Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

33 ofertas de trabajo de 'Personal de los servicios de protección' en Estonia.

 • : vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; omad B-2 keeletunnistustpeamisteks tööülesanneteks on töö videovalvesüsteemidega, läbipääsurežiimi tagamine, ringkäikude tegemine, häiretele reageerimine. Töö on graafiku alusel E-R 20.00-08.00 ja L-P 08.00-08.00 Töö on vastutus-... USS Security Eesti AS.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B2 keeletaseme tunnistustturvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust turvatöötajana on sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : Vanus vähemalt 19 aastat. Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel. Eesti kodakondsus või alaline elamisluba. Kohtulikult karistamataKaubandusobjektide haldamine. Õigusrikkumiste avastamine ning tõkestamine kaasaegsete tehniliste lahendustega; Muud objekti iseloomust tulenevad turvaalased... K-Valve OÜ.
 • : vähemalt 19.a. laitmatu minevikuga; hea tervisega; vähemalt põhiharidusega;Klientide juhendamine, korra ja sujuva klienditeeninduse tagamine kaubanduskeskustes.Paindlikku graafikujärgset vahetustega tööd. Stabiilset sissetulekut ning õigusrikkujate tabamisel ja politseile üleandmisel... OÜ GRIFS.
 • : oled vähemalt 19- aastane ja kohtulikult karistamata; vene keele oskus suhtlustasandill ning räägid eesti keelt (nõutav B2 taseme keeletunnistus), oled abivalmis ja hea suhtleja. ootame oma meeskonda turvatöötajat Tapa linnas asuvale kaubandusobjektile. Peamisteks tööülesanneteks on... USS Security Eesti AS.
 • : vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata räägib eesti keelt, omab B-2 keeletunnistustpeamisteks tööülesanneteks on valveobjektil probleemide ennetamine, turvatunde loomine ning korra ja hea teeninduse tagamine. Töö on vastutus- ja vaheldusrikas.korrektseid töösuhteid ja lisatasusid;... USS Security Eesti AS.
 • : huvi turvavaldkonna vastu; ausus ja kohusetundlikkus; hea suhtlemisoskus eesti keeles; hakkama saamine erinevates olukordades; hea tervislik seisund. Kasuks tuleb turvatöötaja kvalifikatsioonP. Dussmann Eesti OÜ otsib oma meeskonda töökat ja vastutustundlikku ehituspoe turvatöötajat... P. DUSSMANN EESTI Osaühing.
 • : peamisteks tööülesanneteks on kaupluses avaliku korra tagamine, varguste ennetamine ja tõkestamine, varaste politseile üleandmine, vajalike dokumentide vormistamine, video ja kassaliini jälgimine (vaheldumisi tund videos, tund kassaliinis)täiskoormusega tööd; vahetustega tööaega;... USS Security Eesti AS.
 • : oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust; omad Eesti kodakondsustlennundusjulgestuse töötajad teostavad lennueelset julgestuskontrolli ning seisavad lennujaama turvalisuse ja kaitse eestausaid töösuhteid... AS G4S Eesti.
 • : turvatöö kaubanduses; peamisteks tööülesanneteks on valveobjektil probleemide ennetamine, turvatunde loomine ning korra ja hea teeninduse tagamine. Töö on vastutus- ja vaheldusrikas.korrektseid töösuhteid ja lisatasusid; põhipalgale lisanduvat tulemustasu - iga õigusrikkuja kinnipidamise... USS Security Eesti AS.
 • : hea ujumisoskus, hea füüsiline vorm klientide nõustamine ja abistamine ujulas; - kontroll ujulas kehtestatud hea tava reeglite täitmise üle; - vajadusel tähelepanu juhtimine kehtivatele eeskirjadele; - korra ja puhtuse hoidmine ujula ruumides; - basseini veeproovide võtmine; - eriolukordadel... Rae valla Spordikeskus.
 • : turvaseadusest tulenevad üldised nõuded: kohtulikult karistamata; vähemalt 19 aastane; alaline elamisluba; eesti keele oskus vähemalt A2 tasemel; vastavust II grupi turvatöötaja tervisenõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/13189452); kasuks tuleb turvatöötaja kvalifikatsiooni olemasolu... SECURITAS EESTI AKTSIASELTS.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustSinu ülesanne on avaliku korra tagamine, ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumil, ennetada varguste toimepanemist... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustSinu ülesanne on avaliku korra tagamine, ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumil, ennetada varguste toimepanemist... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust turvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustSinu ülesanne on avaliku korra tagamine, ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumil, ennetada varguste toimepanemist... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad keeletaseme tunnistustturvatöötajana on Sinu ülesanne läbipääsu režiimi tagamine, ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumilausaid töösuhteid... AS G4S Eesti.
 • : oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust; omad Eesti kodakondsustLennundusjulgestuse töötajad teostavad lennueelset julgestuskontrolli ning seisavad lennujaama turvalisuse ja kaitse eest.Ausaid töösuhteid... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust turvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B2 keeletaseme tunnistustturvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; oskad kasutada arvutit tavakasutaja tasemel; räägid eesti keelt (vähemalt B2 tasemel); oled abivalmis ja korrektnevideovalvesüsteemide jälgimine ja analüüs; läbipääsu korraldamine ja kontroll; tulekahju häiretele reageerimine;... USS Security Eesti AS.
 • : tugev tervis ja laitmatu minevikKlientide juhendamine, korra ja sujuva klienditeeninduse tagamine. Töö on vaheldus- ja vastutusrikas.Vahtustega graafikujärgset paindlikku tööaega. Stabiilset töötasu. Tulemusliku töö korral tulemustasu. Vajadusel koolitust. Vormiriietust. OÜ GRIFS.
 • : oled vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; omad vähemalt põhiharidust; räägid eesti keelt (omad B2 keeletunnistust); valdad inglise keelt suhtlustasemel; oled abivalmis ja korrektneklientide turvalisuse tagamine; videovalvesüsteemide jälgimine; probleemide ennetamine ja turvatunde... USS Security Eesti AS.
 • : huvi turvavaldkonna vastu; ausus ja kohusetundlikkus; head suhtlemisoskust eesti keeles; hakkamasaamist erinevates olukordades; kasuks tuleb Turvatöötaja kvalifikatsioonP. Dussmann Eesti OÜ otsib oma meeskonda töökat ja vastutustundlikku ehituspoe turvatöötajat Tallinnasse. Tööülesandeks... P. DUSSMANN EESTI Osaühing.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust turvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustSinu ülesanne on avaliku korra tagamine, ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumil, ennetada varguste toimepanemist... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustturvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : peamisteks tööülesanneteks on valveobjektil probleemide ennetamine, turvatunde loomine ning korra ja hea teeninduse tagamine. Töö on vastutus- ja vaheldusrikas.korrektseid töösuhteid ja lisatasusid; põhipalgale lisanduvat tulemustasu - iga õigusrikkuja kinnipidamise eest kuni 200€;... USS Security Eesti AS.
 • : vähemalt 21-aastane, füüsiliselt vastupidav, Eestis alalist elamisluba omav, kohtulikult karistamatakaupluse klientide juhendamine ja nende turvalisuse tagamine, kaupluse müügisaali järelvalve, korrarikkumiste tõkestamine.paindlikku graafikut ja töötulemustest sõltuvat töötasu.turvatöötaja... Skarabeus Julgestusteenistus OÜ.
 • : oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; oskad kasutada arvutit tavakasutaja tasemel; räägid eesti keelt (vähemalt B2 tasemel); oled abivalmis ja korrektnevideovalvesüsteemide jälgimine ja analüüs; läbipääsu korraldamine ja kontroll; tulekahju häiretele reageerimine;... USS Security Eesti AS.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustTurvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.