Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales a domicilio' en Estonia.

  • : Kandidaadilt oodatakse kohustundlikkust, empaatiavõimet, tolerantsust, positiivset ellusuhtumist, sõbralikkust. Valmisolekut mõningaseks füüsiliseks tööks (ratastoolist tõstmine), Nooremapoolne hulgiskleroosi põdev naisterahvas otsib keskmise füüsilise jõuga, positiivset isiklikku... Egle Liebenau.
  • : Kasuks tuleb: hea suhtlemisoskus, täpsus, kohusetundlikkus, huumorimeel, Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes abistab füüsiliselt liikumis- ja/või nägemispuudega inimest toimingutes, milles klient puude tõttu füüsilist abi vajab. Isiklik abistaja abistab näiteks liikumisel,... Mittetulundusühing "Händikäpp".
  • : isikliku sõiduauto olemasolu kasuks ja elukoht Pärnu linnas on vajalik kuna kliendid asuvad erinevatel aadressidel, töö toimub kliendi kodus Pärnu linnas, klientideks on enamasti eakamad inimesed, kes vajavad abi enesega toimetulemisel; tööülesanneteks on põhiliselt järelvalve teostamine,... OÜ INTRONE.
  • : soovitav on varasem töökogemus antud valdkonnas ja nõutav soov abivajajatega tegelda.Koduteenuse osutamine Taebla ja Oru piirkonnas sh hooldatava varustamine toiduainete ja esmatarbekaupadega, kaupluses käimine; vee ja kütte sisse kandmine, sooja toidu toomine; vajadusel esmaabi osutamine,... Lääne-Nigula Vallavalitsus.
  • : keskharidus, erialane täiendkoolitus või erialane töökogemus; sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide tundmine; ausus, kohusetundlikkus, koostööoskus, väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõimelisus Kambja valla elanike registris olevatel täisealiste isikute iseseisva ja turvalise... Ülenurme Vallavalitsus.
  • : hea suhtlemisoskus, täpsus, kohusetundlikkus, oskus kuulata isiklik abistaja on töötaja, kes käsunduslepingu alusel abistab liikumis- ja/või nägemispuudega täiskasvanut igapäevastes toimingutes, milles klient puude tõttu teise inimese füüsilist abi vajab. Muuhulgas abistab isiklik... Mittetulundusühing "Händikäpp".
  • : hea suhtlemisoskus ja huumorimeel, kellaaegadest kinnipidamine, tähelepanelikkus, valmidus töötada vahetustega, graafiku alusel Isiklik abistaja on töötaja, kes käsunduslepingu alusel abistab liikumis- ja/või nägemispuudega täiskasvanuid igapäevastes toimingutes, milles klient puude... Mittetulundusühing "Händikäpp".