Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales a domicilio' en Estonia.

 • : hea suhtlemisoskus ja huumorimeel, kellaaegadest kinnipidamine, tähelepanelikkus, valmidus töötada vahetustega, graafiku alusel Isiklik abistaja on töötaja, kes käsunduslepingu alusel abistab liikumis- ja/või nägemispuudega täiskasvanuid igapäevastes toimingutes, milles klient puude... Mittetulundusühing "Händikäpp".
 • : hea suhtlemisoskus, täpsus, kohusetundlikkus, oskus kuulata isiklik abistaja on töötaja, kes käsunduslepingu alusel abistab liikumis- ja/või nägemispuudega täiskasvanut igapäevastes toimingutes, milles klient puude tõttu teise inimese füüsilist abi vajab. Muuhulgas abistab isiklik... Mittetulundusühing "Händikäpp".
 • : töötamiseks vajalikud isikuomadused ja võimed on pinge- ja frustratsioonitaluvus, empaatiavõime, otsusvõime, kohusetunne, suhtlemisoskus koduteenuse osutamine vastavalt Pärnu Linnavalitsuse poolt kehtestatud teenuse osutamise korrale tööpäevadel 8.00 - 16.00tööd toimivas meeskonnas... Pärnu Sotsiaalkeskus.
 • : nooremapoolne hulgiskleroosi põdev naisterahvas otsib keskmise füüsilise jõuga, positiivset isiklikku naisabistajat. Abistaja ülesanne on aidata toimingutes, millega abistatav ise toime ei tule - liikumisel ratastoolis, kodustes toimetustes, liikumisel väljaspool kodu (näiteks taastusravis... Egle Liebenau.
 • : füüsiline vastupidavus, empaatiavõime, hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, kohusetunne; kasuks tuleb hooldaja tunnistus või vastav töökogemusPaide pansionaadi klientide eest hoolitsemine (haiged ja ka voodihaiged), tubade heakorra eest hoolitsemine, abistamine söötmisel jne.vahetustega... Osaühing Häcke.
 • : tolerants, valmidus õppida elus uusi töid, korrektsus47 a naine, kes töötab raamatupidajana, puuetega inimeste kogemusnõustajana ja KÜ tegevjuhina, vajab oma liikumis- ja nägemispuude tõttu abi eelkõige liikumisel väljaspool kodu ja majapidamistöödes. Liikumispuude tõttu kasutab... Meelika Siilsalu.
 • : kasuks tuleb hooldustöötaja eriala ja varasem töökogemus sotsiaaltöö alalTöö sisuks on koduteenuse osutamine isikutele, kellel on kõrvalabi vajadus tingitud terviseseisundist või tegevusvõimest. Koduteenuse pakkumine aitab kaasa elukvaliteedi säilimisele ja parandamisele kodustes... Nissi Vallavalitsus.
 • : abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega), teostab hooldusprotseduurid; suudab anda esmaabi; vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku... sihtasutus Taheva Sanatoorium.
 • : hooldustöötaja peab olema empaatia- ja vastutusvõimeline, kohusetundlik, hooliv, tolerantne, usaldusväärne ja aus. toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. hoolitseda abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste... Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus.
 • : nooremapoolne hulgiskleroosi põdev naisterahvas otsib keskmise füüsilise jõuga, positiivset isiklikku naisabistajat. Abistaja ülesanne on aidata toimingutes, millega abistatav ise toime ei tule - liikumisel ratastoolis, kodustes toimetustes, liikumisel väljaspool kodu (näiteks taastusravis... Egle Liebenau.
 • : 1. Psüühiliste erivajadustega inimeste tegevusjuhendaja 2. Osalemine sotsiaalmaja poolt korraldatavatel üritustel 3. Töötamine tugiisikuna lastega peredega 4. Sotsiaalmajas eluasemeteenusel viibivate klientide abistamine enesega toimetulekul 5. Toimetulekutoetust saavatele töötutele... Tori Sotsiaalmaja.
 • : kutsealane ettevalmistus või valmisolek koolituseks.kõrvalabi pakkumine täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu Nõva valla territooriumilpakume head ja toetavat kollektiivi, erialaseid koolitusi ja ametikorteri kasutamise võimalust.kasuks... Nõva Vallavalitsus.