Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Personal de los servicios de protección' en Estonia.

 • : tugev tervis ja laitmatu minevikKlientide juhendamine, korra ja sujuva klienditeeninduse tagamine. Töö on vaheldus- ja vastutusrikas.Vahtustega graafikujärgset paindlikku tööaega. Stabiilset töötasu. Tulemusliku töö korral tulemustasu. Vajadusel koolitust. Vormiriietust. OÜ GRIFS.
 • : oled vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; omad vähemalt põhiharidust; räägid eesti keelt (omad B2 keeletunnistust); valdad inglise keelt suhtlustasemel; oled abivalmis ja korrektneklientide turvalisuse tagamine; videovalvesüsteemide jälgimine; probleemide ennetamine ja turvatunde... USS Security Eesti AS.
 • : huvi turvavaldkonna vastu; ausus ja kohusetundlikkus; head suhtlemisoskust eesti keeles; hakkamasaamist erinevates olukordades; kasuks tuleb Turvatöötaja kvalifikatsioonP. Dussmann Eesti OÜ otsib oma meeskonda töökat ja vastutustundlikku ehituspoe turvatöötajat Tallinnasse. Tööülesandeks... P. DUSSMANN EESTI Osaühing.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust turvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustSinu ülesanne on avaliku korra tagamine, ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumil, ennetada varguste toimepanemist... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustturvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : peamisteks tööülesanneteks on valveobjektil probleemide ennetamine, turvatunde loomine ning korra ja hea teeninduse tagamine. Töö on vastutus- ja vaheldusrikas.korrektseid töösuhteid ja lisatasusid; põhipalgale lisanduvat tulemustasu - iga õigusrikkuja kinnipidamise eest kuni 200€;... USS Security Eesti AS.
 • : vähemalt 21-aastane, füüsiliselt vastupidav, Eestis alalist elamisluba omav, kohtulikult karistamatakaupluse klientide juhendamine ja nende turvalisuse tagamine, kaupluse müügisaali järelvalve, korrarikkumiste tõkestamine.paindlikku graafikut ja töötulemustest sõltuvat töötasu.turvatöötaja... Skarabeus Julgestusteenistus OÜ.
 • : oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; oskad kasutada arvutit tavakasutaja tasemel; räägid eesti keelt (vähemalt B2 tasemel); oled abivalmis ja korrektnevideovalvesüsteemide jälgimine ja analüüs; läbipääsu korraldamine ja kontroll; tulekahju häiretele reageerimine;... USS Security Eesti AS.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustTurvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 18-aastane ja kohtulikult karistamata; valdad eesti keelt G4S STAFF on mõnus seltskond inimesi, kes aitavad teha kontserte, festivale ja spordiüritusi. Meie abikäed kuluvad ära kõikjal: alates piletikontrollist ja parkimise korraldamisest... AS G4S Eesti.
 • : turvaseadusest tulenevad üldised nõuded: kohtulikult karistamata; vähemalt 19 aastane; alaline elamisluba; eesti keele oskus vähemalt A2 tasemel; vastavust II grupi turvatöötaja tervisenõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/13189452); kasuks tuleb turvatöötaja kvalifikatsiooni olemasolu... SECURITAS EESTI AKTSIASELTS.
 • : Tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustTurvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust turvatöötajana on sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : vähemalt 19- aastane; kohtulikult karistamata; abivalmis; korrektnekaupluses avaliku korra tagamine; varguste ennetamine ja tõkestamine; varaste politseile üleandmine; vajalike dokumentide vormistamine; video ja kassaliini jälgiminekorrektset töösuhet; lisatasusid; paindlikku töögraafikut;... USS Security Eesti AS.
 • : vähemalt 21-aastane, füüsiliselt vastupidav, Eestis alalist elamisluba omav, kohtulikult karistamata. Soovitavalt turvakvalifikatsiooni olemasolu. Kasuks tuleb vajadusel isikliku sõiduauto kasutamise võimalus. Valveobjekti ohutuse ja puutumatuse tagamine, õigusrikkujate tuvastamine ja... Skarabeus Julgestusteenistus OÜ.
 • : oled vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; omad vähemalt põhiharidust; räägid eesti keelt (omad B2 keeletunnistust); räägid suhtlustasandil inglise ja vene keelt; oled kohusetundlik ja hea suhtleja; omad turvatöötaja kvalifikatsiooni klientide ja nende vara turvalisuse tagamine;... USS Security Eesti AS.
 • : oled vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; omad vähemalt põhiharidust; räägid eesti keelt (omad B2 keeletunnistust); valdad inglise keelt suhtlustasemel; oled abivalmis ja korrektneklientide turvalisuse tagamine; videovalvesüsteemide jälgimine; probleemide ennetamine ja turvatunde... USS Security Eesti AS.
 • : vähemalt 19-aastane; valdab eesti keelt vähemalt B2 tasemel; kriminaalkorras karistamata; Eesti kodanik või isik, kes omab alalist elamisõigust või pikaajalise elaniku elamisluba; valmidus töötada öövahetustes. kasuks tuleb turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistus; arvutioskus tavakasutaja... Fennec LIS's OÜ.
 • : vanus vähemalt 19 aastat; eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel; eesti kodakondsus või alaline elamisluba; kohtulikult karistamatatöö erinevatel objektidel (sh kaubandusobjektid); õigusrikkumiste avastamine ning tõkestamine kaasaegsete tehniliste lahendustega; muud objekti iseloomust... Skarabeus Julgestusteenistus OÜ.
 • : sobilik kandidaat on vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata, oskab on abivalmis ja korrektnepeamisteks tööülesanneteks on kaupluses avaliku korra tagamine, varguste ennetamine ja tõkestamine, varaste politseile üleandmine, vajalike dokumentide vormistamine korrektset töösuhet... USS Security Eesti AS.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust turvatöötajana on sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana... AS G4S Eesti.