Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Personal de los servicios de protección' en Estonia.

 • : Ausus ja kohusetundlikkus; hea tervislik seisund , Häiretele reageerimine ning väljasõidu põhjustanud olukordade tuvastamine ja lahendamine., Huvitavat ja vastutusrikast tööd; ausaid töösuhteid (palk alati õigeaegselt, riigipühadel töötamise tasustamine, puhkusehüvitised jne). P. DUSSMANN EESTI Osaühing.
 • : Vanus vähemalt 19 aastat, põhiharidus; kohtulikult karistamata;julgus ja oskus toime tulla kriitiliste situatsioonidega; abivalmidus ja usaldusväärsus; oskus ja võimekus tegutseda iseseisvalt ja läbimõeldult; hea pingetaluvus ja positiivne eluhoiak. , Turvalisuse tagamine kliendi objektil;... SECURITAS EESTI AKTSIASELTS.
 • : On vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata. Omab vähemalt põhiharidust. Räägib eesti keelt või omab B-2 keeletunnistust. On abivalmis ja korrektne, Võimalus valida erinevate objektide ning tööaegade vahel. Peamisteks tööülesanneteks varguste ennetamine ning valveobjektil... USS Security Eesti AS.
 • : On vähemalt 19 aastane ja laitmatu taustaga; omab vähemalt põhiharidust; räägib eesti keelt ning räägib vene ja inglise keelt suhtlustasandil. Oskab kasutada arvutit (Excel, Word). On kohusetundlik ja usaldusväärne. Turvatöötaja kvalifikatsiooni olemasolu. Varasem turvatöötaja... USS Security Eesti AS.
 • : Tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad keeletaseme tunnistust; vastad turvatöötaja tervisenõuetele, Turvatöötajana on Sinu ülesanne ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumil, korra jälgimine... AS G4S Eesti.
 • : Tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad keeletaseme tunnistust; vastad turvatöötaja tervisenõuetele, Turvatöötajana on Sinu ülesanne ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumil, korra jälgimine... AS G4S Eesti.
 • : Tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad keeletaseme tunnistust; vastad turvatöötaja tervisenõuetele, Turvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil... AS G4S Eesti.
 • : Tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad keeletaseme tunnistust; vastad turvatöötaja tervisenõuetele; omad Eesti kodakondsust, Lennundusjulgestuse töötajad teostavad lennueelset julgestuskontrolli... AS G4S Eesti.
 • : Tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad keeletaseme tunnistust; vastad turvatöötaja tervisenõuetele, Lennusadamas asub Põhja-Euroopa üks kõige uhkemaid meremuuseume. Meie meeskonnaga on oodatud liituma... AS G4S Eesti.
 • : Tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad keeletaseme tunnistust; vastad turvatöötaja tervisenõuetele, Turvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil... AS G4S Eesti.
 • : Tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad keeletaseme tunnistust; vastad turvatöötaja tervisenõuetele, Sinu ülesanne on avaliku korra tagamine, ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumil, ennetada... AS G4S Eesti.
 • : Lennueelne julgestuskontroll. Tööülesannete täitmine eeldab naissoost töötajat. Töötajaga sõlmitakse töövõtuleping. Töötamise maht kuus on umbes 2 nädalat., Tasuta väljaõpet Tallinnas. Väljaõpe kestab 2 nädalat. Väljaõppe aegse majutuse Tallinnas tasub tööandja. Aktsiaselts Tallinna Lennujaam.
 • : oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; oskad kasutada arvutit tavakasutaja tasemel; räägid eesti keelt (vähemalt B2 tasemel); oled abivalmis ja korrektnevideovalvesüsteemide jälgimine ja analüüs; läbipääsu korraldamine ja kontroll; tulekahju häiretele reageerimine;... USS Security Eesti AS.
 • : • Huvi turvavaldkonna vastu. • Ausus ja kohusetundlikkus. • Eesti keele oskus suhtlustasandil. • Saad hakkama erinevates olukordades. • Põhiharidus. • Hea tervislik seisund. • Kasuks tuleb: Turvatöötaja kvalifikatsioon P. Dussmann Eesti OÜ otsib oma meeskonda vastutustundlikku... P. DUSSMANN EESTI Osaühing.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad keeletaseme tunnistustturvatöötajana on Sinu ülesanne läbipääsurežiimi tagamine (autode fikseerimine), ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumilausaid... AS G4S Eesti.
 • : peab tundma või olema võimeline kiiresti omandama esmase abi võtteid päästmaks elu uppumisel ja võimalike traumade korral. Võimekus pidada korda ning abistada hättasattunud inimest. sõbralikku kollektiivi, tasuta tööalast väljaõpet, koolitusi, asutusesiseseid soodustusi, tööriietust. aktsiaselts VÄRSKA SANATOORIUM.
 • : eesti keele tase vähemalt B2 tasemel; oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel; on abivalmis ja korrektneMartensi Rimi kaupluses avaliku korra tagamine; varguste ennetamine ja tõkestamine; varaste politseile üleandmine; vajalike dokumentide vormistamine; video ja kassaliini jälgiminetööd... USS Security Eesti AS.
 • : vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; omad B-2 keeletunnistustpeamisteks tööülesanneteks on töö videovalvesüsteemidega, läbipääsurežiimi tagamine, ringkäikude tegemine, häiretele reageerimine. Töö on graafiku alusel E-R 20.00-08.00 ja L-P 08.00-08.00 Töö on vastutus-... USS Security Eesti AS.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust turvatöötajana on sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B2 keeletaseme tunnistustturvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : Vanus vähemalt 19 aastat. Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel. Eesti kodakondsus või alaline elamisluba. Kohtulikult karistamataKaubandusobjektide haldamine. Õigusrikkumiste avastamine ning tõkestamine kaasaegsete tehniliste lahendustega; Muud objekti iseloomust tulenevad turvaalased... K-Valve OÜ.
 • : vähemalt 19.a. laitmatu minevikuga; hea tervisega; vähemalt põhiharidusega;Klientide juhendamine, korra ja sujuva klienditeeninduse tagamine kaubanduskeskustes.Paindlikku graafikujärgset vahetustega tööd. Stabiilset sissetulekut ning õigusrikkujate tabamisel ja politseile üleandmisel... OÜ GRIFS.
 • : oled vähemalt 19- aastane ja kohtulikult karistamata; vene keele oskus suhtlustasandill ning räägid eesti keelt (nõutav B2 taseme keeletunnistus), oled abivalmis ja hea suhtleja. ootame oma meeskonda turvatöötajat Tapa linnas asuvale kaubandusobjektile. Peamisteks tööülesanneteks on... USS Security Eesti AS.
 • : vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata räägib eesti keelt, omab B-2 keeletunnistustpeamisteks tööülesanneteks on valveobjektil probleemide ennetamine, turvatunde loomine ning korra ja hea teeninduse tagamine. Töö on vastutus- ja vaheldusrikas.korrektseid töösuhteid ja lisatasusid;... USS Security Eesti AS.
 • : huvi turvavaldkonna vastu; ausus ja kohusetundlikkus; hea suhtlemisoskus eesti keeles; hakkama saamine erinevates olukordades; hea tervislik seisund. Kasuks tuleb turvatöötaja kvalifikatsioonP. Dussmann Eesti OÜ otsib oma meeskonda töökat ja vastutustundlikku ehituspoe turvatöötajat... P. DUSSMANN EESTI Osaühing.