsregionen som ordnar yrkesutbildning på svenska inom ett flertal branscher, både för unga och vuxna. Skolans enheter finns i Helsingfors, Borgå och Esbo. Yrkesinstitutet... Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab.
 • : För läsåret 2018-2019 lediganslås vid det svenskspråkiga skolväsendet I Pargas stad följande uppgift i huvudsyssla: Timlärare i engelska, Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola Timläraruppgifterna är alla i huvudsyssla. Behörighet enligt F om behörighetsvillkoren för personal... Pargas stad/Paraisten kaupunki.
 • : Nousiaisten kunnan sivistysosastolla on haettavana kotitalouden päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 1.8.2018 alkaen. Opetustunnit ovat ensisijaisesti yhtenäiskoulun 7. - 9.-luokilla. Hakijalta toivotaan kokemusta ja/tai kiinnostusta pitää 5. - 6.-luokkalaisille... Nousiaisten kunta.
 • : Koulumme pitkäaikaisen kieltenopettajan jättäessä työelämän, haemme luokille 1-9 englannin ja toisen kotimaisen kielen opettajaa. Eduksi luetaan perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan. Tuntimäärä on noin 10 viikkotuntia, mutta jatkossa saattaa olla mahdollisuus päätoimisuuteen. ... Etelä-Pohjanmaan steinerkouluyhdistys ry.
 • : Haemme Mansikkalan koulukeskukseen päätoimista tuntiopettajaa (käsityö, tekninen työ) toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2018 alkaen. Pääosa opetuksesta on luokilla 7-9, mutta joitakin tunteja on myös alemmilla vuosiluokilla. Opetustunteja on alustavasti 16-18 viikossa.... Imatran kaupunki.
 • : Haemme Kosken koulukeskukseen englannin ja ruotsin kielen lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2018 lukien. Opetusta sekä ylä- että alakoulussa. Tehtävään kuuluvat myös luokanvalvojan tehtävät. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön... Imatran kaupunki.
 • : Haettavana on PERUSOPETUKSEN LEHTORIN virka Rajakylän koulussa. Opetettavana aineena islamin uskonto. Opetustunteja on useissa kaupungin kouluissa. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat... Oulun kaupunki.
 • : Liperin kuntaan haetaan vakituista päätoimista englannin kielen tuntiopettajaa. Tuntiopettajan pääkoulu lukuvuonna 2017-2018 on Viinijärven koulu, jossa opetustunneista noin puolet. Lisäksi opetusta kunnan muissa kouluissa. Viinijärven koulu on n. 160 oppilaan inklusiivinen alakoulu.... Liperin kunta.
 • : Haettavana on LUKION LEHTORIN virka Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Opetettavina aineina uskonto ja psykologia. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset... Oulun kaupunki.
 • : Haettavana on TUNTIOPETTAJAN virkasuhteinen tehtävä Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Opetettavana aineena opinto-ohjaus. Tehtävään kuuluu myös mahdollisesti toisen lukiossa opetettavan aineen opetus. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista... Oulun kaupunki.
 • : Haettavana on PERUSOPETUKSEN LEHTORIN virka Metsokankaan koulussa. Opetettavina aineina matematiikka, fysiikka ja kemia. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset... Oulun kaupunki.
 • : Haettavana on PERUSOPETUKSEN LEHTORIN virka Länsituulen koulussa. Opetettavina aineina matematiikka, fysiikka ja kemia. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset... Oulun kaupunki.
 • : Haettavana on PERUSOPETUKSEN LEHTORIN virka Ritaharjun koulussa. Opetettavina aineina historia ja yhteiskuntaoppi. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset... Oulun kaupunki.
 • : Haettavana on TUNTIOPETTAJAN virkasuhteinen tehtävä Oulujoen koulussa. Opetettavana aineena englanti. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään... Oulun kaupunki.
 • : Haettavana on PERUSOPETUKSEN LEHTORIN virka Pitkäkankaan koulussa. Opetettavana aineena kotitalous. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään... Oulun kaupunki.
 • : Haettavana on PERUSOPETUKSEN LEHTORIN virka Kastellin koulussa. Opetettavina aineina englanti ja ruotsi. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään... Oulun kaupunki.
 • : Haettavana on PERUSOPETUKSEN LEHTORIN virka Ritaharjun koulussa. Opetettavina aineina englanti ja ruotsi. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään... Oulun kaupunki.
 • : Haettavana on PERUSOPETUKSEN LEHTORIN virka Pitkäkankankaan koulussa. Opetettavana aineena kotitalous. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään... Oulun kaupunki.
 • : Haettavana on PERUSOPETUKSEN LEHTORIN virka Ritaharjun koulussa. Opetettavana aineena matematiikka. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään... Oulun kaupunki.
 • : Haettavana on TUNTIOPETTAJAN virkasuhteinen tehtävä Niemenrannan koulussa. Opetettavina aineina englanti ja ruotsi. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset... Oulun kaupunki.