Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

27 ofertas de trabajo de 'Reguladores y operadores de máquinas herramientas' en Estonia.

 • : töökogemus tootmises; normaalne füüsiline vorm; õppimisvõimeline, hoolikas, täpne. summutite pooltoodete valmistamine eelhäälestatud metallitöötlemispinkidel, toodete kvaliteedi kontroll.tööd arenevas ettevõttes, väljaõpet kohapeal.töö sobib ka naistele. Universal Industries Osaühing.
 • : tehniline taip, täpsus, korrektsus ja kohusetunne tööülesannete täitmiselrootorite komplekteerimine; rootorite mõõtu treimine vastavalt joonistele; võlli visuaalne kontroll ja õgvendamine; rootorite tasakaalustamine ja markeerimine; värvimine ja pakkimine esmast väljaõpet; stabiilseid... Aktsiaselts Kolmeks.
 • : detailide töötlemine CNC pinkidel; kontroll vastavalt kontrolljuhenditele ning valmistoodangu komplekteerimine; pakkimine väljaõpet; meeldivat töökeskkonda; toredat kollektiivi; sportimise võimalusitöö toimub kahes vahetuses: I nädal hommikul 6.00-14.30, II nädal õhtul 14.30-23.00... International Aluminium Casting Tartu AS.
 • : töökogemus tootmises; erialane kutseharidus või keskharidus; jooniste lugemise oskus; õppimisvõime, loogilise mõtlemise võime, ruumiline kujutlusvõime; vastutustunne, hoolikus, täpsus. Kasuks tuleb troppija ja tõstukijuhi tunnistus. arvutiprogrammjuhtimisega seadmete seadistamine,... Universal Industries Osaühing.
 • : sobid meile hästi, kui sul on tehniline taip ja füüsiline vastupidavus, oled kohusetundlik, töökas ja hoolas.Sinu tööks on panna tööjooniste järgi kokku erinevaid elektrikomponente, mida kasutatakse näiteks kraanadel. Väljaõpe toimub kohapeal. Sinu komplekteeritud juhtkilbid reisivad... Aktsiaselts KONESKO.
 • : vähemalt 2-aastane töökogemus horisontaalsete ja vertikaalsete CNC freespinkidega; programmide lugemise ja puldist programmeerimise oskus; jooniste lugemise oskus; mõõtevahendite kasutamise oskus; töödistsipliini järgimine ja vastutustundlik töösse suhtumine töö arvjuhtimisega metallitöötluspinkidel;... Fortaco Estonia OÜ.
 • : treipingil opereerimine, detailide kvaliteedi kontrollimine, materjali tükeldamine ja ettevalmistamine, lukksepatööd, toodete komplekteerimine ja pakendaminetoetavat meeskonda, väljaõpet kohapeal, kaasaegseid töötingimusi, kaasalöömist meeskonnatöös, korralikke töövahendeid, tööriietust... Irontec OÜ.
 • : ootame Sind, kui: • Sa oled valmis töötama vahetustes • Sul on tehnikaalane haridus ja ka varasem töökogemus • Sa oskad lugeda tööks vajalikke jooniseid • tööd tehes jälgid rangelt ohutuse ja keskkonnakaitselisi tingimusi ning norme • oled nõudlik nii enda kui kolleegide... Enefit Kaevandused AS.
 • : hea füüsiline vorm, jooniste lugemise oskus ja tehniline taip. Kasuks tuleb varasem erialane töökogemus ja oskus sõita kahveltõstukiga/külglaadurigapakume täiskohaga tööd metalliettevõttes CNC plasmapingi ja lintsae operaatori töö tegemiseksstabiilset ja motiveerivat sissetulekut,... Osaühing Lumina Metall.
 • : erialane kutseharidus või töökogemus sarnasel ametikohal; teadmised metallide töötlemisest; oskus kasutada mõõteriistu; füüsiline vastupidavus, pingetaluvus, hea kuulmine ja nägemine; tähelepanelikkus, täpsus ja hoolsus tööülesannete täitmisel. Kasuks tuleb töökogemus TRAUB... AS HANZA Mechanics Tartu.
 • : oled korrektne ja kohusetundlik, tehnilise taibuga, püsiv ja järjekindel õppima uusi oskusi, vastupidav füüsiliseks tööks.pingioperaator valmistab etteantud programmide alusel metallitööpinkidel tootedetaile ning kontrollib valmistatavate detailide vastavust joonisele, seadistab ja... aktsiaselts Jalax.
 • : hea jooniste lugemise oskus; tehniline taiplikus ja hea füüsiline vorm. erinevate metallitöötluspinkidega töötamine (painutus, saagimine, freesimine, treimine ja puurimine).pinkide kasutamiseks vajaliku väljaõpet kohapeal, sõbraliku ja toetavat meeskonda ning enesetäiendamise võimalust. Osaühing ESTRUS STEEL.
 • : töökogemus CNC pingil, jooniste lugemisoskus, tootmisseadmete haldusoskus, hea töövõime, täpsus, korrektsus, kohusetundlikkus, ausus, tõstukijuhtimise oskus seadmete programmeerimine, paigaldus, haldamine ja hooldaminepüsivat töösuhet; häid töötingimusi uues tootmisettevõttes Bauxal OÜ.
 • : jooniste lugemise oskus, hea füüsiline vorm, hea nägemine ja kuulmine. Kasuks tuleb kutsekeskharidus või põhiharidus ja töökogemus tootmises.summutite pooltoodete valmistamine eelhäälestatud metallitöötlemispinkidel, toodete kvaliteedi kontroll.väljaõpet kohapeal. Universal Industries Osaühing.
 • : töökogemus tootmises, jooniste lugemise oskus, õppimisvõime, loogilise mõtlemise võime, ruumiline kujutlusvõime, vastutustunne, hoolikus, täpsus. Kasuks tuleb troppija ja tõstukijuhi tunnistus. arvutiprogrammjuhtimisega seadmete seadistamine, toodete valmistamine jooniste järgi vastavalt... Universal Industries Osaühing.
 • : • Materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel, vastavalt marsruutkaartidele. • Tunneb põhjalikult pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime ning kasutatavate materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid. •... Zircon Group OÜ.
 • : • Traat- ja mahterosioon pinkidele CAM programmide tegemine. • Mahterosioon pinkides kasutatavate elektroodide CAD projekteerimine. • Tööpinkide käsitlemine. • Teostatud operatsioonide nõuetekohane kontroll ja dokumenteerimine. • Mittevastavuse avastamisel sellest teatamine. •... Zircon Group OÜ.
 • : soovitavalt varasem töökogemus metallitööstuses; kandidaadilt ootame kohusetundlikust, töötahet ja orienteeritust meeskonnatööle; tööalane suhtluskeel on eesti või vene keel metallitööstuses CNC plasmalõikepingiga töötaminevajadusel väljaõpet; erialaseid koolitusi ja arenguvõimalusitöötamine... Aktsiaselts Valga Ferrum.
 • : soovitavalt kutseharidus; kasuks tuleb varasem töökogemus metallitööstuses Peamisteks tööülesanneteks on – pingi seadistamine, toodete/detailide valmistamine ja kontrollimine erinevatel metallitööseadmetel vastavalt nõutud tehnilistele tingimustele ning etteantud tähtajaks.võimalus... LAIG Estonia OÜ.
 • : soovitavalt kutseharidus; kasuks tuleb varasem töökogemus metallitööstuses Peamisteks tööülesanneteks on – pingi seadistamine, toodete/detailide valmistamine ja kontrollimine erinevatel metallitööseadmetel vastavalt nõutud tehnilistele tingimustele ning etteantud tähtajaks.võimalus... LAIG Estonia OÜ.
 • : tehniline taip; valmisolek töötada vahetustega ja meeskonnas (I vahetus 6.00-14.30 ja II vahetus 14.30-23.00); täpsus, korrektsus ja kohusetunne tööülesannete täitmiselrootorite komplekteerimine; rootorite mõõtu treimine vastavalt joonistele; võlli visuaalne kontroll ja vajadusel... Aktsiaselts Kolmeks.
 • : soovitatav töökogemus; erialane haridus ja/ või läbitud kursused; töötahe ja kohusetunne; töökeel on vene keel; arvutioskus tööks vajalikul tasemelerineva paksusega metall-lehtede lõikamine CNC juhtimisega plasmalõikepingil vastavalt etteantud programmile; töö vahetustega kella... Osaühing Shroma.
 • : hea jooniste lugemise oskus; tehniline taiplikus ja hea füüsiline vorm. erinevate metallitöötluspinkidega töötamine (painutus, saagimine, freesimine, treimine ja puurimine).pinkide kasutamiseks vajaliku väljaõpet kohapeal, sõbraliku ja toetavat meeskonda ning enesetäiendamise võimalust. Osaühing ESTRUS STEEL.
 • : CNC pinkidel töötamise kogemus; soovitavalt eriharidus metallitöötlemise erialal; tehniline taiplikkus; jooniste lugemise oskus; kohusetundlikkus, täpsus; arvutikasutusoskus; hea füüsiline vorm; kasuks tuleb soome keele oskustöötamine cnc painutuspingil Jeramet OÜ.
 • : kuna tegemist on rutiinse tööga, siis on oluline valmidus teha füüsiliselt rasket kuid rutiinset tööd. Kasuks tuleb tõstuki kasutamise oskusmetalli profiilide lõikus metallisaegavõimalust hiljem oskuserialadel edasi õppida. Vajadusel tööaja nihutamist üksikutel päevadel. Palju... Nordic Metal Works OÜ.
 • : töökogemus CNC treipingil; tehniline kutsekeskharidus; masinaehituse jooniste lugemise oskus; vastutustunne, ausus; soov ja võimekus õppimiseks ja arenemiseks; hea arvutioskus; vene keele oskus uute CNC treipinkide (TOS SUA 125NUM / 8000. (http://www.sub.cz/tos-celakovice/cnc-soustruhy/sua-125-numeric.aspx)... OÜ Well Technology.
 • : tehniline taiplikkus, kohusetundlikkus, kiire õppimisvõime, positiivne ellusuhtumine; valmisolek füüsiliseks tööks ja vahetustes töötamiseks; kasuks tuleb eelnev töökogemus ja tehniliste jooniste lugemise oskus; väljaõpe kohapealtöö erinevatel metallitöötlusseadmetel (painutuspink,... Scanfil Osaühing.